История Украины тест 2 кредит новый

20 Февраль 2014 →

ДОНБАСЬКИЙ ІНСТИТУТ ТЕХНІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ МІЖНАРОДНОГО НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

імені академіка Юрія Бугая

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор ДІТМ МНТУ

Т. В. Кухтик

___________2013 р.

ЗБІРНИК

ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

з дисципліни «Історія України»

І семестр, ІІ кредит

Краматорськ - 2013

І рівень

1. Розкрийте поняття «діаспора». У яких країнах світу існують найчисленніші українські діаспорні групи?

2. Чому Україну на початку 1990-х років фахівці називали одночасно і «Гуллівером з потужними м’язами», і «хлопчиком-мізинчиком з мініатюрним кістяком»?

3. Що означають поняття «індустріалізація», «колективізація», «коренізація»? Що їх об’єднує?

4. Що об’єднує історичних діячів: В. Білозерський, П. Куліш, М. Гулак, М. Костомаров, О. Маркевич?

5. Що об’єднує історичних діячів: М. Шашкевич, І. Вагилевич, Я. Головацький?

6. Що спільного між датами: 1861 та 1848 роки?

7. Поясніть сутність понять: «революція», «громадянська війна», «партія».

8. Що спільного між датами: 23 червня 1917 року, 3 липня 1917 року, 20 листопада 1917 року, 11 січня 1918 року?

9. Що об’єднує такі історичні постаті: В. Антонович, Т. Рильський, П. Житецький, А. Свидницький?

10. Що спільного між датами: 1921-23 роки, 1932-33 роки, 1946-47 роки?

11. Що означають поняття «воєнний комунізм», «нова економічна політика», «продовольча диктатура»?

12. Що об’єднує такі історичні постаті: Д. Зубрицький, В. Дідицький, М. Малиновський?

13. Що спільного між 1863 та 1876 роками?

14. Поясніть сутність понять: «продрозкладка», «продподаток», «депортація»?

15. Що спільного між такими історичними діячами: Ю. Романчук, О. Барвінський, К. Левицький?

16. Поясніть сутність історичними понять: «Київська козаччина», «промисловий переворот», «холерні бунти».

17. Що об’єднує такі історичні постаті: І. Франко, М. Павлик, О. Терлецький?

18. Що спільного між 1890 та 1900 роками?

19. Що спільного між такими історичними діячами: Д. Донцов, В. Дорошенко, А. Жук, О. Скоропис-Йолтуховський?

20. Який вигляд мали герб і прапор ЗУНР? Коли вона була проголошена?

21. Столиця окупованої фашистами України?

22. Що спільного між М. Грушевським, В. Винниченко, С. Єфремовим, П. Христюком, М. Ковалевським?

23. Що об’єднує такі дати: 1929-31 роки, 1932-34 роки, 1936-38 роки?

24. Що об’єднує В. Винниченка, С. Петлюру, Ф. Швеця, О. Андрієвського, А. Макаренка?

25. Чому осінь 1937 року була особливо трагічною для українського відродження?

26. Що об’єднує таких історичних діячів України: М. Руденко, П. Григоренко, Л. Лук’яненко, І. Кандиба?

27. Коли відбулась аварія на Чорнобильській АЕС?

28. Розкрийте сутність поняття «перебудова».

29. Вкажіть фази дезінтеграції СРСР.

30. Коли Верховною Радою був проголошений Акт про державну незалежність України?

31. Розкрийте сутність поняття «помаранчева революція».

32. Коли відбулось затвердження державного гімну та державного прапору України?

33. Що об’єднує таких діячів: Л. Кравчук, Л. Кучма, В. Ющенко?

34. Скільки і коли тривала оборона Києва, Севастополя в роки Великої вітчизняної війни?

35. Що спільного між М. Підгорним, П. Шелестом, В. Щербицьким?

36. Коли в Україні виникли перші політичні партії? Якими були перші політичні партії України?

37. Що Ви знаєте про «Братство тарасівців»?

38. Розкажіть про Товариство українських поступовців.

39. Поясніть сутність історичного поняття «пацифікація».

40. Коли в Україні була відкрита перша залізниця? Які міста вона зв’язала?

ІІ рівень

41. Вкажіть особливості розвитку промисловості у другій половині ХІХ ст. в українських землях, що входили до складу Російської імперії:

А) південь України - основна паливно-металургійна база Росії;

Б) швидкі темпи;

В) високий рівень концентрації виробництва;

Г) значний вплив іноземного капіталу;

Д) диспропорційність.

42. Вкажіть особливості розвитку економіки західноукраїнських земель у другій половині ХІХ ст.:

А) повільність;

Б) кустарно-ремісничий характер;

В) орієнтація на добування та первинну обробку сировини, деформована структура промислового потенціалу;

Г) залежність від іноземного капіталу;

Д) перетворення західноукраїнських земель на ринок збуту.

43. Вкажіть особливості громадянської війни в Україні у 1919-1920 роках:

А) значна кількість претендентів на владу;

Б) різновекторність політичних, економічних, національних орієнтацій воюючих сторін;

В) вплив зовнішніх чинників;

Г) переважання анархічних ідей;

Д) відсутність військово-політичної сили, яка б тривалий час домінувала в Україні.

44. Вкажіть особливості індустріалізації в Україні:

А) швидкий розвиток легкої промисловості;

Б) побудова та реконструкція великих промислових об’єктів, поява нових галузей;

В) нерівномірність модернізації промислового потенціалу;

Г) відставання модернізації легкої та харчової промисловості;

Д) інвестування в промисловість значної частини коштів.

45. Вкажіть основні тенденції, що свідчили про розвиток тоталітарної системи в Україні:

А) утвердження комуністичної ідеології;

Б) поява національних організацій;

В) монополізація влади більшовиками, зрощення партії з державним апаратом;

Г) активізація політичної опозиції;

Д) встановлення контролю держави над всіма сферами життя.

46. Риси фашистського окупаційного режиму України - це:

А) створення рейхскомісаріату «Україна» та призначення рейхскомісаром Еріха Коха, якого називали «другим Сталіним»;

Б) підтримання національних сил;

В) забезпечення німецької армії продовольчими, людськими, матеріальними ресурсами;

Г) придушення опору місцевого населення;

Д) фізичне знищення, депортації, вивезення на роботу до Німеччини українського населення.

47. Переселення українців із Закерзоння (Лемківщина, Посяння, Підляшшя, Холмщина) на територію УРСР:

А) проходило у декілька етапів (вересень 1944 - серпень 1945 року, вересень 1945 - серпень 1946 року, квітень - липень 1947 року);

Б) було «добровільним переселенням»;

В) супроводжувалось вбивствами, пограбуваннями, мародерством;

Г) не відбувалось;

Д) проходило під назвою «Вісла».

48. Ідеологічною основою москвофільства було:

А) протиставлення польській мові «язичія» (суміші російської, української, старослов’янської та польської мов);

Б) обстоювання ідеї про єдиний «руський народ, що проживає від Карпат до Уралу»;

В) захист таких ознак руської ідентичності, як візантійська літургія, юліанський календар, кириличний алфавіт;

Г) захист ідеї революції;

Д) обстоювання ідеї необхідності еміграції в Росію.

49. Здобутками народовців були:

А) підйом народних мас на повстання;

Б) створення мережі періодичних видань;

В) заснування культурно-освітніх та наукових товариств;

Г) видання та популяризація творів українських письменників;

Д) революційна діяльність.

50. Програма Союзу визволення України включала такі положення:

А) утворення самостійної української держави;

Б) автономія України;

В) встановлення конституційної монархії;

Г) передача влади народу;

Д) демократичні свободи.

51. Четвертий Універсал Центральної ради проголошував:

А) незалежність, суверенність УНР;

Б) укладення миру з іншими державами;

В) передача землі селянам без викупу;

Г) скликання Українських Установчих зборів;

Д) автономія України.

52. Брест-Литовський мирний договір:

А) був підписаний 26 січня 1918 року;

Б) передбачав встановлення кордонів;

В) був підписаний між УНР та країнами німецького блоку;

Г) передбачав відмову від взаємних претензій, взаємний обмін полоненими;

Д) передбачав налагодження дипломатичних відносин, встановлення митних пільг.

53. Здобутками гетьманату П. Скоропадського були:

А) відновлення приватної власності, підтримка вільного підприємництва;

Б) створено понад 150 українських гімназій;

В) відкрито два державних університети;

Г) відкрито Українську Академію наук;

Д) встановлення дипломатичних зв’язків з Грузією, Доном, Кримом, Кубанню, Литвою, Фінляндією, Голландією, Іспанією, Данією та іншими державами.

54. Основними причинами падіння гетьманату П. Скоропадського були:

А) широка соціальна база;

Б) залежність стабільності держави від австро-німецьких збройних формувань, відсутність численної регулярної української армії;

В) реставрація старих порядків, вплив на державну лінію гетьмана російських консервативних сил;

Г) вузька соціальна база;

Д) підкорення соціально-економічної політики інтересам панівних верств та окупаційної влади.

55. Основними причинами падіння влади Директорії були:

А) суперечлива внутрішня політика;

Б) вирішення аграрного питання;

В) протистояння політичних лідерів;

Г) слабка армія;

Д) міжнародна ізоляція.

56. Акт злуки УНР та ЗУНР:

А) проголошений 22 січня 1919 року в Києві;

Б) мав символічний характер;

В) був реалізований;

Г) ЗУНР мала бути перейменована у ЗОУНР;

Д) проголошений 19 січня 1920 року.

57. Наслідками політики «воєнного комунізму» були:

А) руйнація системи ринкових відносин;

Б) розрив економічних зв’язків між містом і селом;

В) посилення інфляції;

Г) активне формування однопартійної системи;

Д) ліквідація станів, посилення соціального напруження.

58. Українсько-польські договори, укладені в квітні 1920 року, були:

А) політичною, торгово-економічною та військовою конвенціями;

Б) завершили радянсько-польську війну;

В) поклали початок радянсько-польській війні;

Г) УНР та Польща об’єднувалась у єдину державу;

Д) за ними Польща визнавала незалежність УНР та Директорію УНР на чолі з С. Петлюрою як верховну владу.

59. Внутрішнє становище УРСР на початку 1920-х років характеризувалось:

А) економічною розрухою;

Б) політичною нестабільністю;

В) стабільністю;

Г) економічним підйомом;

Д) голодом 1921-1923 років.

60. Запровадження нової економічної політики було обумовлене:

А) економічним підйомом;

Б) закінченням бойових дій;

В) кризовим станом економіки;

Г) невдоволенням селянства продрозкладкою;

Д) спадом світового революційного руху.

61. Процес поступового об’єднання радянських республік включає:

А) перший етап - червень 1919 - грудень 1920 року - утворення «воєнно-політичного» союзу республік, збереження за Україною формального статусу незалежної держави;

Б) другий етап - грудень 1920 - грудень 1922 року - формування договірної федерації, обмеження суверенітету України;

В) третій етап - грудень 1922 - травень 1925 року - утворення СРСР, втрата Україною незалежності;

Г) червень 1919 - грудень 1922 року;

Д) створення СРСР.

62. Трагедія колективізації - це:

А) створення колгоспів;

Б) депортація «куркулів»;

В) запровадження «внутрішніх паспортів» для селян, що не давало можливості без дозволу місцевої влади переїхати до міста;

Г) підтримка державою селян;

Д) голодомор 1932-33 років.

63. Наслідки колективізації:

А) індустріальний стрибок;

Б) жертви розкуркулення і голодомору;

В) втрата селянами відчуття хазяїна;

Г) дезорганізація аграрного сектору;

Д) аграрний стрибок.

64. «Великий терор» був:

А) засобом боротьби із злочинцями;

Б) формою утвердження особистої влади Сталіна;Страницы: 1 | 2 | Одной страницей


See also:
Учебный материал
Похожие записи
  • тест метрология 1
    ООП: 260902.65 - Конструирование швейных изделийДисциплина: Метрология, стандартизация и сертификацияГруппа: бкид-1 Дата...
  • тест Мен в МП пол 3 курс студ
    Раздел 1. Общие подходы к менеджменту. 1. Английское слово «менеджмент» употребляется, когда...
  • тест КП 3
    ТЕСТЫ ПО КОНСТИТУЦИОННОМУ ПРАВУ РФ РАЗДЕЛ 1. Основы теории конституционного права. Конституционное...

Комментарии закрыты.