Теми практичних

20 Февраль 2014 →

Практична робота № 1

ДЕРЖАВНА СИСТЕМА ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ТА ТЕРИТОРІЇ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ В УКРАЇНІ

Мета заняття: Вивчити основні принципи державної системи і захисту населення під час надзвичайних ситуацій; класифікацію надзвичайних ситуацій та причини їх виникнення

І. Цільова програма

з/п

Змістово-методичні орієнтири навчання

Рівень знань

Початковий

Кінцевий

Змістові

1.

Оволодіння основними поняттями цивільного захисту.

РО

ПОЗ

2.

Класифікація надзвичайних ситуацій та уміння визначати основні причини їх виникнення.

ЗЗ

У

Компетентнісно-світоглядні

3.

Організації заходів безпеки та порядок дій на випадок виникнення надзвичайних ситуацій.

РО

У

4.

Уміння діяти в надзвичайних ситуаціях та приймати правильні ситуативні рішення

РО

У

ІІ. План практичного заняття

Поняття про цивільний захист та цивільну оборону їх основні завдання та функції.

Складові системи цивільного захисту та організація цивільного захисту на господарських об’єктах, в установах та організаціях.

Визначення надзвичайної ситуації (НС), класифікація НС та їх складові. НС природного та техногенного характеру.

Причини виникнення надзвичайних ситуацій та заходи щодо профілактики НС техногенного походження.

Рівні НС і вимоги до систем оповіщення, зв’язку та медичного нагляду.

Практична робота № 2

МОНІТОРИНГ НЕБЕЗПЕК, ЩО МОЖУТЬ СПРИЧИНИТИ НС.

Мета заняття: навчитися визначити основні причини виникнення НС та складові системи їх моніторингу; здійснювати територіальний моніторинг за об’єктами, ресурсами, процесами і системами захисту та ліквідації НС.

І. Цільова програма

з/п

Змістово-методичні орієнтири навчання

Рівень знань

Початковий

Кінцевий

Змістові

1.

Причини виникнення НС та складові системи їх моніторингу.

РО

ПОЗ

2.

Територіальний моніторинг за об’єктами, ресурсами, процесами і системами захисту та ліквідації НС.

ЗЗ

У

Компетентнісно-світоглядні

3.

Визначення та аналіз небезпек, пов’язаних з порушенням умов безпечної експлуатації ОГ.

РО

У

4.

Методи розв’язання типових завдань щодо ідентифікації потенційно-небезпечних об’єктів (ПНО)

РО

У

ІІ. План практичного заняття

Мета і завдання системи моніторингу небезпек.

Галузевий моніторинг довкілля та його основні показники.

Територіальний моніторинг НС.

Паспортизація та реєстрація об’єктів підвищеної небезпеки.

Зонування територій за ступенем небезпеки.

Практична робота № 3

ОСНОВНІ ЗАХОДИ І ЗАСОБИ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ НА ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЇХ НАСЛІДКІВ

Мета заняття: вивчити основні заходи щодо захисту населення від надзвичайних ситуацій, ознайомитися з основними засобами колективного та індивідуального захисту від наслідків НС та порядків їх ліквідації.

І. Цільова програма

з/п

Змістово-методичні орієнтири навчання

Рівень знань

Початковий

Кінцевий

Змістові

1.

Структурно-функціональна модель протидії НС.

РО

ПОЗ

2.

Загальні принципи превентивного та оперативного (аварійного) планування заходів щодо зниження ризиків і зменшення масштабів НС.

ЗЗ

У

Компетентнісно-світоглядні

3.

Методика розроблення планів з попередження НС.

РО

У

4.

Методика планування заходів із фізичного, функціонального, та комбінованого захисту персоналу, а також ліквідації наслідків НС

РО

У

ІІ. План практичного заняття

Організаційні та технічні заходи населення та території від НС.

Захисні споруди, їх різновиди та призначення на випадок НС.

Засоби індивідуального захисту від НС.

Заходи щодо запобігання аварій, пожеж та вибухів у житловому фонді. Прийоми та способи проведення рятувальних та інших невідкладних робіт від наслідків НС.

Порядок ліквідації наслідків стихійних лих, вибухів, пожеж, катастроф і аварій.

Практична робота № 4

МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ЗОН УРАЖЕННЯ ВІД ТЕХНОГЕННИХ ВИБУХІВ І ПОЖЕЖ ТА ПРОТИВИБУХОВИЙ І ПРОТИПОЖЕЖНИЙ ЗАХИСТ ОБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Мета заняття: навчитися здійснювати оцінку масштабу і характеру (виду) пожежі, прогнозувати її розвиток, швидкість та напрямок поширення, площі зон задимлення і часу зберігання диму; ознайомитись з противибуховим та протипожежним захистом ОГ, основними заходами захисту від техногенних вибухів та пожеж.

І. Цільова програма

з/п

Змістово-методичні орієнтири навчання

Рівень знань

Початковий

Кінцевий

Змістові

1.

Визначення категорій приміщень, будинків і споруд за вибухопожежною та пожежною небезпекою.

РО

ПОЗ

2.

Противибуховий та протипожежний захист ОГ, основні заходи захисту від техногенних вибухів та пожеж.

ЗЗ

У

Компетентнісно-світоглядні

3.

Методика розрахунку необхідного часу на евакуацію людей із приміщень різного призначення, у яких виникає пожежа

РО

У

4.

Методика розв’язування типових завдань з противибухового та протипожежного захисту

РО

У

ІІ. План практичного заняття

Класифікація вибухо-, пожежонебезпечних зон.

Характеристика ступенів руйнування.

Методи розрахунку характеристик зон ураження (радіусів зон руйнувань) при вибухах конденсованих речовин, газоповітряних, паливно-повітряних сумішей у відкритому та замкнутому просторі.

Оцінка стійкості роботи ОГ внаслідок вибуху газоповітряної суміші.

Визначення категорій приміщень, будинків і споруд за вибухопожежною та пожежною небезпекою. Визначення ступеню їхньої вогнестійкості.

Оцінка масштабу і характеру (виду) пожежі, прогнозування її розвитку, швидкості та напрямку поширення, площі зон задимлення і часу зберігання диму.

Розв’язування типових завдань з противибухового та протипожежного захисту:

оцінки інженерної та пожежної обстановки в зонах ураження, що створюються під час техногенних вибухів;

протипожежний захист будівель і споруд та заходи і способи його досягнення;

загальні розрахунки пожежної небезпеки приміщень та їхнього захисту за допомогою автоматичних пристроїв пожежогасіння.

Практична робота № 5

ПРОГНОЗУВАННЯ ОБСТАНОВКИ ТА ПЛАНУВАННЯ ЗАХОДІВ ЗАХИСТУ В ЗОНАХ РАДІОАКТИВНОГО, ХІМІЧНОГО І БІОЛОГІЧНОГО ЗАРАЖЕННЯ

Мета заняття: ознайомитись з порядком дій в зонах радіоактивного, хімічного та біологічного зараження та захистом населення засобами колективного і індивідуального захисту від вражаючих факторів.

І. Цільова програма

з/п

Змістово-методичні орієнтири навчання

Рівень знань

Початковий

Кінцевий

Змістові

1.

Превентивні заходи щодо зниження масштабів радіаційного та хімічного впливу на ОГ та АТО.

РО

ПОЗ

2.

Розрахунок масштабів хімічного забруднення.

ЗЗ

У

Компетентнісно-світоглядні

3.

Розв’язування типових завдань з оцінки радіаційної та хімічної обстановки.

РО

У

4.

Планування заходів із запобігання поширенню інфекційних захворювань з первинного осередку.

РО

У

ІІ. План практичного заняття

Зони радіаційного забруднення. Причини і види.

Оцінка радіаційної обстановки при аварії на АЕС. Вимоги до розміщення АЕС.

Протирадіаційний захист в умовах радіаційної аварії. Прогнозування радіоактивного забруднення. Знезаражування об’єктів довкілля.

Оцінка хімічної обстановки.

Превентивні заходи щодо зниження хімічного впливу на ОГ. Дегазація.

Розв’язування типових задач з оцінки радіаційної і хімічної обстановки.

Планування заходів із запобігання поширення інфекційних хвороб. Протиепідемічні заходи. Дезінфекція.

Практична робота № 6

ОЦІНКА ІНЖЕНЕРНОЇ ОБСТАНОВКИ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Мета заняття: ознайомитись з порядком дій в зонах небезпечних геологічних процесів і явищ; визначення показників, що характеризують ушкодження будівель, споруд та обсяги завалів у зонах НС, спричинених природними чинниками фізичного походження.

І. Цільова програма

з/п

Змістово-методичні орієнтири навчання

Рівень знань

Початковий

Кінцевий

Змістові

1.

Характеристика зон небезпечних геологічних процесів і явищ.

РОСтраницы: 1 | 2 | Одной страницей


See also:
Разное
Похожие записи
  • Фінанси акціонерних товариств тема 1
    Тема 1 Сутність та призначення корпоративних фінансів Поняття корпоративних фінансів  Корпоративні фінанси (Corporate Finance)...
  • фінанси тема 1-2
    Тема 1 Фінанси це система відносин з приводу розподілу та перерозподілу створеного...
  • Эссе на тему
    Эссе на тему: «Вред алкоголя на организм» Ученицы 52 группы Платоновой Марии...

Комментарии закрыты.