тести 1-2 теми

20 Февраль 2014 →

7. Гігієна лікувально-профілактичних закладів.

Всі відділення і підрозділи районної лікарні на 300 ліжок розташовані в окремих одно- та двоповерхових корпусах. Який тип забудови застосований при будівництві лікарні ?

А. Децентралізований

В. Централізований

С. Централізовано-децентралізований

D. Змішаний

Е. Централізовано-блочний

На земельній ділянці районної лікарні загального типу на 500 ліжок виділені такі зони: лікувального корпусу для неінфекційних хворих, лікувального корпусу для інфекційних хворих, поліклініки, патологоанатомічного корпусу, господарська, а також загальна для обох лікувальних корпусів садово-паркова зона. Якого порушення в зонуванні ділянки припустилися при її плануванні ?

А. Поєднання садово-паркових зон для інфекційних і неінфекційних хворих

В. Розташування інфекційного відділення на ділянці лікарні

С. Розташування поліклініки на ділянці лікарні

D. Розташування господарської зони в межах лікарняної ділянки

Е. Розташування патологоанатомічної зони в межах лікарняної ділянки

Пологове відділення лікарні складається з відділень фізіології, патології вагітності та обсерваційного, до складу яких входять 2-ліжкові палати для матерів. При відділеннях фізіології вагітності та обсерваційному влаштовані спеціалізовані відділення для новонароджених, які складаються з 15-20-ліжкових напівбоксованих палат. В який спосіб можна радикально покращити санітарно-протиепідемічний режим пологового відділення?

А. Перепланувати відділення для новонароджених на 6-ліжкові палати

В. Створити відділення для новонароджених при відділенні патології вагітності

С. Створити у пологовому відділенні загальне відділення для новонароджених

D. Перепланувати відділення для новонароджених на 4-ліжкові палати

Е. Перепланувати відділення для новонароджених на 2-ліжкові палати

Вологе прибирання палати гнійного післяопераційного відділення із застосуванням 1% розчину хлораміну здійснюється раз на добу, провітрювання палати - чотири рази на добу, заміна постілі - раз на тиждень, а в разі забруднення її виділеннями з рани - негайно, гігієнічний душ хворі приймають раз на тиждень. Виявіть недолік санітарно-гігієнічного режиму відділення

А. Недостатня кратність провітрювання

В. Невчасна заміна білизни

С. Недостатня концентрація хлораміну

D. Недостатня частота миття хворих

Е. Недостатня частота прибирання палати

Загальна площа палати терапевтичного відділення становить 28 м2. На яку максимальну кількість ліжок може бути розрахована ця палата ?

А. 5

В. 4

с. 3

D. 2

е. 1

Всі відділення та підрозділи міської лікарні на 500 ліжок розташовані в одному 9-поверховому корпусі. Який тип забудови застосований при будівництві лікарні ?

А. Децентралізований

В. Централізований

С. Централізовано-децентралізований

D. Змішаний

Е. централізовано-блочний

У промислово розвиненому місті, в якому переважають вітри з півночі, південні вітри реєструються значно рідше, а східні практично відсутні, обирається ділянка під будівництво лікарні. В якому районі міста найдоцільніше розташувати лікарню?

А. Північному

В. Західному

С. Південному

D. Східному

Е. Північно-західному

На земельній ділянці сільської дільничої лікарні на 50 ліжок виділені такі зони: лікувально-поліклінічного корпусу для неінфекційних хворих, лікувального корпусу для інфекційних хворих, патологоанатомічного корпусу, господарська та дві відокремлені садово-паркові зони для інфекційних і неінфекційних хворих. Якого порушення зонування ділянки припустилися при її плануванні ?

А. Розташування інфекційного відділення на ділянці лікарні

В. Розташування патологоанатомічної зони на ділянці лікарні

С. Розташування господарської зони на ділянці лікарні

D. Сполучення зон лікувального корпусу для неінфекційних хворих і поліклінічної

Е. Відокремлення садово-паркових зон для інфекційних і неінфекційних хворих

Інфекційне відділення районної лікарні на 18 ліжок складається з п’яти одноліжкових, п'яти дволіжкових та одного триліжкового боксу. Який першочерговий перепланувальний захід необхідно здійснити в інфекційному відділенні ?

А. Усунути триліжковий бокс

В. Переобладнати всі бокси на триліжкові

С. Переобладнати всі бокси на дволіжкові

D. Усунути дволіжкові бокси

Е .Усунути одноліжкові бокси

Вологе прибирання післяпологової палати здійснюється двічі на добу із застосуванням 1% розчину хлораміну, провітрювання палати - один раз на добу після прийому породіль, заміна постілі - раз на 3 дні, а в разі забруднення її виділеннями - негайно, рушників - щоденно. Виявіть недолік санітарно-гігіанічного режиму відділення.

А. Недостатня кратність провітрювання

В. Невчасна заміна білизни

С Невчасна заміна рушників

D. Недостатня частота миття хворих

Е. Недостатня частота прибирання палати

Загальна площа дитячої палати становить 26 м2. На яку максимальну кількість ліжок може бути розрахована ця палата ?

А. 5

В. 4

С. З

D. 2

В. 1

Терапевтичне і хірургічне відділення обласної лікарні на 800 ліжок розташовані в одному 5-поверховому корпусі, а інші відділення та підрозділи - в окремих одно-двоповерхових корпусах. Який тип забудови застосований при будівництві лікарні ?

А. децентралізований

В. Централізований

С. Змішаний

D. Моноблочиий

Е. централізовано-блочний

На земельній ділянці сільської дільничої лікарні на 50 ліжок виділені такі зони: лікувального корпусу для інфекційних хворих і лікувального корпусу для неінфекційних хворих з відокремленими садово-парковими зонами, поліклініки, а також господарська зона, в якій розташовано патологоанатомічне відділення. Якого порушення зонування ділянки припустилися при її плануванні ?

А. Розташування інфекційного відділення на ділянці лікарні

В. Поєднання господарської та патологоанатомічної зон

С. Відокремлення садово-паркових зон для інфекційних і неінфекційних хворих

D. Розташування поліклініки на ділянці лікарні

Е. Розташування господарської зони і патологоанатомічного відділення в межах лікарняної ділянки

Бокс інфекційного відділення має площу 22 м2. На яку максимальну кількість ліжок він може бути розрахований ?

А. 5

В. 4

С. 3

D. 2

Е. 1

Проектом лікарні передбачено поділ лікарняних корпусів на три групи: палатні, лікувально-діагностичні та допоміжні, які з’єднані між собою надземними галереями. Який тип забудови застосований при будівництві лікарні ?

А. децентралізований

В. Централізований

С. Змішаний

D. Централізовано-децентралізований

Е. централізовано-блочний

Дитяча лікарня знаходиться поблизу автомагістралі, вміст моноксиду вуглецю в повітрі перевищує ГДК у 3-4 рази. Які дослідження з метою визначення шкідливого впливу забрудненого повітря на дітей необхідно провести?

А. Визначення карбгемоглобіну

В. Визначення карбоксигемоглобіну

С. Визначення метгемоглобіну

D. Визначення гемоглобіну

Е. Визначення редукованого гемоглобіну

На земельній ділянці лікарні 12% площі зайнято будівлями, 55% зеленими насадженнями і 33% припадає на господарський двір, проїзди та доріжки. В який спосіб необхідно покращити планування лікарняної ділянки?

А. Збільшити відсоток озеленення за рахунок господарського двору, проїздів та доріжки

В. Збільшити відсоток забудови

С. Зменшити відсоток забудови

D. Зменшити відсоток озеленення

Е. Винести господарський двір за межі лікарняної ділянки

Акушерське відділення розташоване у триповерховій будівлі. Перший поверх займає обсерваційне відділення, другий - відділення фізіології вагітності, третій - відділення патології вагітності. Якого перепланування вимагає акушерське відділення ?

А. Розташування обсерваційного відділення на другому поверсі

В. Розташування обсерваційного відділення на третьому поверсі

С. Розташвання відділення фізіології вагітності на третьому поверсі

D. Усунення обсерваційного відділення

Е. Усунення відділення патології вагітності

Бактеріологічна лабораторія обласної клінічної лікарні проводить контроль якості достерилізаційної обробки та стерилізації інструментарію, застосовуючи зокрема бензидинову пробу. Що виявляють за допомогою цієї проби ?

А. Залишки крові

В. Стрептококи

С. Стафілококи

D. Залишки мийного засобу

Е. Загальне мікробне обсіменіння

Бокс інфекційного відділення має площу 27 м2. На яку максимальну кількість ліжок він може бути розрахований ?

А. 5

В. 4

С. 3

D. 2

Е. 1

Палатна секція терапевтичного відділення розрахована на 30 ліжок і складається з п'яти дволіжкових і п'яти чотириліжкових палат. Як радикально покращити планування відділення ?

А. Переобладнати всі палати на триліжкові

В. Переобладнати всі палати на чотириліжкові

С. Переобладнати всі палати на дволіжкові

D. Створити, як мінімум, дві одноліжкові палати

Е. Збільшити кількість ліжок у палатній секції до 40

Бактеріологічна лабораторія обласної клінічної лікарні проводить щомісячний контроль якості достерилізаційної обробки та стерилізації інструментарію, застосовуючи зокрема проби з тест-індикаторами. Що виявляють за допомогою цих проб ?

А. Залишки крові

В. Залишки мийного засобу

С. Загальне мікробне обсіменіння

D. Температуру в автоклаві

Е. Тиск в автоклаві

В проекті соматичного відділення лікарні на 2 палатних секції передбачається організація 15 % одноліжкових палат, із площею по 9 м2, та 10 дволіжкових, із площею по 12 м2. Як радикально покращити планування відділення?

А. Збільшити кількість одноліжкових палат

В. Збільшити площу одноліжкових палат до 12 м2

С. Збільшити площу дволіжкових палат із розрахунку 7 м2 на 1 хворого

D. Зменшити площу 2-ліжкових палат до 10 м2

Е. Зменшити площу 1-ліжкових палат до 7 м2

В проекті терапевтичного відділення лікарні закладені наступні параметри будівництва: палатне відділення складається з двох палатних секцій із розрахунку на 40 ліжок кожне, з максимальною місткістю палат на 4 ліжка та площею на одного хворого 7 м2. Які з показників слід оптимізувати, щоб допустити проект до будівництва?

А. Збільшити кількість ліжок в палатах до шести

В. Зменшити число палатних секцій

С. Збільшити кількість ліжок в палатній секції до 60

D. Зменшити кількість ліжок в палатній секції до 30

Е. Збільшити площу на одного хворого до 9 м2

Площа відведена під забудову лікарняними корпусами займає 20 % земельної ділянки. Площа озеленення 63 %, площа садово-паркової зони 30 м2 на одне ліжко. Зелені насадження розміщені по периметру ділянки шириною 15 м. Відстань від патолого-анатомічного корпусу до палатних корпусів складає 32 м. Який з показників вимагає корекції?

А. Площа озеленення

В. Відстань між палатними корпусами

С. Ширина зелених насаджень

D. Площа забудови

Е. Площа садово-паркової зони

В палатній секції соматичної лікарні на 40 ліжок кількість 4-ліжкових палат складає 60 %, 2-ліжкових – 20 %, 1-ліжкових – 20 %. Ширина коридору – 2,5 м. Який з показників вимагає корекції?

А. Кількість одноліжкових палат

В. Кількість дволіжкових палат

С. Загальна кількість ліжок в палатній секції

D. Ширина коридору

Е. Кількість 4-ліжкових палат

В одному з районних центрів було заплановано будівництво лікувально-профілактичного закладу потужністю 400 ліжок. Якою повинна бути площа (м2) ділянки на одне ліжко при такій потужності лікувально-профілактичного закладу?

А. 20

В. 60

С. 100

D. 200

Е. 300

Проектом лікарні передбачалось розташування лікувальних корпусів на відстані 35 м від червоної лінії забудови, відстань між палатними корпусами – 25 м, між соматичними і господарськими – 40 м, радіологічний і патолого-анатомічний корпуси планувалось розташувати на відстані 30 м від палатних корпусів. Відстань між якими функціональними зонами була запроектована не вірно?

А. Між лікувальними корпусами та червоною лінією забудови

В. Між палатними корпусами

С. Між соматичними і господарськими корпусами

D. Між радіологічним і палатним корпусами

Е. Між патолого-анатомічним і палатним корпусами

Проект лікувально-профілактичного закладу передбачає розташування основних соматичних і лікувально-діагностичних відділень в головному корпусі, а пологового, дитячого, інфекційного, поліклінічного, патолого-анатомічних відділень, адміністративно-господарських служб – в окремих, менших за розмірами будинках. Яка система забудови використана при проектуванні лікарні?

А. Децентралізована

В. Централізована

С. Змішана

D. Централізовано-блочна

Е. Децентралізовано-блочна

Під будівництво лікарні на 50 ліжок для обслуговування жителів одного з населених міст було відведено земельну ділянку у приміській зоні розміром 15 тис. м2. За яким критерієм, в даному випадку, визначена площа земельної ділянки?

А. Кількістю населення

В. Кількістю медичних працівників

С. Наявністю земельної ділянки

D. Потужністю стаціонару

Е. Місцем розташування лікарні

До складу палатної секції соматичного відділення на 30 ліжок входить шість 4-ліжкових палат (7 м на 1 ліжко), дві 2-ліжкові палати, одна 1-ліжкова палата без шлюзу площею 9 м2 та одна 1-ліжкова палата із шлюзом та вбиральнею площею 12 м2. За яким з наведених показників порушені гігієнічні вимоги до внутрішнього планування палатної секції?

А. Загальною кількістю ліжок

В. Площею на 1 ліжко у 4-ліжковій палаті

С. Площею на 1 ліжко у 2-ліжковій палаті

D. Площею 1-ліжкової палати без шлюзу

Е. Площею одноліжкової палати із шлюзом і вбиральнею

При гігієнічній оцінці матеріалів проекту приймального відділення лікарні терапевтичного та хірургічного профілю на 250 ліжок було встановлено, що приймальне відділення планується розташувати поблизу головного в’їзду на територію лікарні на першому поверсі терапевтичного відділення під вікнами палат і є спільним для відділень 2-х профілів. До складу приймального відділення входять такі функціональні групи приміщень: вестибюльна група, приміщення для огляду, розподілу і санітарної обробки хворих. Прийом хворих передбачається в один потік. Яке відхилення від будівельних норм було допущено при проектуванні приймального відділення?

А. Розташування приймального відділення під вікнами палат

В. Спільне приймальне відділення для терапевтичного і хірургічного профілю

С. Розташування приймального відділення біля головного в’їзду

D. Набір функціональних приміщень приймального відділення

Е. Прийом хворих в один потік

Центральна районна лікарня розташована в одному багатоповерховому будинку. До якого типу системи будівництва відноситься вище вказаний лікуваний заклад?

А. Децентралізованого

В. Централізованого

С. Змішаного

D. Комбінованого

Е. Змішано-комбінованогоСтраницы: Первая | 1 | 2 | 3 | Следующая → | Последняя | Одной страницей


See also:
Разное
Похожие записи
  • Финансовое тема 1
    Банковский кредит в системе кредитных отношений: понятие и принципы Деньги, как и...
  • Фінанси акціонерних товариств тема 1
    Тема 1 Сутність та призначення корпоративних фінансів Поняття корпоративних фінансів  Корпоративні фінанси (Corporate Finance)...
  • фінанси тема 1-2
    Тема 1 Фінанси це система відносин з приводу розподілу та перерозподілу створеного...

Комментарии закрыты.