ИМ тесты 2

20 Февраль 2014 →

Тема: « Инфаркт миокарда»

Вариант № 1

Чоловік 45 років поступив у БІТ з приводу здавлюючих болей за грудиною та задишку. Болі почалися 2 години тому назад. Об’єктивно: шкіра волога, над легенями в нижніх відділах вологі недзвінкі хрипи. Артеріальний тиск 110/70 мм. рт. ст., пульс – 72 уд./хв. На електрокардіограмі – під’йом ST в V1-4-відведеннях, депресія ST в II, III, aVF. Яка найбільш вирогідна початкова терапія?

Стрептокіназа

Спостереження в загальнотерапевтичному відділенні

Атропін

Морфій внутрішньовенно

Еуфілін

Хворий 64 років на 2 добу розвитку гострого інфаркту міокарда при вставанні несподівано втратив свідомість. Об-но: блідий, серцевої діяльності та дихання відсутні. На ЕКГ: хвилі різної амплітуди (максимум 3 мм), спрямованості та форми (частота 400-500), зубці Р, Т відсутні. Який засіб треба використати для підвищення ефективності дефібриляції?

A. Лідокаін

B. Магнію сульфат

C. Полярізуючу суміш

D. Строфантін

E. Адреналін

3. Больной 54 лет доставлен скорой помощью с жалобами на интенсивную боль за грудиной. В последние 2 недели при подъеме по лестнице стали появляться приступы боли за грудиной длительностью до 5 минут. На ЭКГ – V3-V4 депрессия сегмента ST. После купирования боли внутривенным введением анальгина больной уснул. Через час врач определил отсутствие дыхания и пульса на сонных артериях. Укажите наиболее вероятный диагноз:

A. Крупноочаговый инфаркт миокарда передне – боковой стенки.

B. Внезапная смерть

C. Тромбоэмболия легочной артерии.

D. Крупноочаговый инфаркт миокарда задней стенки

E. Мозговой инсульт.

4. Больной 37 лет жалуется на интенсивные боли за грудиной сопровождающиеся чувством страха, одышку в покое, головокружение, потливость. Объективно. возбуждён. Цианоз губ, акроцианоз. АД 80/60 мм рт. ст. Пульс – 110 в мин., ритмичный. На ЭКГ: патологический зубец Q и куполообразный подъём сегмента ST в V1 – V4. Для лечения больного Вы используете:

A. Преднизолон, нифедипин.

B. Морфин, добутамин

C. Эналаприл, анаприлин

D. Кофеин, эуфиллин.

E. Кордарон, дигоксин

5. Больной 52 лет доставлен в стационар с жалобами на интенсивные сжимающие боли за грудиной, длительностью 4 часа. На ЭКГ горизонтальная депрессия ST в отведениях III, avF до 2 мм, высокий зубец Т и подъем сегмента ST в V1 - V 4 до 3 мм. При повторении ЭКГ через 3 часа выше описанные изменения сохранялись. Когда может быть разрешена больному вертикализация и ходьба по палате при отсутствии осложнений заболевания?

A. Со 2-го дня

B. На 10-12-й день

C. На 4 – 5-й день

D. На 13-14-й день

E. На 15-16-й день

6. Хворий 55 років, переніс гострий неускладнений крупновогнищевий інфаркт по задній стінці лівого шлуночка, ІІ класу важкості з недостатністю кровообігу ІІ А ст. З якої доби необхідно починати програму фізичної реабілітації на стаціонарному етапі?

A. 3 – 4 доба

B. 7 – 8 доба

C. 2 доба

D. 5 - 6 доба

E. 9 – 10 доба

7. Хворий 58 років доставлений в приймальне відділення з болями у лівій половині грудної клітки. При клінічному обстеженні крім тахікардії (102/хв.) відхилень не виявлено. На ЕКГ патологічний зубець Q у І, aVL; QS у V1, V2, V3 відведеннях та куполоподібний підйом ST з від’ємним Т. Який найбільш вірогідний діагноз?

A. Гострий інфаркт передньої стінки лівого шлуночка

B. Розшарування аорти

C. Варіантна стенокардія

D. Ексудативний перикардит

E. Тромбоемболія легеневої артерії

8. Хворий К., 56 років, доставлений у клініку бригадою “Швидкої допомоги” із скаргами на біль за грудиною, сильне серцебиття. З анамнезом – післяемоційного навантаження раптово з’явилося відчуття стиснення та болю за грудиною, потім приєдналося відчуття серцебиття. При огляді: загальний стан тяжкий, шкірні покриви бліді, помірний акроцианоз губ, кінчиків пальців рук. Тони серця ослаблені, ритмічні, тахікардія. АТ 100/60 мм рт. ст. На ЕКГ: ритм ектопічний, тахікардія з широкими QRS-комплексами з частотою 190 за хв. Ваш попередній діагноз?

A. ІМ. Пароксизм суправентрикулярної тахікарді

B. ІМ. Аритмічний кардіогенний шок.

C. ІМ. Політопні шлуночкові екстрасистоли.

D. ІХС. Пароксизм миготливої аритмії.

E. ІМ. Пароксизм шлуночкової тахікардії

9. Хворий 54 років поступив до клініки з діагнозом: повторний переднє-перетиночний інфаркт міокарду з переходом на верхівку та бокову стінку лівого шлуночку. При огляді: стан важкий. Блідий, холодний липкий піт, акроціаноз. В легенях – поодинокі незвучні дрібнопузирчаті хрипи в ніжньозадніх відділах. Пульс 110 за 1 хв. Частота дихання – 24 за 1 хв. АТ 80/60 мм рт. ст. слабкого наповнення. Олігурія. Хворий збуджений, неадекватний. Ваш діагноз?

A. Транзиторна гіпотензія

B. Кардіогенний шок, торпидна фаза

C. Набряк легень, що починається

D. Кардіогенний шок, еректильна фаза

E. Гострий соматогенний психоз

10. Хворий 68 років госпіталізований з діагнозом: гострий задній інфаркт міокарду. Під час огляду втратив свідомість, вкрився холодним потом. Стан важкий. Шкіра бліда, холодна. Тони серця глухі, ритм сердечних скорочень правильний. Пульс 180 за 1 хв., слабкого наповнення. АТ 80/40 мм рт. ст. На ЕКГ: поширені шлуночкові комплекси по 0,18 сек., неправильної форми. Яке ускладнення інфаркту міокарда має місце?

A. Фібриляція шлуночків

B. Шлуночкова екстрасистолія

C. Вузлова тахікардія

D. Часткова атріовентрикулярна блокада

E. Шлуночкова тахікардія

Вариант№2

Хворий 45 років поступив до клініки з симптоматикою гострого передньо-перетиночного інфаркту міокарда. Через 10 годин відчув “завмирання” у роботі серця, посилилась слабкість, з’явилося запаморочення. На ЕКГ: ритм синусовий, ЧСС 78 за 1 хв. Періодично з’являються по 2-3 поширених шлуночкових комплекса тривалістю більш 0,18 сек., неправильної, поліморфної форми, після яких відмічаються повні компенсаторні паузи. Яке ускладнення інфаркту міокарда має місце?

A. Суправентрикулярна тахікардія

B. Шлуночкова екстрасистолія

C. Вузлова екстрасистолія

D. Шлуночкова тахікардія

E. Повна атріовентрикулярна блокада

2. У хворого 45 років після значного фызичного напруження з’явився різкий, стискуючий загрудинний біль, який віддає в ліву лопатку. Біль був купірований внутрішньовенним введенням морфіну. При огляді: загальмований, шкіра бліда, волога, губи ціанотичні. ЧД 24 за 1 хв. В легенях дихання жорстке, хрипів немає. Тони серця глухі, пульс 115 за 1 хв., слабкого наповнення. АТ 95/75 мм рт. ст. Печінка не збільшена, набряків нема. На ЕКГ: підвищення ST у відведеннях І, AVL, V5 – V6, зниження ST у відведеннях ІІІ, V1 – V2. Вирогідний діагноз?

A. Тромбоемболія легеневої артерії

B. Заднєдіафрагмальний інфаркт міокарда

C. Передній розповсюджений інфаркт міокарда

D. Переднєбоковий інфаркт міокарда

E. Переднєперетиночний інфаркт міокарда

3. Як слід розцінювати погіршення перебігу хвороби, коли у хворого не 4-му тижні гострого інфаркту міокарда виник інтенсивний стискиваючий біль за грудиною, виявилась негативна динаміка на ЕКГ і знову збільшилась активність АСТ, АЛТ, КФК – МВ?

A. ТЕЛА

B. Повторний інфаркт міокарда

C. Розвиток синдрому Дресслера

D. Вариантна стенокардія

E. Рецидивуючий інфаркт міокарда

4. У хворого, 64 р., з‘явився дві години тому стискаючий біль за грудниною з ірадіацією в ліве плече, виражену слабість. Об-но: шкіра бліда, холодний піт. Пульс 108 за хв. ритм. АТ – 70/50 мм рт. ст. Тони серця глухі. Дихання везикулярне. Живіт м‘який не болючий. Варикозне розширення вен на лівій гомілці. ЕКГ: ритм синусовий, ЧСС-100уд./ хв., різкий підйом сегменту ST та зубця Т над ізолінією у відведеннях ІІ, ІІІ, aVF. Який найбільш ймовірний діагноз?

A. Гостра лівошлуночкова недостатність

B. Тромбоемболія легеневої артерії

C. Кардіогенний шок

D. Гостра судинна недостатність

E. Гостра аневризма серця

5. Хвора скаржиться на нестерпний стискаючий біль за грудиною тривалістю 15 хв., що виникає 2[3 рази на місяць, частіше вранці. Об [но: Рs=75 за хв., тони серця ритмічні, ослаблені. При реєстрації ЕКГ у спокої і після навантаження зміни не виявлені. Однак під час нападу було зареєстровано підвищення сегменту ST у відведеннях I, II, АVL, V2[V6. Невідкладна допомога:

A. Нітрогліцерін під язик.

B. Ізадрин в/в

C. Строфантин в/в

D. Кордарон per os

E. Атропін п/шкірно

6. У хворого в анамнезі – перенесений інфаркт міокарду рік назад. Укажіть локалізацію інфаркту міокарда при навності зубців QS у відведеннях VI-V3, І, aVL.

A. Передньобокова ділянка

B. Передня стінка

C. Задньобокова ділянка

D. Нижня стінка

E. Перетинка+передня стінка

7. Хворий І., 48 років. Лікується на стаціонарному етапі з діагнозом: "Трансмуральний інфаркт міокарда. Нестабільна стенокардія. кардіосклероз". На 22 день лікування хворий пред"являє скарги на періодичні болі за грудиною, що від-дають в ліву руку та шию. Болі епізодичні, проходять без прийому ліків. Об"єктивно: загальний стан хворого не порушений, Т тіла 36,7(С, ЧСС 76 уд/хв, рідкі одиночні екстрасистоли, тони серця ослаблені, систолічний шум на верхівці серця та в точці Боткіна, акцент ІІ-го тону на аорті. АТ – 130/80 мм рт. ст. ЕКГ – динаміка позитивна. Пацієнт знаходиться на вільному руховому режимі, займається лікувальною фізкультурою. Які фізіологічні дії здійснюють форми лікувальної фізкультури в комплексному лікуванні даного хворого?

A. Патогенетичну, симптоматичну, функціональну

B. Патогенетичну, специфічну, еритропоетичну

C. Імунологічну, специфічну, симптоматичну

D. Функціональну, симптоматологічну, імунологічну

E. Трофічну, еритропоетичну, патогенетичну

8. Чоловік 57 років звернувся в поліклініку зі скаргами на стискаючі болі за грудиною, які віддають під ліву лопатку і не купуються НГ. При огляді хворого та терміново виконаному ЕКГ – обстеженні встановили д-з трансмурального передньо-сиптального інфаркту міокарда. Які дані ЕКГ є підставою для підтвердження д-зу інфаркту міокарда даної локалізації та глибини?

A. Патологічний з. Q та крива Парді у I, аVL, V1-3 від.

B. Патологічний з. QS та крива Парді у I, аVL, V1-3 від.

C. (–) з. Т у I, аVL, V1-3 від.

D. Патологічний з. QS та крива Парді у II, III, IIIвд., аVF, V5-6 від.

E. Патологічний з. Q та крива Парді у II, III, IIIвд., аVF, V5-6 від.

9. Хворий Д., 65 років скаржиться на біль в грудній клітині, що виникає при ходьбі на 200м., купується нітрогліцерином. 3 роки тому переніс гострий інфаркт міокарда. Приймає постійно препарати: нітросорбід 20 мг 4рази на день, атенолол-100 мг 2 рази на день, капотен 6,25 мг – 3 рази на день, аспірин-160 мг 1 раз на день. Останні дні відмічає слабкість, задишку. Об-но Ps – 50 в 1хв. АТ – 120/80 мм. рт. ст. На ЕКГ – ознаки післяінфарктного кардіосклерозу. Які зміни в призначенні медикаментів треба зробити?

A. Все відмінити

B. Призначити мезатон

C. Зменшити дозу атенололу

D. Призначити кордарон

E. Призначити сальбутамол

10. Чоловік М., 55 років скаржиться на біль за грудиною стискаючого характеру, тривалістю 2 хв. Біль з”являється при ходьбі на 30-50 м., турбує останню добу. Хворий знаходиться на лікуванні в кардіологічному відділенні.3 тиждні тому захворів на гострий інфаркт міокарда. Об-но Пульс – 84 уд. В 1 хв., ритмічний. АТ -130/70 мм. рт. ст. Хворий приймає атенолол 50мг 2 рази на день, нітросорбід-20 мг 4 рази на день, аспірин 80 мг на день. Яка лікувальна тактика найбільш доцільна?

A. Збільшити дози нітратів

B. Провести велоергометричну пробу

C. Призначити інший бета-адреноблокатор

D. Призначити гепарин

E. Провести коронарографію

Вариант №3

Визначальною електрокардіографічню ознакою надгострої стадії інфаркту міокарда є:

A. Підйом сегменту ST разом із зубцем T у вигляді монофазної кривої, початок формування патологічного зубця Q

B. Від’ємний зубець T

C. Депресія сегменту ST

D. Високі загостренні зубці Т

E. Дихальна аритмія

2. ЕКГ-ознака трансмурального інфаркту міокарда:

A. Патологічний зубець Q

B. Патологічний зубець S

C. Депресія зубця ST

D. Від’ємний зубець T

E. Комплекс QS

3. Активність якого ферменту не підвищується при інфаркті міокарда?

A. Міоглобіну

B. Креатинфосфокінази

C. Лужної фосфатази

D. Амінотрансфераз

E. Лактатдегідрогенази

4. Хворий 54 рокiв, госпiталiзований до кардiореанiмацiонного вiддiлення з дiагнозом iнфаркт мiокарда з зубцем Q. Через добу перебування в стацiонарi стан хворого значно погiршився. Скаржиться на задуху. При оглядi: шкiра блiда, волога, холодна на дотик. Частота дыхання 36 за 1 хв., пульс 110 за 1 хв, ритмiчний, тони серця глухi, ритм галопу, АТ – 80/40 мм рт. ст., сичевидiлення 10 мл за 1 год. Яке ускладнення iнфаркту мiокарда з зубцем Q виникло у хворого у данному випадку?

A. Сердцева астма

B. Набряк легенiв

C. Кардiогенный шок

D. Гостра аневризма серця

E. Синдром Дреслера

5. У хворого 50 рокiв з гострим iнфарктом мiокарду виник напад задухи. Об’ективно: дихання клекочуче, з частотою 32 за 1 хв., кашель з видiленням великоi кiлькостi пiнного рожевого харкотиння, акроцианоз, набрякання вен шиi. Пульс 108 за 1 хв., АТ 90/50 мм рт. ст. Тони серця глухi. На всiею повернею легенiв вислуховуються рiзнокалiбернi вологi хрипи. Введення якого препарату в цiй ситуацii найбiльш доцiльно?

A. Диуретик

B. Допамин

C. Серцевий глікозид

D. Нітрогліцерин

E. В-блокатор

6. Хворий 54 рокiв, госпiталiзований до кардiореанiмацiонного вiддiлення з вираженою задишкою. 3 роки тому перенiс iнфаркт мiокарда з зубцем Q, ускладнений розвитком аневризми передньоi стiнки лiвого шлуночка. При оглядi: цианоз шкiри та слизових оболонок, акроцианоз. Знаходиться в положеннi ортопное. При перкусii межi серця розширенi влiво на 3 см, вислуховуэться грубий систолiчний шум над верхiвкою серця. ЧСС 110 за 1 хв. АТ 170/100 мм рт. ст. Виявляеться значне притуплення перкуторного тону в нижнiх дiлянках обох легенiв, при аускультацii вислуховуэться велика кiлькiсть дрiбнопухирцевыих хрипiв. Печiнка збiльшена на 4 см. Набряки нижнiх кiнцiвок. ЕКГ без динамiки. Який з перерахованих дiагнозiв найбiльш вiрогидний?

A. Сердцева астма

B. Кардiогенный шок

C. Повторний iнфаркт мiокарда

D. Набряк легенiв

E. Астматичний статус

7. У хворого 50 рокiв, який перенic iнфаркт мiокарду виник напад задухи. Об’ективно: дихання клекочуче, з частотою 32 за 1 хв., кашель звидiленням великоi кiлькостi пiнного рожевого харкотиння, акроцианоз, набрякання вен шиi. Пульс 108 за 1 хв., АТ 150/100 мм рт. ст. Тони серця глухi. На всiею повернею легенiв вислуховуються рiзнокалiбернi вологi хрипи. Введення якого препарату в цiй ситуацii найбiльш доцiльно?

A. Пентамiн в/в

B. Серцевий глiкозид в/в

C. Допамин в/в

D. Еуфiлiн в/в

E. Нiтроглiцерин в/в

8. У хворого 50 рокiв, який перенic iнфаркт мiокарду на сьогоднiший час спостерiгаэться задишка при прискореннi темпу ходи та при ходi пiд гору. Об’ективно: шкiра та видимi слизистi блiдо-рожевi.. Межi серця в нормi, тони серця дещо приглушенi. Пульс 72 за 1 хв. АТ 120/80 мм рт. ст. При аускультацii легенiв везикуляре дихання. Печiнка незбiльшена. Набрякiв немаэ. Яка у хворого ступiнь сердцевоi недостатностi за класифiкацiэю NYHA?

A. II клас

B. I клас

C. IV клас

D. Ш клас

E. V клас

9. Хворий 48 рокiв госпiталiзований в iнфарктне вiддiлення через 4 одини пiсля початку приступа загрудинного болю. На ЕКГ зареэстрованнiй вiдразу пiсля поступлення виялений патологiчний убець Q у вiдведеннях П, Ш, аVF без пiдйому сегмента ST, що не дозволяэ з упевненнiстью говорити про можливий розвиток гострого нфаркта мiокарду з зубцем Q задньоi стiнки лiвого шлуночка. Який з ерерахованих ферментiв э найбiльш чутливим показником некрозумiокарду в приведенi години захворювання?

A. АсАТ

B. Мiоглобiн

C. ЛДГ1

D. КФК

E. МВ-КФК

10. Хворий 48 рокiв госпiталiзований в iнфарктне вiддiлення через 4 одини пiсля початку приступа загрудинного болю. На ЕКГ зареэстрованнiй вiдразу пiсля поступлення виявленi патологiчний зубець Q, пiдйом сегмента ST у вiдведеннях 1, П, aVL, V2+V6, що дозволило виставити наступний дiагноз: IХС: гострий iнфаркт мiокарду з зубцем Q передньоперогеродковоi областi, верхiвки та боковоi стiнки лiвого шлуночка. Якi з перерахованих пiдходiв до лiкування найбiльш эфективно знижуэ летальнiсть при гострому iнфарктi мiокарду з зубцем Q?

A. Нiтроглiцерин в/в

B. Морфiй в/в

C. Тромболiзiс в/в

D. Лiдокаiн в/в

E. Гепарин в/в

Вариант №4

Хворий 70 рокiв госпiталiзований в iнфарктне вiддiлення через 4 одини пiсля початку приступа загрудинного болю. 6 мiсяцiв тому перенic інсульт. Пульс 50 за 1 хв. АТ 170/100 мм рт. ст. На ЕКГ зареэстрованнiй вiдразу пiсля поступлення виявленi: патологiчний зубець Q, пiдйом сегмента ST на 5 мм у вiдведеннях 1, П, aVL, V2+V6, що дозволило виставити наступний дiагноз: IХС: гострий iнфаркт мiокарду з зубцем Q передньоперогеродковоi областi, верхiвки та боковоi стiнки лiвого шлуночка. Повна АV блокада. В легенях вислуховуються вологi хрипи. Що з перерахованого явдяэться абсолютним протипоказанням до проведення тромболiзiсу?

A. Перенесений iнсульт

B. Вiк хворого

C. Високий АТ

D. Повна AV блокада

E. Наявнiсть вологих хрипiв в легенях

2. Хворий С. 40 років госпіталізований у відділення реанімації з гострим інфарктом

міокарда. З моменту виникнення болю пройшло три години. Які лабораторні зміни

підтвердять встановлений діагноз?

A Збільшення аспартат-амінотрансферази

BЗбільшення ШОЕ

C Збільшення рівня тропоніну А та І

DЗбільшення лактатдегідрогенази

EЗбільшення аланін-амінотрансферази

3. Хворий В., 47 років, протягом року скаржиться на болі за грудиною,Страницы: 1 | 2 | Одной страницей


See also:
Учебный материал
Похожие записи
  • тест метрология 1
    ООП: 260902.65 - Конструирование швейных изделийДисциплина: Метрология, стандартизация и сертификацияГруппа: бкид-1 Дата...
  • тест Мен в МП пол 3 курс студ
    Раздел 1. Общие подходы к менеджменту. 1. Английское слово «менеджмент» употребляется, когда...
  • тест КП 3
    ТЕСТЫ ПО КОНСТИТУЦИОННОМУ ПРАВУ РФ РАЗДЕЛ 1. Основы теории конституционного права. Конституционное...

Комментарии закрыты.