5 тест (2)

20 Февраль 2014 →

Визначення функції планування:

в) процес визначення цілей організації та прийняття рішень щодо шляхів їх досягнення

Етапи процесу планування:а) опрацювання стратегій діяльності в) надання стратегії конкретної форми г) визначення цілей діяльності

Послідовність виконання етапів процесу планування: г) визначення цілей діяльності

а) опрацювання стратегій діяльності в) надання стратегії конкретної форми

Класифікація планів за ступенем конкретності: в) завдання і орієнтири

Визначення стратегічного планування:

в) визначення головних цілей організації, принципів придбання та використання ресурсів

Визначення оперативного планування: а) деталізація стратегії у короткотермінових рішеннях

Вимоги до правильного формулювання цілей: б) зорієнтованість у часі д) реалістичність та досяжність е) сформульованість письмово

Класифікація цілей за рівнем абстракції:

б) глобальні цілі в) задачі організації д) місія організації

Вид стратегії, якому відповідає просування

"Coca-Cola Corp." на ринки інших країн: д) стратегія зростання

Визначення місії організації: б) уявлення самої організації про своє призначення

Визначення глобальної мети: б) уявлення про суспільне призначення організації

Сутність методу управління за цілями (МВО): б) спільно з підлеглим опрацювати цілі його діяльності в) забазпечити мотивацію діяльності підлеглого г) винагороджувати результат, а не процес діяльності

Етапи процессу управління за цілями (МВО): а) самоконтроль б) планування дій в) періодична звітність д) постановка цілей

Послідовність виконання етапів процесу управління за цілями (МВО): д) постановка цілей б) планування дій а) самоконтроль в) періодична звітність

Визначення стратегії: а) генеральна довгострокова програма дій та порядок розподілу пріоритетів та ресурсів організації для досягнення її цілей

Елементи стратегії: в) сфери стратегії г) розподіл ресурсів е) синергія з) конкурентні переваги

Визначення синергії: а) ефект цілісності

Характеристики ефективної стратегії: а) орієнтація на конкретних споживачів б) використання сильних сторін організації д) конкретність задач з реалізації конкурентних переваг е) опрацювання заходів з подолання слабкостей та загроз

Базові поняття, на яких грунтуються стратегії фокусування: а) ідея сегментації ринку б) орієнтація на певну групу споживачів

в) орієнтація на обмежену частину асортименту продукції

Визначення сфери стратегії: в) засоби адаптації до зовнішнього середовища

Рівні стратегій: а) стратегія бізнесу г) загально-корпоративна стратегія д) функціональна стратегія

Рівень організації, на який спрямована загально-корпоративна стратегія: в) вся організація

Рівень організації, на який спрямована стратегія бізнесу: б) конкретний структурний підрозділ

Рівень організації, на який спрямована функціональна стратегія: а) функціональні служби організації

Компоненти, які визначає загально-корпоративна стратегія: а) бізнес, яким передбачає займатись організація

Компоненти, які визначає стратегія бізнесу:

б) шляхи забезпечення конкурентних переваг

Компоненти, які визначає функціональна стратегія: в) шляхи оптимального використання ресурсів

Послідовність виконання етапів процесу формулювання стратегії: г) визначення місії

б) внутрішній аналіз в) зовнішній аналіз

а) визначення цілей діяльності д) аналіз стратегічних альтернатив та вибір стратегії

Зміст правильно сформульованої місіі організації: а) види діяльності організації в) конкурентні переваги організації г) ринки, на яких діє організація е) головні цілі організації

ж) основні споживачі з) товари, що виробляються

Одноразові плани, що надають стратегії конкретного змісту: а) бюджети г) проекти

е) програми

Галузеві чинники, що оцінюються в рамках зовнішнього аналізу: а) споживачі в) постачальники г) технології е) конкуренти

Види загально- корпоративних стратегій:

а) стратегія зростання в) стратегія стабілізації

г) реструктивна стратегія е) комбінована стратегія

Варіанти стратегії зростання: а) експансія б) диверсифікація в) інтеграція

Варіанти реструктивної стратегії: б) відсікання зайвого в) переорієнтація д) ліквідація

Рівні стратегій, що обираються методами пакетного менеджменту: а) загально-корпоративні стратегії

Рівні стратегій, що обираються методом "життєвого циклу": а) загально-корпоративні стратегії

Види стратегій бізнесу за М. Портером: б) стратегія контролю за витратами г) стратегія фокусування е) стратегія диференціації

Базові поняття, на яких грунтуються стратегії диференціації: г) орієнтація на продукцію з унікальними властивостями

Засоби реалізації стратегії контролю за витратами: а) впровадження нового устаткування г) збільшення обсягів виробництва д) зменшення накладних витрат е) застосування нових технологій

Плани, що повторюються в процесі впровадження стратегій: б) політика в) правила д) стандартні операційні процедури

Визначення стандартних операційних процедур: в) формальна сукупність і послідовність дій для здійснення за певних обставин

Засоби реалізації стратегії диференціації: в) кращий рівень обслуговування г) підвищення якості продукції д) прискорене оновлення продукції

Вид стратегії щодо поставки на ринок

продукції з унікальними властивостями:

а) стратегія диференціації ИЛИ г) стратегія фокусування

Засоби реалізації стратегії фокусування:

а) зменшення витрат на виготовлення одиниці продукції б) збільшення витрат для надання продукту унікальних властивостей

Умови ефективного застосування стратегії контролю за витратами: б) наявність товарів-замінників в) еластичність попиту на продукт

г) наявність можливостей регулювання обсягів виробництва і продажу

Вид стратегії, якому відповідають методи цінової конкуренції на ринку: в) стратегія контролю за витратами

Вид стратегії, якому відповідає орієнтація на певну групу споживачів: г) стратегія фокусування

Вид стратегії, якому відповідає орієнтація на певний географічний ринок: г) стратегія фокусування

Вид стратегії, якому відповідає зменшення накладних витрат: в) стратегія контролю за витратами

Вид стратегії, якому відповідає закриття частини виробництва: е) реструктивна стратегія

Вид стратегії, якому відповідає рішення

 "Colgate Corp." щодо продажу виробництв

тенісного інвентарю та ювелірних виробів:

е) реструктивна стратегія

Вид стратегії, якому відповідає рішення

"Colgate Corp." щодо продажу виробництв

тенісного інвентарю та ювелірних виробів:

е) реструктивна стратегія

Визначення бюджету: г) план з розподілу ресурсів між видами діяльності і підрозділами організації

Визначення політики: а) загальний орієнтир для дій та прийняття рішень


See also:
Учебный материал
Похожие записи
  • тест метрология 1
    ООП: 260902.65 - Конструирование швейных изделийДисциплина: Метрология, стандартизация и сертификацияГруппа: бкид-1 Дата...
  • тест Мен в МП пол 3 курс студ
    Раздел 1. Общие подходы к менеджменту. 1. Английское слово «менеджмент» употребляется, когда...
  • тест КП 3
    ТЕСТЫ ПО КОНСТИТУЦИОННОМУ ПРАВУ РФ РАЗДЕЛ 1. Основы теории конституционного права. Конституционное...

Комментарии закрыты.