Темы заданий

20 Февраль 2014 →

Теми індивідуальних завдань з дисципліни « Охорона праці в галузі»

Завдання складається :

з одного теоретичного питання;

Презентації цього висвітленого питання (підготувати презентацію в режимі PowerPoint)

Завершується робота списком використаних джерел (оформленим у встановленому порядку).

1. Соціальне партнерство (соціальний діалог) в охороні праці. Соціальне партнерство як принцип законодавчого та нормативно-правового забезпечення охорони праці.

2. Стандарт SA 8000 «Соціальна відповідальність».Міжнародний стандарт ISO 26000 «Настановапосоціальній відповідальності».

3.Організація об’єднаних націй. Всесвітня організація охорони здоров’я.

4.Міжнародна агенція з атомної енергії. Міжнародна організація праці.

5.Європейський Союз. Співдружність незалежних держав.

6. Планування заходів з охорони праці. Види планування та контролю стану охорони праці. Мета та основні параметри планів. Аналітична та оперативна частини Плану.

7. Забезпечення функціонування та побудова СУОП в організації. Положення про СУОП, структура та зміст його розділів.

8.Розслідуваннятаоблікнещаснихвипадків,хронічних професійних захворювань і отруєнь на виробництві. Розслідування нещасних випадків.

9. Дослідження та профілактика виробничого травматизму. Основні причини виробничихтравмта професійнихзахворювань. Розподіл травм за ступенем тяжкості.

10. Важкість праці: Динамічні, статичні навантаження. Напруженість праці. Увага, напруженість аналізаторних функцій, емоційна та інтелектуальна напруженість, монотонність праці.

11.Завданнястрахуваннявіднещасного випадку. Принципита види страхування.

12.Суб’єкти та об’єкти страхування. Страховий ризик і страховий випадок.

13.Фонд соціального страхування від нещасних випадків. Правління Фонду. Виконавча дирекція Фонду.

14.Страхові експерти з охорони праці, їх функції і повноваження.

15.Страховітарифи.Страховівиплати.Обов’язкита права суб’єктів страхування від нещасних випадків.

16.Обов’язки Фонду. Права та обов’язки застрахованої особи. Права та обов’язки роботодавця як страхувальника.

17. Організація системи пожежної безпеки на підприємстві Дії посадових осіб та працівників у разі виникнення пожежі. Забезпечення безпечної евакуації персоналу.

18. Охорона праці при роботі з комп’ютером

19.Державний нагляд і громадський контроль за станом охорони праці.

20. Елементи системи управління охороною праці (СУОП) Завдання Системи менеджменту охорони праці І промислової безпеки (СМОПіПБ). Міжнародні стандарти OHSAS 18001 і OHSAS 18002 (15).

21. Розслідування та облік аварій

22. Навчання з питань охорони праці. Інструктажі.

23.Стан охорони праці в Україні та інших країнах.

24.Розслідування та облік професійних захворювань та аварій.

25. Прогнозування, профілактика травматизму та професійної захворюваності на виробництві.

26. Законодавча основа Євросоюзу з питань охорони праці. Директиви ЄС з охорони праці.

27.Трудові норми Міжнародної організації праці. Конвенції та Рекомендації МОП. Основні Конвенції МОП в галузі охорони праці.

28. Вплив втоми та стресу на безпеку праці.Організація безпечної поведінки працівника в процесі праці

29.Фізіологічна, психічна, соціальна та професійна адаптації трудової діяльності людини.

30. Внутрішній аудит з питань охорони праці на підприємстві.


See also:
Разное
Похожие записи
  • Финансовое тема 1
    Банковский кредит в системе кредитных отношений: понятие и принципы Деньги, как и...
  • Фінанси акціонерних товариств тема 1
    Тема 1 Сутність та призначення корпоративних фінансів Поняття корпоративних фінансів  Корпоративні фінанси (Corporate Finance)...
  • фінанси тема 1-2
    Тема 1 Фінанси це система відносин з приводу розподілу та перерозподілу створеного...

Комментарии закрыты.