СДН тема 1

20 Февраль 2014 →

ОРГАНІЗАЦІЯ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ

Стоматологічна допомога відноситься до одного з самих масових видів медичної допомоги. У структурі загальної захворюваності-населення нашої країни хвороби порожнини рота і зубів займають третє місце. При цьому в 99 % випадків хворі обслуговуються в амбулаторно-поліклінічних установах. У структурі захворювань, що вимагають госпіталізації (близько 1% хворих), провідне місце займають одонтогенні запальні захворювання і травми щелепно-лицьової області.Амбулаторна стоматологічна допомога міському населенню виявляється в спеціалізованих лікувально-профілактичних установах і в стоматологічних кабінетах і відділеннях територіальних і відомчих медичних установ. До них відносяться:1) стоматологічні поліклініки (для дорослих і дитячі);2) стоматологічні відділення (кабінети) у територіальних поліклініках, при медико-санітарних частинах і в здравпунктах підприємств;3) стоматологічні кабінети в лікарнях, жіночих консультаціях, диспансерах, у школах і дошкільних установах, у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах.При організації роботи стоматологічних установ у містах необхідно сполучити відомі принципи централізації і децентралізації в наданні стоматологічної допомоги населенню. При централізованій формі прийом населення проводиться безпосередньо в стоматологічній чи поліклініці в стоматологічному відділенні (кабінеті) територіальної поліклініки.Децентралізована форма обслуговування передбачає створення постійно діючих стоматологічних кабінетів на підприємствах, у вищих і середніх навчальних закладах, школах і т.д. Перевага цієї форми полягає в тім, що, по-перше, обслуговування населення відбувається на місці і постійно; по-друге, мається можливість повного медичного обслуговування працюючих чи учнів; по-третє, збільшується можливість більш тісного контакту лікаря з пацієнтом. У наданні стоматологічної допомоги дітям переважає децентралізована форма стоматологічної допомоги.Серед, усіх медичних установ, що роблять стоматологічну допомогу, стоматологічна поліклініка займає особливе місце.Стоматологічні поліклініки розрізняються:1. За рівнем обслуговування: республіканські, крайові, обласні, міські, районні.2. По підпорядкованості: територіальні, відомчі.3. По джерелу фінансування: бюджетні, госпрозрахункові.4. По категоріях: у залежності від потужності, що визначається числом відвідувань у зміну.Для кращої організації і планування стоматологічної допомоги на кожнім рівні керування охороною здоров'я з числа лікарів-стоматологів виділяється найбільш досвідчений лікар-стоматолог, що виконує функції головного фахівця зі стоматології.У структурі республіканських, обласних, міських стоматологічних поліклінік створюються організаційно-методичні кабінети, співробітники яких разом з головними фахівцями проводять організаційно-методичну роботу по стоматології, її планування, аналіз діяльності установ, розробляють заходу щодо підвищення якості стоматологічної допомоги населенню.

  СТОМАТОЛОГІЧНА ДОПОМОГА ЖИТЕЛЯМ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІОрганізаційною особливістю забезпечення медичної допомоги сільських жителів є її етапність.На сільській лікарській ділянці, (1 етап) невідкладна зуболікарська допомога може бути зроблена на Фапі фельдшером, для чого він має необхідний набір зуболікарських інструментів. Сільські лікарські амбулаторії і сільські дільничні лікарні мають стоматологічні чи зуболікарські кабінети. У них виявляється невідкладна і планова лікувально-профілактична допомога при хворобах зубів і органів порожнини рота. У складних випадках, а також для протезування, хворі направляються в центральну районну лікарню (ЦРБ). У ЦРБ (II етап) хворої може одержати не тільки амбулаторну, але і стаціонарну стоматологічну допомогу.В обласний чи крайовій, республіканській лікарні (III етап) стоматологічна амбулаторна і стаціонарна допомога виявляється жителям області по усіх видах: терапевтична, хірургічна, ортопедична, ортодонтична (як дорослим, так і дітям).Одним з важливих розділів діяльності всіх стоматологічних установ сільської місцевості, як верб місті, є планова санація органів порожнини рота і зубів. Обов'язкової санації підлягають: діти дошкільного і шкільного віку, підлітки, вагітні жінки, провідні спеціалісти сільськогосподарського виробництва, колгоспники і робітники радгоспів і промислових підприємств) умови праці яких можуть сприяти розвитку стоматологічних захворювань. Огляди з цією метою частіше проводяться на місці, для чого при обласній чи лікарні ЦРБ організовуються пересувні стоматологічні кабінети.Для консультативної й організаційної методичної допомоги по стоматології в штатах поліклініки обласного, крайового, республіканського. підпорядкування встановлюється 0,2 посади лікаря-стоматолога на 100.000 населення.Треба мати на увазі, що більшість стоматологічних поліклінік знаходяться на бюджеті і допомога хворих у них виявляється безкоштовно, хромі зубного протезування — воно здійснюється за рахунок засобів хворих. Зубопротезна допомога за медичними показниками, пенсіонерам по старості, інвалідам Великої Вітчизняної війни й інвалідам праці I і II груп виявляється безкоштовно.У великих містах у даний час відкриваються госпрозрахункові стоматологічні поліклініки, у яких усі види медичної допомоги виявляються за рахунок засобів хворого.

Медична документація

Форма 043

 Медична карта стоматологічного хворого N ________________ рік 

1. Прізвище, ім'я, по батькові __________________________________________________________________________________________________

2. Стать: чоловіча - 1; жіноча - 2                             3. Дата народження                                     |__|__|__|__|__|__|                                                                                                                                                                                                                       (число, місяць, рік)4. Місце проживання хворого, телефон _________________________________________________________________________________________

5. Діагноз _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Скарги ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Перенесені та супутні захворювання ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Розвиток теперішнього захворювання ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Дані об'єктивного дослідження, зовнішній огляд, стан зубів: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата огляду

7

6

5 (V)

4 (IV)

3 (III)

2 (II)

1 (I)

1 (I)

2 (II)

3 (III)

4 (IV)

5 (V)

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умовні позначення

C - карієс, P - пульпіт, Pt - періодонтит, Lp - локалізований пародонтит, Gp - генералізований пародонтит, R - корінь, A - відсутній, Cd - коронка, PI - пломба, F - фасетка, ar - штучний зуб, r - реставрація, H - гемісекція, Am - ампутація, res - резекція, pin - штифт, i - імплантація, Rp - реплантація, Dc - зубний камінь.

10. Прикус ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11. Стан гігієни порожнини рота, стан слизової оболонки порожнини рота, ясен, альвеолярних відростків та піднебіння. Індекси: ГІ та РМА

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12. Дані рентгенівських обстежень, лабораторних досліджень _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13. Колір за шкалою"Віта"______________________________________________________________________________________________________________________

14. Дата навчання навичкам гігієни порожнини рота ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15. Дата контролю гігієни порожнини рота ______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16. ЩОДЕННИК ЛІКАРЯ

Дата

Анамнез, статус, діагноз, лікування та рекомендації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Страницы: Первая | 1 | 2 | 3 | ... | Следующая → | Последняя | Одной страницей


See also:
Учебный материал
Похожие записи
  • тест метрология 1
    ООП: 260902.65 - Конструирование швейных изделийДисциплина: Метрология, стандартизация и сертификацияГруппа: бкид-1 Дата...
  • тест Мен в МП пол 3 курс студ
    Раздел 1. Общие подходы к менеджменту. 1. Английское слово «менеджмент» употребляется, когда...
  • тест КП 3
    ТЕСТЫ ПО КОНСТИТУЦИОННОМУ ПРАВУ РФ РАЗДЕЛ 1. Основы теории конституционного права. Конституционное...

Комментарии закрыты.