қ

20 Февраль 2014 →

“Әлде” жалғаулық шылауына тән құрмаластың түрін анықтаңыз.D. Талғаулы салалас.

«Ақ қағаз» басыңқы сыңар қай сөз табынан жасалып тұр.В. Есімді тіркес

«Арқанмен түсемін» қандай байланысу формасына жатады?А. Меңгеру, есімді тіркес

«Атқа отыр» қандай байланысу формасына жатады? А. Меңгеру

«Бағыныңқы, бағыныңқы, басыңқы, басыңқы» схемасына сәйкес келетін аралас құрмалас сөйлемді табыңызАқбоз алдыңғы екі аяғын ербитіп, көзі шатынап тұра бергенде, Шолақ құлағын төмен қарай тұқырта басып қалып еді, ат етпетінен түсті

«Балалардың төртеуі» қандай тіркеске жатады?С. Сан есімді

«Баласын сағынды» тіркесі қандай байланысу түріне жатады?В. Меңгеру

«Бөлмеде отыр» басыңқы сыңар қай сөз табынан жасалып тұр.А. Етістікті сөз тіркесі

«Екі аяғын бір етікке тығу» тіркесінің беретін мағынасыС. Қорқыту

«Есімдік – зат есім» типті сөз тіркесін көрсетіңізА. Нешінші қатар

«Есімше – зат есім» типті сөз тіркесін көрсетіңізЕ. Келер кісілер

«Әлде» жалғаулық шылауына тән құрмаластың түрін анықтаңыз.А. Талғаулы салалас

«Әңгіме тыңдап отыр» құрамына қарай қандай тіркес түріне жатады?В. Күрделі сөз тіркесі

«Жуан терек» анықтауыштың қандай түріне жатады?В. Сапалық анықтауыш

«Зат есім – зат есім» типті сөз тіркесін көрсетіңізА. Ағаш қасық

«Зат есім – зат есім» типті сөз тіркесін көрсетіңізА. Алтын сағат

«Ит өлген жер» тіркесінің беретін мағынасыС. Алыс

«Келген үшеудің бірі Жабай еді, болған іске өкініп, енді Омардың бетіне қарамауға тырысты», - деген сөйлемнің сызбасын көрсетіңізБасыңқы, бағыныңқы, басыңқы

«Кітап оқып отыр» құрамына қарай қандай тіркес түріне жатады?В. Күрделі сөз тіркесі

«Көк аспан» басыңқы сыңар қай сөз табынан жасалып тұр.В. Есімді тіркес

«Қол сағат» қандай байланысу формасына жатады?С. Қабысу

«Малдың шөбі» анықтауыштың қандай түріне жатады?А. Меншікті анықтауыш

«Мен жаздым» тіркесі қандай байланысу түріне жатады?А. Қиысу

«Пышақтың жүзі » қандай байланысу формасына жатады? Е. Матасу

«Сан есім – зат есім» типті сөз тіркесін көрсетіңізА. Үш метр мата

«Сенің қуанышың» тіркесі қандай байланысу түріне жатады?С. Матасу

«Студенттің дәптері» қандай байланысу формасына жатады?Е. Матасу, есімді тіркес

«Сын есім – зат есім» типті сөз тіркесін көрсетіңізВ. Ауыр жүк

«Терең көл» құрамына қарай қандай тіркес түріне жатады?А. Жай сөз тіркесі

«Терең сай» құрамына қарай қандай тіркес түріне жатады?А. Жай сөз тіркесі

«Төбе шашы тік тұрды» тіркесінің беретін мағынасыС. Қорқу

«Тұрақты тіркес» терминінің дұрыс анықтамасын көрсетіңізЕ. Бірнеше сөзден құралып бір ғана ұғымды беру үшін қалыптасқан, тұрақтанған тіркесті тұрақты тіркес деп атайды.

«Үрейін ұшыру» қандай мағынада жұмсалады? А. Қатты қорқыту

«Үстеу-зат есім » типті сөз тіркесін көрсетіңізВ. Қазір инженер

А.Байтұрсынов мезгілдес салалас сөйлемді қалай атаған?А. Жиылыңқы

Абай өзінен үлкен кісінің қорыққанына қатты ырза еді. Қиыса байланысқан сөз тіркесін көрсетіңіз.А.Абай ырза еді;

Автор сөзінің арасындағы төл сөздің тыныс белгілері қай қатарда дұрыс қойылған?Оразымбет, ұстазының қолынан ұстап алып: «Еске, ар жағын»-деді дауыстап

Адамның көңіл-күйін білдіретін сөйлемді не дейді?Лепті

Айқындауыштар құрылысына қарай қандай түрлерге бөлінеді?А. Қосалқы, қосарлы, оңашаланған

Айтушының немесе жазушының көңіл күйін білдіретін сөйлем қалай аталады?В. Лепті

Айтылу мақсатына қарай жай сөйлемдер неше түрге бөлінеді?В.3

Айтылу мақсатына қарай жай сөйлемдер неше түрге бөлінеді?С.4

Ақ басты Алатаудың Жамбылымын деген сөйлемдегі «Ақ басты» қандай сөйлем мүшесі қызметін атқарып тұр?Е. Күрделі анықтауыш

Алматыда Омарбек деген жолдасым бар. Берілген сөйлемдегі «Бар» сөзі қандай сөйлем мүшесінің қызметін атқарып тұр?В. Баяндауыш

Анықтауыш қатысып тұрған тіркесті табыңыз.В. Жалғыздың үні.

Анықтауыш қызметіндегі есімшені табыңыз.Е. Ыстаған сабаның исі мұрынды жарып тұрар.

Анықтауышты табыңыз Бүгін аспанда алақандай бұлт жоқ.Е. Алақандай

Анықтауышты табыңыз. Бүгін аспанда алақандай бұлт жоқ.Алақандай

Анықтауышты табыңыз.Мұнда, оңтүстік өңірде, қыс жылы болады.

Анықтауышты табыңызD. Қыстың қақаған аязында аң аулауға кетті.

Анықтауышты табыңызБүгін аспанда алақандай бұлт жоқЕ. Алақандай

Анықтауыштық қатынастағы басыңқы сөзден бағыныңқы сөзге қойылатын сұрақтарды белгілеңіз.Е. Кімнің? Қандай? Қанша?

Анықтауыштық қатынасты білдіретін сөз тіркесін көрсетіңіз.С. кең көйлек;

Анықтауыштық қатынасты табыңыз.Е.Ажардың анасы.

Аралас құрмалас сөйлем ең кем дегенде қанша сөйлемнен тұрады?С. 3

Аралас құрмалас сөйлемді табыңыз.Е. Кейде ұзақ жырлар жырланып, кейде ел ішінің әңгімелері айтылады, ауыл адамдары бұларды қызыға тыңдайды.

Аралас құрмалас сөйлемді табыңызБұлар үйге кіргенде, түн ортасы жуық еді, бірақ Дәурен мен Айжан жатпады

Аралас құрмалас сөйлемді табыңызЖабай шығып кетпегенде, Игілік жігіттерді сөзге айналдырып бөгей тұрмақ еді, ойы жүзеге аспады

Аралас құрмаластың құрамында қарсылық мәнді сөйлем болса, қандай тыныс белгісі қойылады?Үтір

Араласты табыңызКүн ашық болғандықтан,орталық алаңға жиналдық, дегенмен кешегі жоспарымызды жүзеге асыра алмадық

Атаулы сөйлем қай сөз табынан екенін көрсетіңізТүн. Аспан. Бұлт.D. зат есім

Атаулы сөйлемді табыңыз.Айсыз, бұлтсыз қараңғы түн.

Атаулы сөйлемді табыңыз.Дала.

Атаулы сөйлемді табыңыз.Мәдени-демалыс паркі

Атаулы сөйлемді табыңыз.Таң мезгілі

Аяқталған сөйлемнің соңында қойылмайтын тыныс белгісін табыңызҚос нүкте

Бағымызға қарай, қарияда үйінде болып шықты. Қыстырма сөзді көрсетіңіз.А. Бағымызға қарай

Бағыныңқы сыңардың басыңқымен табыс, барыс, жатыс, шығыс, көмектес септіктерінің бірінде тұрып байланысуы.В. меңгеру;

Бағыныңқысының баяндауышы «-ғанмен» тұлғалы болатын сабақтастың қай түрі екіндігін анықтаңызҚарсылықты бағыныңқы

Байланыс түрін анықтаңыз. Ағаштың жапырағы B. Матасу

Байланыс түрін анықтаңыз. Былтыр тапсырды. D. Қабысу

Байланыс түрін анықтаңыз. Жолдауды оқуC. Меңгеру

Байланыс түрін анықтаңыз. Сәлем берді. A. Қиысу

Байсал Құнанбаймен араздасып кездескелі, Абай мен Жиреншенің кездескені осы. Берілген сабақтас құрмалас сөйлемнің жасалу жолы қандай?С. Көсемше арқылы

Бастауыш айтылмай тұрса да, баяндауышынан сұрақ қою арқылы оның бар екендігін білуге болатын сөйлемді қалай атаймыз?C. жақты сөйлем

Бастауыш зат есімнен, баяндауыш баяндауыш сын есімнен болғанда, екеуінің арасына қандай белгі қойылады?Сызықша қойылады

Бастауыш пен баяндауыш арасында қойылған сызықшаны табыңызБаланың өскен бесігі – кең дүниенің есігі

Бастауыш пен баяндауыштың арасына қойылатын сызықшаны табыңыз.В. Адам – ардақты ат.

Бастауыш пен баяндауыштың арасына қойылған сызықшаны көрсетіңіз.С. Көрмес - түйені де көрмес.

Бастауыш пен баяндауыштың арасына қойылған сызықшаны табыңыз.В. Еңбек – жан рахаты.

Бастауыш пен баяндауыштың арасына қойылған сызықшаны табыңыз.С. Екі сегіз – он алты.

Бастауыш та, баяндауыш та атау тұлғадағы зат есімнен болған сөйлемді табыңыз.В. Жидебай - Шыңғыс елі мен жерінің кіндігі.

Бастауыш та, баяндауыш та атау тұлғадағы сан есімнен жасалғанда, бастауыштан кейін қандай тыныс белгісі қойылады?Сызықша

Бастауыш, баяндауыш арасына қойылатын сызықша қатарын көрсетіңіз.С. Отан - өз үйің.

Бастауышқа тән белгіні көрсетіңіз.А. Бастауыш – грамматикалық бітімі жағынан басқа сөйлем мүшелеріне тәуелсіз мүше.

Бастауыштан кейін дұрыс қойылған сызықшаны табыңыз.D. Көрмес - түйені де көрмес.

Бастауыштан кейін қойылған сызықшаны табыңыз.D. Қыздардың үлкені - Майра да, кішісі - Сайра.

Бастауыштан кейін сызықша қай сөйлемде қойылатынын көрсетіңіз.С. Бұл күз айында болған әңгіме.

Бастауыштың қимыл әрекетін білдіріп, онымен қиыса байланысатын сөйлем мүшесін табыңыз.А. Баяндауыш.

Бастауышы жасырын тұрған сөйлем қалай аталады?Жақты сөйлем

Бастауышы жоқ, оның орны жоқталмайтын, айтылған іс-әрекет баяндауыш арқылы үш жаққа бірдей ортақ ұғымда жұмсалатын сөйлемдер қандай сөйлем болады?С. Жақсыз

Басыңқы сыңардың қай сөз табы болып келуіне қарай қандай түрлерге бөлінеді?В. Етістікті, есімді сөз тіркес

Басыңқы сыңардың қай сөз табы болып келуіне қарай қандай түрлерге бөлінеді?В. Етістікті, есімді сөз тіркес

Баяндауыш болатын еліктеу сөзді табыңыз.С. Иық тірескен қоңыр таулар тағы күңк етті.

Баяндауыш қандай сөз табынан жасалғанын көрсетіңіз.

Баяндауыш қызметіндегі заттанған сын есімді табыңыз. В. Майра - осы балалардың үлкені.

Баяндауышқа берілген дұрыс анықтаманы көрсетіңізС. Предикативтік іс-әрекетті, сапаны білдіретін сөйлем мүшесін баяндауыш дейміз

Баяндауышы есімшеден болған сабақтасты көрсетіңіз. D. Жер малды асыраған, мал бұларды асыраған.

Баяндауышы тұлғалас, мағынасы сарындас болуы салаластың қайсына тән екенін табыңыз.В. Ыңғайлас

Беретін жалақысы болмағандықтан, жігіт хатшы қызметін атқарды. C. сабақтас құрмалас

Берілген сөйлем жай сөйлемнің қай түріне жататынын белгілеңіз. Мен ойланып отырмын.В. Жақты

Берілген сөйлемде бірыңғай мүше болып тұрған...D. Бірыңғай толықтауыш

Берілген сөйлемдердің ішінен қосарлы айқындауышты табыңыз.Е. Біздің қалада авто-дүкен көп.

Берілген сөйлемнің түрін анықтаңыз: Ерлік белгісін көрсеткісі келді, бірақ Қожантайдың өзі де ойға қала бастады.В. Қарсылас салалас

Бірақ, дегенмен, әйтсе де, алайда, әйткенмен, сонда да тәрізді жалғаулықтардың қатынасы арқылы салаластың қандай түрі жасалады?С. Қарсылықты салалас

Бірақ, дегенмен, әйтсе де, алайда, әйткенмен, сонда да тәрізді жалғаулықтардың қатынасы арқылы салаластың қандай түрі жасалады?С. Қарсылықты салалас

Бірыңғай мүшелерді байланыстыруға қатысатын жалғаулықтарды көрсетіңіз.В. Ыңғайластық, қарсылықты, талғаулықты

Бірыңғай анықтауышты табыныз.Кең әрі ұзын көшелер қалаға көркін беріп тұр.

Бірыңғай анықтауышты табыңызD. Асқардың баласы ақылды, бірақ еріншек.

Бірыңғай анықтауышты табыңызЕ. Дала қызыл, сары, көкшіл түстермен құлпырып тұр.

Бірыңғай мүше түрін анықтаңыз.Кешкі астың алдында Абай Зере мен Ұлжанға Кәмшат жайын айтқан.Е. Бірыңғай толықтауыш.

Бірыңғай мүшелерге байланысты қате қойылған тыныс белгіні анықтаңыз.А. Ырғақ-ой мен сезімнің, жан мен тәннің, қосылып салар әні.

Бірыңғай мүшелердің тыныс белгілерінің дұрыс қойылғанын табыңызОл әндер ерлікті де, елдікті де, сұлулықты да сыйдырған

Бірыңғай толықтауыш қатысқан сөйлемді табынызЕріншектің ертеңі бітпес.

Бірыңғай толықтауыш қатысып тұрған сөйлемді табыныз.Мария Бәкенді де, оның ағасын да үйіне алып жүрді.

Бірыңғай толықтауышты табыңызD. Ақан жастайынын әнге, өлеңге, домбыраға әуес болады.

Бөгде сөздер тіл білімінде қандай түрлерге топталады?А. Төл сөз, цитата, төлеу сөз

Бүтін зат пен оның бөлшектерінің қатынасы қандай тіркестерден көрінеді?А. Етіктің қонышы

Бұйрықты сөйлем деген не?С. Біреуге бұйыру, талап ету, не өтініш білдіру мақсатында айтылатын сөйлем.

Бұйрықты сөйлем дегеніміз не?Біреуге бұйыру не бірдеңені талап ету мақсатында айтылатын сөйлем

Бұйрықты сөйлемді табыңыз.Егіс көлемін ұлғайт

Бұйрықты сөйлемді табыңыз.Ойнап сөйлесең де, ойлап сөйле

Бұйрықты сөйлемді табыңыз.Сен менен аулақ жүр

Бұл – кітап. Не арқылы байланысқан?С. Интонация

Бұл жолы үшеуі табалдырықтан аспай тұра қалды да, аққұба жігіт есіктің ілмегін салды. Берілген сөйлем салаластың қандай түріне жатады?В. Ыңғайлас салалас

Бұл жолы үшеуі табалдырықтан аспай тұра қалды да, аққұба жігіт есіктің ілмегін салды. Берілген сөйлем салаластың қандай түріне жатады?В. Бір мезгілдес салалас

Бұл жолы үшеуі табалдырықтан аспай тұра қалды да, аққұба жігіт есіктің ілмегін салды. Берілген сөйлем салаластың қандай түріне жатады?В. Ыңғайлас салалас

Грамматикалық бастауышы бар не бастауышы ерекше айтылмай, оның қай сөз екенін баяндауышпен ұластыра, атау арқылы білуге болатын сөйлем қандай сөйлем боладыD. Жақты

Дара анықтауышты табыңыз.А. Қалың қардың үстінде іздер жатыр.

Дейін, шейін, таман» шылаудың қай түрі екенін белгілеңіз.D. Демеулік.

Денесі талдырмаштау болғанымен, Кенжетайдың бір кісіден таяқ жемейтін күші бар еді. Сабақтас сөйлем қалай жасалған?А. Қарсылықты бағыныңқылы сабақтас сөйлем.

Денесі талдырмаштау болғанымен, Кенжетайдың бір кісіден таяқ жемейтін күші бар еді. Сабақтас сөйлем қалай жасалған?А. Есімше арқылы жасалған қарсылықты бағыныңқылы сабақтас сөйлем.

Досан, Есен, Әлмен, Бәрмен де аса сүйсінген ажар танытты. Сөйлемдегі бірыңғай мүшелер қандай сөйлем мүшесінен жасалып тұр.А. бастауыш

Егер мен шақырсам, ақының біздің үйге келер ме..шартты бағыныңқы сабақтас сөйлемнің қандай түріне жатады?А. Болжалды шарт бағыныңқы

Екінші сөйлемдегі түсіп қалған сөйлем мүшесін табыңыз.- Не мәселе туралы шақыртқаныңызды біліп отырмын.- Сіздің ... білгеніңіз жақсы.С. Толықтауыш.

Еліктеу сөзден жасалған зат есім қай сөйлем мүшесі болып тұрғанын белгілеңіз.Оның құлағына гүріл естілді.D. Бастауыш.

Еліктеу сөзден жасалған зат есім қай сөйлем мүшесі болып тұрғанын белгілеңіз.Оның құлағына гүріл естілді.В. Бастауыш.

Еліктеу сөздің сөйлемдегі қызметін белгілеңіз. Ыза мен ашу қысып, қалш-қалш етеді.С. Баяндауыш.

Еңбегін сіңірмесе, ешкімге бидай бермеңдер. Берілген сабақтас құрмалас сөйлемнің жасалу жолы қандай?D. Шартты рай тұлғасы арқылы

Еңбек қылмай тапқан мал дәулет болмас: қардың суы секілді тез суалар.Салаластың қай түрі, белгілеңіз.А. Түсіндірмелі

Ермек сабақтан келгенде, ол әлі түк бітірмеген еді.A. Сабақтас құрмалас

Ертеңінде тұрсақ, жел басылып, бұлт ашылып, маужыраған бір әдемі күн басталыпты. Сабақтас құрмалас сөйлемнің қандай түріне мысал бола алады?В. Бірыңғай көп бағыныңқылы сабақтас сөйлем

Есімдіктен жасалған баяндауышты табыныз.Сен кімсің?

Есімшеден болған баяндауышты көрсетіңіз. B. Көкірегі көпті таныған.

Есімшеден жасалған бастауышты табыңыз.Жығылған күреске тоймайды.

Әкем Балжандарға хат беріп, туыс, жолдастарын сырттан таныстырып жүр.Берілген сөйлемде бірыңғай мүше болып тұрғанD. Бірыңғай толықтауыш

Әкем Балжандарға хат беріп, туыс, жолдастарын сырттан таныстырып жүр. Берілген сөйлемде бірыңғай мүше болып тұрған...D. Бірыңғай толықтауыш

Әскери адамның өңі суық, сөзі қысқа.А. Суық.

Жайылма сөйлемді көрсетініз.Ол үйге кірді

Жайылма сөйлемді көрсетіңіз.Ол – сері жігіт

Жайылма сөйлемді табыңыз.Қар қалың жауды

Жақсыз сөйлемге берілген дұрыс анықтаманы көрсетіңізВ. Бастауышы жоқ, оның орны жоқталмайтын, айтылған іс-әрекет баяндауыш арқылы үш жаққа бірдей ортақ ұғымда жұмсалатын сөйлемдер жақсыз сөйлем болады.

Жақсыз сөйлемге берілген дұрыс анықтаманы көрсетіңізВ. Бастауышы жоқ, оның орны жоқталмайтын, айтылған іс-әрекет баяндауыш арқылы үш жаққа бірдей ортақ ұғымда жұмсалатын сөйлемдер жақсыз сөйлем болады.

Жақсыз сөйлемді көрсетіңіз.Сабақтан кешігуге болмайды

Жақсыз сөйлемді табыңыз.С. Бізге көбірек оқу керек.

Жақсыз сөйлемді табыңыз.С. Бұл жұмысты тезірек қолға алуымыз керек.

Жақты сөйлемге берілген дұрыс анықтаманы көрсетіңіз.А. Грамматикалық бастауышы бар не бастауышы ерекше айтылмай, оның қай сөз екенін баяндауышпен ұластыра, атау арқылы білуге болатын сөйлем жақты сөйлем болады

Жақты сөйлемді көрсетіңізМұрат, мені танимысың?

Жақты сөйлемді табыңыз.Мен ауылға бардым.

Жақша ішінде нүкте қойылу себебін анықтыңыз.Автор түсінігі ретінде айтылған ремеркадан кейін

Жақша қойылатын жерді табыңызДрамалық шығармалардағы автор түсіндірмесі, ремаркалары

Жалаң сөйлем дегеніміз не?Бастауыш пен баяндауыштан ғана құралған сөйлем

Жалаң сөйлемдегі жетпей тұрған сөзді көп нүктенің орнына қойыңыз. «........... оқып шықсын».Ол

Жалаң сөйлемді белгілеңіз.E. Шәкен үндемеді

Жалаң сөйлемді белгілеңіз.Сен шақыр.

Жалаң сөйлемді белгілеңізҚар жауды

Жалаң сөйлемді көрсетіңіз.B. Ардақ сөйлеп тұр

Жалаң сөйлемді көрсетіңіз.Ахмет күлді, қуанды.

Жалаң сөйлемді көрсетіңіз.Қартқожа сөйлеп тұр

Жалғаулық шылау арқылы байланысқан салаласты табыңыз:В. Құнанбай Ұлжан қасына отырды да, Мәкіш пен Абайдың жүзіне қарады.

Жалғауы жоқ салалас түрін табыңыз.С. Түсіндірмелі салалас

Жалпылауыш сөзге байланысты қойылған тыныс белгісін табыңызСары, Кәрімбай, Жамақ –үшеуі кеңеске кірді

Жалпылауыш сөзге байланысты қойылған тыныс белгісін табыңыз.Үш-ақ нәрсе адамның қасиеті: Ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек.

Жанама толықтауыш болып тұрған тіркесті көрсетіңізЕ. Жарыссөзге қатынасты

Жанама толықтауышты табыңыз.D. Балаға қарау.

Жанама толықтауышты табыңыз.А. Бізге арнап әзірлепті.

Жанама толықтауыштың сұрақтарын белгілеңіз.Е. Кімге? Неге?

Жаңылмасам, сіз осы заводтың директоры боласыз? Сөйлемдегі қыстырма сөзді көрсетіңіз.В. Жаңылмасам

Жарыспалы көп бағыныңқылы сабақтастың қай түрі екенін анықтаңыз. Тау басына бүркітін алып Тұрғанбай жеткенше, Байғамбет қорым тасты қағуға кіріспей, Қарашолақтың томағасы тартылғанын тосып тұр екен.Мезгіл бағыныңқы

Жетпей тұрған тыныс белгісін табыңыз. Жүрегімді көрші, міне, жарадан сау жер қалды маСұрау белгісі

Жетпей тұрған тыныс белгісін табыңыз. Халық ауыз әдебиетінің негізгі түрлері:а) тұрмыс-салт жырларыә) мақал-мәтелдер, жұмбақтарНүктелі үтір

Жыртық шапанның өңі жұртта жатқан шүберек тәрізді, сонда да жылуы бар.Салалас түрін анықтаңыз.Д. Қарсылықты

Зат есім сөйлемде қандай қызмет атқарып тұр?Кітап оқыдық C. толықтауыш

Зат есімнен жасалған баяндауышты табыңыз.Ер жолдасы – тәуекел

Зат пен заттың арасындағы қатыстық байланыс қандай тіркестерден көрінеді?А. Желдің лебі

Ілік септігіндегі жалғаулы сөздің байланысын қалай атайды?В. Матасу

Ілік септікті сөз бен тәуелдік жалғаулы сөздің байланысыА. матасу;

Кезектес салалас сөйлемді табыңыз.В. Клубта кейде кино болады, кейде қызықты баяндамалар оқылады.

Кезектес салаласты табыңыз.D. Машина жүрісін бірде шапшаңдатады, бірде баяулатып жүреді.

Кең дала. Сөйлем түрін анықтаңыз.D. Атаулы

Кілең сұлулар бірыңғай отыр. Сөйлемде сапалық есімнен болған бастауышты табыңыз.С. Сұлулар

Көп бағыныңқы сабақтас құрмалас сөйлемді табыңыз.Қуаты – ақындық, үміті – халық

Көп мағынаға ие бола алатын сөзді көрсетіңіз.Марат домбыраның құлағын бұрап берді.Е. Құлағын.

Көп нүкте қойылатын жерді табыңызАйтылмақшы ой аяқталмай қалғанда

Көп нүкте қойылатын жерді табыңызОйға тосын, өте алшақ нәрсе қосылса

Көп нүкте сөзден кейін қойылатынын анықтыңыз. Еліңнің анық көшін бастайын жолың даңғыл болсын да. «Бастайтын» сөзінен кейін

Көп нүктенің қойылатын орнын көрсетіңізСөйлем басында, ортасында, аяғында

Көсемшеден болған баяндауышты көрсетіңіз. C. үстіне былғары киіпті

Күрделі анықтаушты табыңыз.C. Біраздан кейін іштен қара торы жігіт шықты.

Күрделі анықтауышты табыныз.Аласалау үйден түтін шығып жатырДалада кішкентай балалар ойнап жүр.Страницы: Первая | 1 | 2 | 3 | Следующая → | Последняя | Одной страницей


See also:
Учебный материал
Похожие записи
  • тест метрология 1
    ООП: 260902.65 - Конструирование швейных изделийДисциплина: Метрология, стандартизация и сертификацияГруппа: бкид-1 Дата...
  • тест Мен в МП пол 3 курс студ
    Раздел 1. Общие подходы к менеджменту. 1. Английское слово «менеджмент» употребляется, когда...
  • тест КП 3
    ТЕСТЫ ПО КОНСТИТУЦИОННОМУ ПРАВУ РФ РАЗДЕЛ 1. Основы теории конституционного права. Конституционное...

Комментарии закрыты.