тест – 3 рівень

20 Февраль 2014 →

червоний – вірна відповідь; синій – сумнівна.

Тести: ПРАВОЗНАВСТВО

3 рівень складності

237. Що з нижченаведеного відноситься до органів виконавчої влади:

1) уряд;

2) міністерства;

3) парламент;

4) місцеві суди;

5) місцеві державні адміністрації.

238. Назвіть форми державного устрою:

1) монархія;

2) унітарна держава;

3) республіка;

4) федерація;

5) імперія;

6) теократія.

239. Основними ознаками демократичного державного режиму є:

1) вільне існування усіх форм власності;

2) розмежування політичних сил і приналежність влади одній партії;

3) влада не контролюється населенням;

4) пріоритет загальнолюдських цінностей;

5) життєдіяльність суспільства абсолютно регламентована;

6) демократизм правосуддя;

7) рівноправність людей у здійсненні прав і виконанні обов’язків.

240. Оборонна функція держави реалізується у таких напрямках:

1) участь у міжнародному співробітництві;

2) участь у розв’язанні наукових проблем;

3) охорона державних кордонів;

4) організація цивільної оборони;

5) вдосконалення збройних сил;

6) участь у боротьбі з міжнародним тероризмом;

7) допомога населенню інших країн у разі стихійного лиха.

241. Влада у первісному соціально однорідному суспільстві, на відміну від держави, відзначається такими характеристиками:

1) носії влади не утворюють соціально відокремлених груп;

2) суспільні відносини регламентуються соціальними нормами;

3) влада поширюється на все населення незалежно від місця перебування;

4) функції влади підлягають поділу на певні види;

5) влада відображає інтереси всіх членів суспільства;

6) населення не піддається оподаткуванню;

7) носії влади організаційно відокремлені.

242. До загальних ознак правової держави належать:

1) особливо високе становище у суспільному житті судових органів;

2) панування законів, які виражають волю окремої групи населення;

3) виконання нормативних актів лише державними органами;

4) наявність юридичних знань у населення;

5) врегулювання відносин між особою і державою на основі загально дозвільних принципів;

6) закріплення основних прав і свобод в Конституції;

7) відсутність засобів юридичного захисту особи.

243. Основними критеріями класифікації державних органів на види є:

1) за складом;

2) за способом діяльності;

3) за часом функціонування;

4) за особливостями діяльності;

5) за змістом діяльності;

6) за процесом діяльності;

7) за місцем діяльності.

244. У парламентських республіках:

1) президент обирається парламентом;

2) президент обирається всенародно або за особливою процедурою;

3) уряд формується з представників партій, що мають більшість у парламенті;

4) уряд підзвітний парламентові;

5) главою держави є монарх;

6) президент здійснює виконавчу владу;

7) парламент може висловити урядові недовіру, що тягне за собою його відставку.

245. У президентських республіках:

1) президент обирається парламентом;

2) президент обирається всенародно або за особливою процедурою;

3) уряд формується з представників партій, що мають більшість у парламенті;

4) уряд підзвітний парламентові;

5) главою держави є президент;

6) президент здійснює виконавчу владу;

7) парламент може висловити урядові недовіру, що тягне за собою його відставку.

246. Видами нормативно-правових актів є:

1) закон;

2) вирок;

3) указ;

4) звід;

5) інструкція.

247. Повноваження народного депутата України припиняються достроково у таких випадках:

1) визнання його судом недієздатним;

2) визнання його судом безвісно відсутнім;

3) зміни ним постійного місця проживання;

4) позбавлення його громадянства;

5) виходу народного депутата із складу депутатської фракції.

248. Якими видами суспільно корисної діяльності не може займатися народний депутат України?

1) науковою діяльністю;

2) діяльністю в якості депутата місцевої ради;

3) викладати у вищому навчальному закладі;

4) командувати військовою частиною;

5) очолювати обласну державну адміністрацію.

249. Які види суспільно корисної діяльності сумісні з мандатом народного депутата України?

1) наукова діяльність;

2) діяльність в якості депутата місцевої ради;

3) викладацька діяльність у вищому навчальному закладі ;

4) діяльність в якості міського голови;

5) створення музичних творів.

250. До повноважень Верховної Ради України належить:

1) визначення засад внутрішньої політики;

2) призначення всеукраїнського референдуму з питань зміни території;

3) призначення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою;

4) призначення всеукраїнського референдуму щодо змін Конституції України;

5) визначення засад зовнішньої політики.

251. До повноважень Верховної Ради України належить:

1) прийняття Регламенту Кабінету Міністрів України;

2) усунення Президента України з поста в порядку імпічменту;

3) перейменування населених пунктів і районів;

4) затвердження загальнодержавних програм охорони довкілля;

5) вибори Конституційного Суду.

252. До повноважень Верховної Ради України належить:

1) затвердження указів Президента України;

2) дострокове припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

3) визначення правових засад вилучення об’єктів права приватної власності;

4) затвердження загальнодержавних програм соціального розвитку;

5) вибори Вищої ради юстиції.

253. Призначення яких осіб належить до повноважень ВРУ?

1) Уповноваженого ВРУ з прав людини

2) Голови Рахункової палати

3) Міністра закордонних справ України

4) Голови Антимонопольного комітету України

5) Голови Національного банку України

254. Призначення яких осіб є виключною компетенцією Верховної Ради України?

1) третини складу Конституційного суду;

2) Голови Фонду державного майна;

3) Голови Рахункової палати;

4) Членів Верховного Суду України;

5) Половини складу Ради національного банку України;

255. Призначення яких осіб є виключною компетенцією Верховної Ради України?

1) суддів судів загальної юрисдикції;

2) половини складу Національної ради України з питань телебачення і

радіомовлення;

3) Голови Рахункової палати;

4) членів Кабінету Міністрів України;

5) керівника апарату Верховної Ради України.

256. Звільнення яких осіб є виключною компетенцією Верховної Ради України?

1) третини складу Конституційного суду;

2) Голови Фонду державного майна;

3) Голови Рахункової палати;

4) Членів Верховного Суду України;

5) Половини складу Ради національного банку України.

257. Верховна Рада України затверджує укази Президента України про:

1) введення надзвичайного стану в Україні;

2) часткову мобілізацію;

3) локальну мобілізацію;

4) призначення керівника апарату Верховної Ради України;

5) введення воєнного стану в окремих місцевостях України.

258. Що входить до складу адміністративно-правових відносин:

1) об’єкт;

2) юридичні факти;

3) суб’єкт;

4) суб’єктивна сторона;

5) зміст правових відносин;

6) об’єктивна сторона.

259. Які з нижченаведених видів адміністративних стягнень можуть застосовуватись як основні та додаткові:

1) штраф;

2) виправні роботи;

3) адміністративний арешт;

4) конфіскація;

5) позбавлення спеціального права;

6) оплатне вилучення предмета.

260. Що входить до складу адміністративного правопорушення:

1) об’єкт;

2) юридичні факти;

3) суб’єкт;

4) суб’єктивна сторона;

5) зміст правових відносин;

6) об’єктивна сторона.

261. За вчинення адміністративних правопорушень до неповнолітніх у віці від шістнадцяти до вісімнадцяти років можуть бути застосовані такі заходи впливу:

1) виправні роботи

2) попердження

3) громадські роботи

4) догана або сувора догана

5) зобов'язання публічно або в іншій формі попросити вибачення у потерпілого

6) штраф

262. Що з нижченаведеного являється об’єктом особистих немайнових відносин:

1) здоров’я;

2) цінні папери;

3) ділова репутація;

4) речі;

5) фірмове найменування;

6) гроші.

263. Що з нижченаведеного являється об’єктом майнових відносин:

1) здоров’я;

2) цінні папери;

3) ділова репутація;

4) речі;

5) фірмове найменування;

6) гроші.

264. Хто має право у першу чергу на спадкування за законом:

1) батьки спадкодавця;

2) рідні брати та сестри спадкодавця;

3) діти спадкодавця;

4) один з подружжя (чоловік або жінка);

5) рідні дід та баба спадкодавця.

265. При посвідченні заповіту свідками не можуть бути:

1) спадкоємці за заповітом

2) спадкоємці за законом

3) члени сім’ї спадкоємців за законом

4) близькі родичі спадкоємців за законом

5) особи, які не можуть підписати заповіт

6) особи, які не можуть прочитати заповітСтраницы: Первая | 1 | 2 | 3 | Следующая → | Последняя | Одной страницей


See also:
Учебный материал
Похожие записи
  • тест метрология 1
    ООП: 260902.65 - Конструирование швейных изделийДисциплина: Метрология, стандартизация и сертификацияГруппа: бкид-1 Дата...
  • тест Мен в МП пол 3 курс студ
    Раздел 1. Общие подходы к менеджменту.1. Английское слово «менеджмент» употребляется, когда мы...
  • тест КП 3
    ТЕСТЫ ПО КОНСТИТУЦИОННОМУ ПРАВУ РФ РАЗДЕЛ 1. Основы теории конституционного права. Конституционное...

Комментарии закрыты.