Тема 9-10

20 Февраль 2014 →

Одеський національний медичний університет

Кафедра загальної та клінічної епідеміології та біобезпеки

Методична розробка

практичного заняття для студентів 3 курсу медичних факультетів

з теми:“ Імунотерапія.

Імунореабілітація. Вакцинація з метою імунореабілітації. ”

Затверджено

на методичній нараді кафедри

“19” червня 2013 р.

Протокол № 7

Зав. кафедрою__________ М.І. Голубятников

Одеса – 2013 р.

Методична розробка до практичного заняття на тему: Імунотерапія.

Імунореабілітація. Вакцинація з метою імуноребілітації.”

І.Актуальність теми.

Імунотропні дії чинників зовнішнього середовища, бактерій вірусів приводять до тимчасових імуномодуляцій у здорових людей і викликають стійкі імуномодуляції у хворих, що реалізовуються як иммунодефициты, алергія, аутоіммунні захворювання. У хворих з первинними і вторинними імунодефіцитами подібні воздейстия приводять до важких клінічних проявів і, навіть, смертельних результатів. Тому розробка методів корекції функцій иммуной системи з допомогою помощью імунотропних лікарських препаратів є основним напрямом клінічній імунології. Імунізація населення з метою створення імунітету проти інфекцій дозволила попередити їх розвиток у багатьох людей. У зв'язку з цим вивчення методів вакцинації і застосування антисироваток є важливим завданням клінічного імунолога. Разом з тим, широке застосування иммунотропных препаратів привело до появи побічних реакцій і ускладнень, при проведенні імунотерапії, що збільшило необхідність імунологічного обстеження і моніторингу контингенту того, що піддається вакцинації. У зв'язку з цим значно зросла роль лікаря-імунолога у визначенні видів вакцин і індивідуальних термінів проведення щеплень при відхиленнях у функціонуванні імунної системи. Погіршення екологічної обстановки в місцях мешкання міського і сільського населення зажадало розробки методів імунореабілітації населення.

II. Навчальна мета.

Студент повинен знати :

Поняття про імунотерапію, її завдання, види, клінічні критерії призначення.

Види специфічної і неспецифічної імунотерапії.

Класифікацію имунотропних препаратів, механізм дії, побічні ефекти.

Характеристика основних груп імуномодулюючих препаратів, їх дії і показань до призначення.

Механізм дії, показання і схеми застосування нормального імуноглобуліну людини.

Побічні реакції і ускладнення при проведенні імунотерапії.

Знайомство з поняттям і видами імунореабілітації.

Студент повинен вміти :

розподіляти дітей на групи здоров'я.

оцінювати стан імунної відповіді.

адекватно вибирати з основних видів імуномодуляторів.

своєчасно діагностувати побічні реакції і ускладнення при проведенні імунотерапії.

підібрати імунобіологічні препарати для певних вікових категорій дітей та дорослих;

III. Виховна мета.

На занятті необхідно:

Оволодіти вміннями встановлювати психологічний контакт з батьками дітей, які підлягають лікуванню.

Визначити відповідальність лікаря за правильне і своєчасне проведення імунокорекції та імунореабілітації.

Визначити відповідальність лікаря за правильну тактику в підготовці дітей з “груп ризику” до профілактичних щеплень.

з

IV. Міждисциплінарна інтеграція.

Дисципліни

Знати

Вміти

1) Попередні'. мікробіологія

Фази імуногенезу та імунну відповідь організму.

Види імунітету та їх характеристику.

Способи отримання вакцин, імунних сироваток і гамаглобулінів. Види вакцин.

Правильно підібрати препарат для специфічної профілактики інфекційних захворювань.

Визначати придатність іму- нопрепарату до застосування.

2)Фармакологія

Класифікацію імунотропних препаратів, механізм дії, побічні ефекти.

Класифікацію інтерферонів. Показання до їх застосування.

1)Правильно підбирати препарат для проведення імунотерапії та імунореабілітації.

2) Наступні: Інфекційні хвороби

!

Інфекційні хвороби, які керуються імунопрепаратами.

Терміни та методи введення їх, можливі реакції та ускладнення.

Значення щеплень для попередження виникнення і розповсюдження інфекційних хвороб.

1. Провести термінову імунопрофілактику.

V. Зміст теми заняття.

Принципи імунотерапії, імунокоррекції і імуномодуляції

Специфічна імунотерапія

Неспецифічна імунотерапія

Іммунотропні лікарські засоби

Характеристика імуномодуляторів

Препарати, що отримуються з кліток і органів системи імунітету

Класифікація інтерферонів

Основні критерії призначення іммуномодулюючих препаратів

Іммунотропні лікарські засоби, дозволені до медичного застосування в Україні і Росії

Правила призначення імунотропних препаратів

Хвороби і ускладнення, обумовлені імунотерапією і імунопрофілактикою

Види імунореабілітації

VI. План і організаційна структура заняття.

Основні етапи заняття, їх функції та зміст

Мета в рівнях засвоє ння

Методи навчання та контролю

Матеріали та методичне забезпечення

Розподіл

часу

1

2

3

4

5

6

Підготовчий етап

1.

Організаційні заходи.

2 хв.

2.

Постановка навчальної мети та мотивація.

3 хв.

3.

І

Контроль вихідного рівня знань:

❖ види імунітету

а-II

тестовий контроль II рівня

тести II рівня

10 хв.

1

2

3

4

5

6

Види специфічної і неспецифічної імунотерапії.

Класифікацію имунотропних препаратів, механізм дії, побічні ефекти.

Характеристика основних груп імуномодулюючих препаратів, їх дії і показань до призначення.

Механізм дії, показання і схеми застосування нормального імуноглобуліну людини.

Побічні реакції і ускладнення при проведенні імунотерапії

Основний етап

4.

Формування професійних навичок та вмінь:

^ адекватно вибирати з основних видів імуномодуляторів.

своєчасно діагностувати побічні реакції і ускладнення при проведенні імунотерапії.

підібрати імунобіологічні препарати для певних вікових категорій дітей та дорослих;

а-III

Методи формування навичок - практичний тренінг.

Вміння - професійний тренінг у вирішенні задач з організації та проведення активної та пасивної імунопрофілактики

Професійний алгоритм

Інструктивно-

методичні

матеріали,

задачі III рівня,

біопрепарати.

45 хв.

Заключний етап

5.

Контроль та корекція рівня професійних навичок та вмінь.

а-III

Індивідуальний контроль практичних навичок

Опитування, перевірка протоколів заняття.

20 хв.

6.

Підведення підсумків, оголошення оцінок.

5 хв.

7.

Домашнє завдання.

Орієнтовна карта для самостійної роботи 3 літературою.

5 хв.

Всього:

90 хв.

VII. Матеріали методичного забезпечення заняття.

Матеріали контролю для підготовчого етапу заняття

Тести .

11. Завданнями імунотерапії є

A) стимулювання пониженої иммунореактивности;

B) ослаблення підвищеної иммунореактивности;

C) заміщення бракуючих чинників иммунореактивности;

D) Жодна з вище перерахованих.

12. Клінічними критеріями призначення імуностимулюючої терапії є

A) хронічна гнійна інфекція;

B) низька ефективність лікування основного захворювання (запального процесу) загальноприйнятими засобами;

C) лікування високими дозами імунодепресантів

D) тривала глюкокортикостероидная, антибактеріальна, променева терапія.

E) Жоден з вище перерахованих.

13. Іммунотропниє препарати можна розділити по дії на імунну систему на

A) імуносупресори;

B) імуностимулятори;

C) імуномодулятори;

D) тимические;

E) Синтетичні;

F) Рослинні.

14. Які імуномодулятори відносяться до препаратів бактариального походження?

A) имунофан

B) циклоферон

C) бронхомунал

D) нуклеинат натрію

E) тималин

F) ронколейкин

G) виферон

H) иммунал

15. Які імуномодулятори відносяться до синтетичних препаратів?

A) имунофан

B) циклоферон

C) бронхомунал

D) нуклеинат натрію

E) тималин

F) ронколейкин

G) виферон

H) иммунал

16. Які імуномодулятори відносяться до препаратів інтерферону?

A) имунофан

B) циклоферон

C) бронхомунал

D) нуклеинат натрію

E) тималин

F) ронколейкин

G) виферон

H) иммунал

17. Які імуномодулятори відносяться до препаратів интерфероногенам?

A) имунофан

B) циклоферон

C) бронхомунал

D) нуклеинат натріюСтраницы: Первая | 1 | 2 | 3 | ... | Следующая → | Последняя | Одной страницей


See also:
Учебный материал
Похожие записи
  • тест метрология 1
    ООП: 260902.65 - Конструирование швейных изделийДисциплина: Метрология, стандартизация и сертификацияГруппа: бкид-1 Дата...
  • тест Мен в МП пол 3 курс студ
    Раздел 1. Общие подходы к менеджменту. 1. Английское слово «менеджмент» употребляется, когда...
  • тест КП 3
    ТЕСТЫ ПО КОНСТИТУЦИОННОМУ ПРАВУ РФ РАЗДЕЛ 1. Основы теории конституционного права. Конституционное...

Комментарии закрыты.