Завдання до теми

20 Февраль 2014 →

Завдання до теми«Дієприслівник як особлива форма дієслова»1. Прочитайте. Випишіть дієприслівники разом зі словами, до яких вони відносяться. Усно поставте питання та назвіть ознаки дієслова й прислівника.1) Я на гору круту крем’яную буду камінь важкий підіймать і, несучи вагу ту страшную, буду пісню веселу співать.2)Летять хмарки, летять дороги, зібгавши куряву під ноги.3) Сонце заходить, цілуючи гай. 4) Далеко за обрій дорога вигиналась, зникаючи десь під самим сонцем.5) Запаливши пожежу на сході, сонце довго вагалось – виходити чи не виходити.2. Із поданих форм дієслова випишіть дієприслівники, визначте вид кожного.Розмовляючи, підбадьорений, одягнуто, схиляючись, натомлено, збираючись, бажаючи, відірвати, відірваний, відірвавшись, молодіти, молодіючий, молодіючи, умивати, умито, умивши, умившись, розказати, розказано, розказуючи.3.Розподільний диктант. Розподіліть сполучення слів у два стовпчики: І – ті, що мають у своєму складі дієприслівник, ІІ – ті, що мають слова, однозвучні з дієприслівником (іменник, прикметник, дієприкметник). Назвіть ознаки, які відрізняють дієприслівник від однозвучних частин мови або дієслівних форм.       Пахнучи, троянди наповнювали повітря ароматом – пахучі фіалки; несучи ранець – несучі птахи; знаючи свою вдачу – знаючі люди; благаючи маму не затримуватись – благаючі очі; довго зростаючи – зростаючі діти; терплячи поразку – терплячі малюки; завідуючи музеєм – завідуючі музеями.4. Вставте пропущені літери, зніміть скісні риски, підкресліть дієприслівники, визначте їх синтаксичну роль.Не сп..тавши броду, не/лізь у воду. Не нах..лившись, з кр..ниці води не/нап’єш..ся. Не навчивши в п..люшках,не/навчиш.. і в подушках. М..ясом хвал..т..ся, юшки не уївши. Не/скуби, не..повивши.5. Складіть за одним з прислів’їв оповідання-ілюстрацію і запишіть його в зошит. В оповіданні використовуйте дієприслівники.6. Заповніть таблицю «Знаю! Вмію!».    Знаю!    Вмію!                                                                                                                        6. Спишіть текст, замінюючи виділені слова дієприслівниками, визначте їх вид.Їдальня на деревіДіти сп..нилися, затихли і здал..ку спост..рігали, як першим прил..тів у свою їдальню горобець-молодець. Він сів на дошку і сторо..ко оз..рається на всі боки, почав шви..ко дз..обати насіння.Ось уже й другий сів на гілку, теж оз..раєт..ся, ніби ч..кає своєї черги. А тут невідомо звідки взялася синиця. Вона пер..стрибнула з гілки на гілку, потім з розгону підл..тіла до їдальні, вхопила якесь насін..я і знову на гілку.                                                                                                                                                            8. Вибіркове списування.Випишіть дієприслівники недоконаного виду у перший стовпчик, а доконаного – у другий.Хлюпотить у бухті мала хвиля, б’ючись в броньовані тіла кораблів. Я знову, напружуючи сили, борючись із чимось важким, що навалювалось і давило мені на голову, підводився і знову плівся далі, не знаючи, куди я йду. Дуже важким видалось Хариті те відро з водою, бо, поставивши його на землю, хвилинку стояла нерухомо, спершись на припічок, важко дихаючи. Дуби застигли, схиливши могутні голови в білих снігових шапках, завмерли в безнадії, чекаючи з жахом ворожого удару. Загартувавшись в росах, неначе гострий плуг, зоря врізається між досвітком і ранком і, приоравши ніч, кладе на виднокруг окраєць сонця в рушничку серпанку.9. Із кожного ряду слів складіть речення. У вас вийдуть дві народні прикмети і два правила поведінки, взяті з народної педагогіки.         Тріщить, стерня, дощ, буде, ламаючись; жовті, й, проліски, білі, схиляючись, віночки, дощу, закривають, чека; не, миніть, не, чоловіка, привітавши; клятви, переступивши, щоб, її, додержуйтесь, не погубити, своєї душі.10. Складіть і розіграйте діалог на тему « Чи треба вітатися з незнайомцями». У репліках діалогу вживайте дієприслівники доконаного і недоконаного виду.11. Прочитайте, спишіть, розставляючи розділові знаки, дієприслівникові звороти та одиничні дієприслівники підкресліть.1) І я заплакавши назад поїхав знову на чужину.2) Співають ідучи дівчата а матері вечерять ждуть.3) А я стою похилившись думаю гадаю. 4) Там могили з буйним вітром в степу розмовляють розмовляють сумуючи.5) Майнувши сірим хвостом дорога безшумно сховалася в зелені хлібів. 6) Зимовий вечір закуривши люльку розсипав зорі.12. Перебудуйте речення, замінюючи виділену частину складного речення дієприслівниковим зворотом. Запишіть.1) Після того як шахіст зробив неправильний хід, він уже не сподівався на виграш.2) Учні впевнено розв’язували задачі, тому що добре підготувались до контрольної роботи. 3) Якщо не знаєш точного значення слова, звернись до тлумачного словника.4) Розкрий орфографічний словник, коли сумніваєшся в написанні слова.5) Якщо зустрінеш слово іншомовного походження, візьми словник іншомовних слів.13. Складіть твір-мініатюру чи пам’ятку про користь словників та правила користування ними. У висловлюванні використовуйте дієприслівники та дієприслівникові звороти.14. Гра «Редактор»Відредагуйте речення і запишіть.1) Спускаючись з гори, у мене зламалась лижа.2) Міліціонер зупинив перебігаю чого на червоне світло пішохода.3) Йдучи по коридору, двері прочинилися.4) Увійшовши в ліс, сонце сіло.5) Простягнувши руку по ягоду, з куща почулося шипіння.6) Підбігаючи до фінішу, нам аплодували глядачі.7) Здавши прочитану книжку, бібліотекар порадив мені нову.15.Гра «Скарбничка мудрих думок». Допишіть прислів’я. Порівняйте написання не з дієсловами та дієприслівниками, зробіть висновки.Не посіявши, не … . Не знаючи броду, не … , а знаючи, не … . На віку, як на довгій ниві: не пройдеш, ніг не … . Не нагнувшись, гриба не … . Жне, не сіявши, молотить, не … .16. Спишіть речення, поясніть написання не з дієприслівниками.1) Не кинувши у глиб надійний якір, пливу й пливу повз береги краси. 2) Не взявшись за сокиру, хати не зробиш. 3) Берези вміють сумувати, не похиливши голови.4) Хоча думки уже про осінь, та, незважаючи на те, ще можна бачити і досі, як де-де соняшник цвіте. 5) Не давши слова, кріпись, а давши, держись.17. Запишіть, знімаючи скісну риску. З трьома дієприслівниками складіть речення.       Не/волячи, не/зчувшись, не/задкуючи, не/навидячи, не/наважуючись, не/стямившись, не/здужаючи (хворіючи), не/продумавши, не/славлячи (ганьблячи), не/хтуючи, не/зупиняючись, не/до оцінюючи.18. Вибірково-розподільне списування.Розподіліть прислів’я та приказки на дві групи: І – з дієприслівниками; ІІ – без дієприслівників. Скажіть, про що йдеться у прислів’ях та приказках? Поясніть написання не з дієприслівниками.Не працюючи, ситий не будеш. Не розмовившись з головою, до чогось іншого не важся. Ласка не коляска: сівши, не поїдеш. Далеко сховавши, ближче знайдеш. Вище лоба очі не ростуть. Ходячи наїсися, а стоячи виспишся. Не думавши, не гадавши, у біду потрапив.19. Творча робота.Перебудуйте речення, від виділених слів утворивши дієприслівники.           Як не маєш, то й не загубиш. Якщо не переплатиш, то й не купиш, а як не спустиш ціну, то й не продаси. Зима не за горами, вона прийде, й не дасть телеграми. Як не маєш статку, то не матимеш і упадку. Біжить, землі не торкається.


See also:
Разное
Похожие записи
  • Финансовое тема 1
    Банковский кредит в системе кредитных отношений: понятие и принципы Деньги, как и...
  • Фінанси акціонерних товариств тема 1
    Тема 1 Сутність та призначення корпоративних фінансів Поняття корпоративних фінансів  Корпоративні фінанси (Corporate Finance)...
  • фінанси тема 1-2
    Тема 1 Фінанси це система відносин з приводу розподілу та перерозподілу створеного...

Комментарии закрыты.