Теми ФБСзск-13

20 Февраль 2014 →

Тематика і плани курсових робіт для студентів групи ФБСзск-13

ПІБ

№ теми, назва теми, план курсової роботи

Бугаёва А.В.

Тема 1. Фінанси та їх економічний зміст

План:

1. Історичні аспекти виникнення фінансів

2. Економічна сутність фінансів

3. Функції фінансів та їх характеристика

Гайчук Е.С.

Тема 2. Фінанси та їх роль у сучасному суспільстві

План:

Створення держави як передумова виникнення фінансів

Розвиток фінансів у контексті розвитку державотворення

Роль фінансів у сучасному суспільстві

Дроздов Д.И.

Тема 3. Фінансова система держави

План:

1. Поняття фінансової системи, принципи її функціонування

2. Склад і характеристика сфер фінансової системи

3. Ланки фінансової системи та їх взаємозв’язок

Иливахина Л.В.

Тема 4. Проблеми функціонування фінансової системи України

План:

Фінансова система України: характеристика її сфер та ланок

Аналіз функціонування сфер державних та місцевих фінансів

Проблеми функціонування сфер фінансів домогосподарств та фінансів суб’єктів господарювання

Керимова Г.Б

Тема 5. Фінансова політика держави

План:

Зміст фінансової політики, її завдання та напрямки

Види фінансової політики та їх характеристика

Фінансова політика України на сучасному етапі розвитку економіки

Корниенко Е.М.

Тема 6. Фінансовий механізм держави

План:

Економічна сутність фінансового механізму

Складові елементи фінансового механізму, їх характеристика

Функціонування фінансового механізму в Україні

Моспан Ю.С.

Тема 7. Управління фінансами в державі

План:

Управління фінансами як система та процес

Суб’єкти управління фінансами та їх характеристика

Проблеми управління фінансами на сучасному етапі розвитку економіки України

Мрищук Е.В.

Тема 8. Фінансовий контроль в економіці

План:

Фінансовий контроль як прояв контрольної функції фінансів

Види і методи фінансового контролю

Суб’єкти фінансового контролю та їх характеристика

Петрова

Тема 9. Фінансове прогнозування та планування в економіці

План:

Сутність та завдання фінансового прогнозування

Фінансове планування, його зміст та завдання

Види фінансового планування та його методи

Петухова И.В.

Тема 10. Фінанси суб'єктів господарювання та їх роль у сучасній економіці

План:

Сутність, функції та роль в фінансовій системі фінансів суб'єктів господарювання

Характеристика фінансів суб’єктів господарювання, що функціонують на комерційній основі

Характеристика фінансів суб’єктів господарювання, що функціонують на некомерційній основі

Слюсар И.А.

Тема 11. Державний бюджет країни

План:

Історичний аспект формування бюджету

Бюджет як економічна і юридична категорія

Роль бюджету в економічному і соціальному розвитку України

Таловирова А.А.

Тема 12. Бюджетна система України

План:

Бюджетна система та бюджетний устрій держави

Побудова бюджетної системи України

Роль державного та місцевих бюджетів в бюджетній системі України

Храпко В.А.

Тема 13. Фінансова безпека держави

План:

Поняття фінансової безпеки держави

Чинники, що впливають на рівень фінансової безпеки держави

Аналіз фінансової безпеки України

Чернявская А.О.

Тема 14. Дефіцит державного бюджету як економічне явище

План:

Економічна сутність дефіциту державного бюджету

Причини виникнення дефіциту державного бюджету

Шляхи подолання дефіциту державного бюджету

Шпалова О.Д.

Тема 15. Бюджетний процес в Україні

План:

Бюджетний процес як організаційні засади функціонування бюджету

Характеристика стадій (етапів) бюджетного процесу

Проблеми бюджетного процесу в Україні


See also:
Разное
Похожие записи
  • Фінанси акціонерних товариств тема 1
    Тема 1 Сутність та призначення корпоративних фінансів Поняття корпоративних фінансів  Корпоративні фінанси (Corporate Finance)...
  • фінанси тема 1-2
    Тема 1 Фінанси це система відносин з приводу розподілу та перерозподілу створеного...
  • Эссе на тему
    Эссе на тему: «Вред алкоголя на организм» Ученицы 52 группы Платоновой Марии...

Комментарии закрыты.