теми рефератів_мед.інфо

20 Февраль 2014 →

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ з дисципліни «Основи медичної інформатики»

Структурно-логічна схема персонального комп’ютера. Системне та прикладне програмне забезпечення.

Системне програмне забезпечення. персонального комп’ютера. Призначення. Типи. Приклади.

Прикладне програмне забезпечення персонального комп’ютера. Офісне програмне забезпечення. Приклади..

Текстові процесори. Обробка даних засобами текстового процесора. Описання основних прийомів створення текстових документів (на прикладі конкретного офісного додатку).

Інформаційна безпека. Етичні та правові принципи в системі охорони здоров’я.

Авторське право та інтелектуальна власність. Приклади у галузі медицини, фармації.

Створення макету web-сторінки медичного закладу..

Комп’ютерні мережі. Історія виникнення. Принципи побудови, призначення, класифікація.

Мережа Інтернет. Принципи та прийоми ефективного пошуку інформації. Пошукові системи.

Мережа Інтернет. Технології інтернет-комунікацій. Принципи роботи, типи, призначення.

Види програмного забезпечення, що використовується при автоматизації інформаційних процесів у системі охорони здоров’я.

Принципи побудови та сфери застосування електронних таблиць. Табличний процесор, як інструмент аналізу даних.

Описання можливостей табличного процесора. Організація інформації у вигляді таблиці даних. Створення, обробка та використання електронних таблиць (на прикладі конкретного офісного додатку).

Фінансовий аналіз даних засобами табличного процесора (на прикладі конкретного офісного додатку).

Статистичний аналіз даних засобами табличного процесора (на прикладі конкретного офісного додатку).

Технології апроксимації та прогнозування засобами табличного процесора (на прикладі конкретного офісного додатку).

Принципи побудови та сфери застосування баз даних.

Основні концепції створення баз даних. Моделі представлення даних. Реляційна модель даних.

Проектування фармацевтичної бази даних. Реалізація засобами конкретної СУБД.

Принципи побудови та сфери застосування презентацій. Можливості та інструменти програм офісного призначення для створення презентацій.

Описання засобів та прийомів створення презентацій на прикладі конкретного офісного додатку.

Роль автоматизації інформаційних процесів у системі охорони здоров’я.

Інформаційні ресурси системи охорони здоров’я.

АРМ провізора: призначення, функції, можливості. Приклади.

Огляд фармацевтичних ресурсів українського сегменту мережі Інтернет.

Огляд фармацевтичних ресурсів мережі Інтернет міжнародного значення.

Огляд аптечних ресурсів (інтернет-аптеки) України. Перспективи, переваги та недоліки.

Концепція інформатизації галузі охорони здоров'я України Основні напрямки.

Концепція створення єдиного інформаційного поля у галузі фармації. Основні завдання.

Інформатизація вітчизняної фармації: спеціальне програмне та комп’ютерне забезпечення.

Огляд Інтернет-ресурсів вітчизняних фармацевтичних виробників.

Створення єдиної інформаційної системи України в галузі забезпечення населення лікарськими засобами. Основні напрямки, стратегія та завдання.

Інтелектуально-інформаційна система управління діяльністю медичного підприємства. Призначення, цілі, задачі.


See also:
Разное
Похожие записи
  • Финансовое тема 1
    Банковский кредит в системе кредитных отношений: понятие и принципы Деньги, как и...
  • Фінанси акціонерних товариств тема 1
    Тема 1 Сутність та призначення корпоративних фінансів Поняття корпоративних фінансів  Корпоративні фінанси (Corporate Finance)...
  • фінанси тема 1-2
    Тема 1 Фінанси це система відносин з приводу розподілу та перерозподілу створеного...

Комментарии закрыты.