ТЕМИ ЛЕКЦІЙ З ТЕЛЕКРИТИКИ

20 Февраль 2014 →

ТЕМИ ЛЕКЦІЙ З ТЕЛЕКРИТИКИ

Тема 1. Вступ. Предмет, завдання, структура курсу. Поняття телекритики. Критика як особливий рід діяльності. Телекритика як напрям журналістської діяльності та галузь мистецтвознавства.

Тема 2. Історичні етапи формування й розвитку критики телебачення. Суспільні функції телекритики. Посередницька функція телекритики між телебаченням та аудиторією. Естетичні, етичні й прагматичні завдання телекритики. Телепрограма й телевізійна творчість як об’єкти телекритики.

Тема 3. Види телекритики. Телекритика в ряду споріднених дисциплін. Критика й академічне мистецтвознавство. Критичний аналіз та наукове дослідження телебачення. Спільне й різниця у літературній, театральній, музичній, художній, кінокритиці та телевізійній критиці. Типи критичних публікацій, пріоритетні тематичні напрямки телекритики. Загальна система медійних рубрик.

Тема 4. Функціональне й жанрово-стилістичне різноманіття публікацій про мас-медіа. Система інформаційно-аналітичних жанрів телекритики. Анонс, інтерв’ю, стаття, огляд, репліка, рецензія, творчий портрет.

Тема 5. Телепрограма як об’єкт телекритики. Телепрограма як основна форма телевізійного мистецтва. Телепрограма як цілісний ідейно-художній твір. Єдність форми та змісту телевізійного твору. Тема, проблема, ідея як категорії змісту телевізійного твору. Композиція, темпоритм та конструкція як категорії форми телевізійного твору. Технологія критичного аналізу телевізійного твору.

Тема 6. Виразні засоби екрану й стилістика телевізійної програми. Критика телевізійних жанрів. Телевізійний процес як об’єкт телекритики. Телевізійна творчість як естетична система. Телебачення як знакова й комунікативна система. Телебачення як соціокультурна система. Телебачення як технологія.

Тема 7. Методологія телекритики. Методологічні проблеми телекритики, обумовлені специфікою телебачення як масового мистецтва й культурного явища. Синтетичний, аналітичний, системний методи. Синергетика та герменевтика. Формальний, структурний, пост-структуралістські методи. Соціологічний та порівняльно-історичний, культурологічний та психологічний методи. Маркетологічний аналіз.

Тема 8. Критика телебачення представниками «Франкфуртської школи». Проблема пасивної та активної телевізійної аудиторії в працях дослідників. М. Маклюен: телебачення як «боязкий гігант». Теорія телевізійного потоку Р. Вільямса.

Тема 9. Критика телевізійних текстів. Структуралістський та семіотичний аналіз послань телебачення: Р. Барт, У. Еко, Дж. Фіск, Дж. Кавелті. Аналіз медійних кодів та формул. Cultural Studies.

Тема 10. Принципи побудови телевізійних текстів. Критерій «медійності». Культура фрагмента, «кліп-культура». Механізми повтору медіатектсі в просторі й часі. Співвідношення екранного світу й дійсності. Мультимедійні технології й різні способи пізнання світу. Телебачення як творець нової реальності. Інтеграція медіа-текстів. Модульність, серійність телевізійних текстів.


See also:
Разное
Похожие записи
  • Фінанси акціонерних товариств тема 1
    Тема 1 Сутність та призначення корпоративних фінансів Поняття корпоративних фінансів  Корпоративні фінанси (Corporate Finance)...
  • фінанси тема 1-2
    Тема 1 Фінанси це система відносин з приводу розподілу та перерозподілу створеного...
  • Эссе на тему
    Эссе на тему: «Вред алкоголя на организм» Ученицы 52 группы Платоновой Марии...

Комментарии закрыты.