кросворд на тему

20 Февраль 2014 →

кросворд на тему: Сутність і структура та суб'єкти міжнародної економіки

По горизонтали2. Яке міністерство забезпечує розробку і реалізацію фінансової політики держави, складає проект державного бюджету та забезпечує його виконання, мобілізує кошти через систему державного кредиту і управляє державним боргом, організовує фінансову діяльність субєктів господарювання, контролює дотримання фінансового законодавства, створює умови для роботи фінансового ринку, налагоджує і розширює фінансові відносини з ін. країнами, організаціями, інституціями?8. Державний борг, за якого виникають зобовязання перед резидентами країни13. Повне або часткове погашення кредиту за рахунок отримання нового кредиту на більш вигідних умовах це19. Хто слідкує за повнотою і своєчасністю виконання державного бюджету?22. Меншення розриву (зближення) в показниках економічного розвитку між національними державами це23. Процес вироблення і прийняття рішень, які дозволяють забезпечити ефективне функціонування і розвиток підприємства в майбутньому це

По вертикали1. Форма бюджетного фінансування планово збиткових підприємств, які надають послуги або виробляють необхідні товари, витрати на виробництво яких перевищують ціну продажу 3. Довготривалий курс фінансової політики, розрахований на перспективу, який передбачає вирішення великомасштабних завдань 4. Страхування цінового ризику учасників біржової торгівлі, яке дозволяє мінімізувати їх фінансові втрати шляхом одночасного укладання форвардної та ф’ючерсної угоди на однаковий обсяг однакового товару це 5. Державний кредит, за якого держава є кредитором 6. Відособлена ланка фінансової системи, яка відображає відносини з приводу формування і використання колективних страхових фондів 7. Процес планування майбутніх операцій підприємства та оформлення його результатів у вигляді системи бюджетів це9. Процес передбачення майбутнього стану предмета чи явища на основі аналізу його минулого і сучасного, систематична інформація про якісні й кількісні характеристики розвитку цього предмета чи явища в перспективі це 10. Галузь страхування, яка охоплює сукупність відносин, щодо формквання і використання колективних страхових фондів, що призначені для виплати відшкодування за постійної або тимчасової втрати працездатності або місця роботи 11. Контроль органів місцевого самоврядування, який здійснюють органи виконавчої влади місцевих рад, через відповідні комітети і місцеві фінансові органи 12. Система заходів, що використовується для того, щоб підприємство не стало занадто залежним від одного стратегічного господарчого підрозділу чи однієї асортиментної групи це 13. Останній спосіб врятувати підприємства з катастрофічним падінням результатів діяльності, серйозними проблемами з показниками ліквідності, втратою традиційних ринків це 14. Залучення необхідних коштів для покриття потреби підприємства в основному й оборотному капіталі це 15. Встановлення єдиного комплексу видів та різновидностей документів для аналогічних управлінських ситуацій, розробка єдиних форм документів і єдиних правил їх складання, оформлення, створення трафаретних текстів це 16. Фінансова політика, спрямована на підтримання макроекономічної рівноваги на основі сталих обсягів виробництва, при стабільності цін 17. Фіскальна політика, за якої парламент і уряд вносять зміни до податкової системи і видатків бюджету з метою впливу на ввп, зайнятість і інфляцію 18. Продовження терміну будь-якого документу, угоди, зобов’язання, що мають фіксований час дії це 20. Модель фінансових відносин, яка заснована на максимальному рівні самозабезпечення фізичних і самофінансуванні юридичних осіб 21. Кредитний процес, що включає сукупність механізмів реалізації кредитних відносин це 23. Субєкт фінансових відносин, інтересом якого є максимізація доходу за допомогою мінімізації податків

Кросворд на тему державний бюджет

Кросворд на тему державний бюджет


See also:
Учебный материал
Похожие записи
  • тест метрология 1
    ООП: 260902.65 - Конструирование швейных изделийДисциплина: Метрология, стандартизация и сертификацияГруппа: бкид-1 Дата...
  • тест Мен в МП пол 3 курс студ
    Раздел 1. Общие подходы к менеджменту. 1. Английское слово «менеджмент» употребляется, когда...
  • тест КП 3
    ТЕСТЫ ПО КОНСТИТУЦИОННОМУ ПРАВУ РФ РАЗДЕЛ 1. Основы теории конституционного права. Конституционное...

Комментарии закрыты.