ИМТО (тест 3)

20 Февраль 2014 →

Алгебраїчне рівняння , що повʼязує Т ( або F) в деякій групі вузлових точок, називається?

сіткою;

векторно-матричною схемою;

дискретним аналогом;

Який з методів отримання дискретного аналогу має недолік: виключення складових ряду може призвести до суттєвої погрішності?

метод Тейлора;

варіаційний метод;

метод зваженої незв’язності;

Шаблон вузлових точок для двомірної задачі скільки враховує точок?

3;

4;

5;

При якому вигляді профілю диференціал dT/dx на границях контрольного об ʼєму не визначається?

ступінчатому;

кусково-лінійному;

диференційному;

У дискретному аналізі всі коефіцієнти повинні завжди бути …

позитивними;

негативними;

дорівнювати нулю;

Зміна в момент часу різко з Tp до Tp0 , і значення, що надалі встановлюється,є Tp1 н а всьому часовому проміжку, яка це схема?

явна;

Кранка - Ніколсона;

неявна;

Для двомірних задач контрольний об’єм має вигляд?

x2 ;

xy;

y2;

Провідність тепла між точками Р і Е в дискретному аналізі позначується ( з фізичного змісту)

a p0 ;

a p ;

a E ;

Якщо елемент об’єму представляє безмежну призму з безмежно-малою основою, яке це миттєве джерело?

точений;

лінійний;

плоский;

Принцип накладання:температура від дії кожного відокремленого джерела…

складається;

множиться;

віднімається


See also:
Учебный материал
Похожие записи
  • тест метрология 1
    ООП: 260902.65 - Конструирование швейных изделийДисциплина: Метрология, стандартизация и сертификацияГруппа: бкид-1 Дата...
  • тест Мен в МП пол 3 курс студ
    Раздел 1. Общие подходы к менеджменту. 1. Английское слово «менеджмент» употребляется, когда...
  • тест КП 3
    ТЕСТЫ ПО КОНСТИТУЦИОННОМУ ПРАВУ РФ РАЗДЕЛ 1. Основы теории конституционного права. Конституционное...

Комментарии закрыты.