ТЕМИ І ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 2012

20 Февраль 2014 →

ТЕМИ І ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

Тема 1. Методика підготовки студентів

до семінарських занять

(2 години)

План

Місце і роль семінарських занять у навчальному процесі. Форми семінарів (співбесіда, доповідь, прес-конференція, реферативний метод та ін.).

Форми та методи вивчення джерел з історії української культури, конспектування.

Методи використання у виступах на семінарах конспектів лекцій та джерел з історії культури, художньої та мистецької літератури, наочності.

Тема 2. Поняття культури

та періодизація історії української культури.

(2 години)

План

Поняття культури. Матеріальна і духовна культура.

Функції культури. Культура як суспільне явище.

Етапи розвитку української культури. Українська культура в контексті світової культури.

Тема 3. Джерела формування української культури

(2 години)

План

Особливості матеріальної та духовної культури первісної доби. Види первісних вірувань.

Трипільська культура.

Культура кочових народів у I тис. до н.е. – на початку I тис. н.е.

Культура грецьких колоній у Північному Причорномор’ї та Криму.

Тема 4. Культура Київської Русі

(2 години)

План

Культура східних слов’ян дохристиянської доби. Особливості матеріальної та духовної культури.

Запровадження християнства і його вплив на розвиток культури Київської Русі.

Розвиток писемності, літератури, освіти та наукових знань.

Архітектура та образотворче мистецтво Київської Русі.

Тема 5. Українська культура литовсько – польської доби

( XIV – перша половина XVII століття )

(2 години)

План

1. Історичні умови розвитку освіти в литовсько-польську добу.

2. Становище православної церкви в XVI ст. Брестська церковна унія.

3. Розвиток літератури, книгодрукування та усної народної творчості.

4. Особливості містобудування, архітектури та образотворчого мистецтва.

Тема 6. Українська культура другої половини XVII – XVIII століття

(2 години)

План

Розвиток освіти та наукових знань. Києво-Могилянська академія як духовний, навчальний та науковий центр.

Розвиток книгодрукування, літератури, музичної культури.

Архітектура українського барокко. Образотворче мистецтво.

Тема 7. Розвиок української культури в першій половині XIX столітті

(2 години)

План

Причини та періодизація національно-культурного відродження України.

Особливості розвитку літератури, освіти та науки в умовах формування української нації.

Зародження театру та розвиток музичного мистецства.

Характерні риси розвитку образотворчого мистецтва й архітектури в першій половині XIX ст.

Тема 8. Національно-культурний розвиток України у другій половині ХІХ століття

( 2 години)

План

Розвиток літератури, освіти та науки у другій половині ХІХ ст.

Театральне та музичне мистецство: основні напрями, досягнення.

Характерні риси розвитку образотворчого мистецтва й архітектури у другій половині XIX ст.

Тема 9. Українська культура в XX початку– початку ХХІ століття ( 2 години)

План

Особливості української культури на початку XX ст. та в період Української революції 1917-1921 рр.

Політика українізації та «розстріляне відродження».

Українська культура в період Великої Вітчизняної війни та в 40-ві – 80-ті рр. ХХ ст.

Розвиток української культури в умовах розбудови незалежної держави.


See also:
Разное
Похожие записи
  • Финансовое тема 1
    Банковский кредит в системе кредитных отношений: понятие и принципы Деньги, как и...
  • Фінанси акціонерних товариств тема 1
    Тема 1 Сутність та призначення корпоративних фінансів Поняття корпоративних фінансів  Корпоративні фінанси (Corporate Finance)...
  • фінанси тема 1-2
    Тема 1 Фінанси це система відносин з приводу розподілу та перерозподілу створеного...

Комментарии закрыты.