Тема заняття 3

20 Февраль 2014 →

Тема заняття 3: «Електронні словники, посібники, мультимедійні курси»

Дистанційне навчання (англ. distant learning) — новий спосіб реалізації процесу навчання, в основі якого лежить використання сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій, що дозволяють навчатися на відстані за відсутності безпосереднього, особистого контакту між викладачем і учнем.

Дистанційний курс — це комплекс навчально-методичних матеріалів та освітніх послуг, створених у віртуальному навчальному середовищі для організації дистанційного навчання на основі інформаційних і комунікаційних технологій.

Електронна бібліотека - інформаційна система, яка дозволяє зберігати і використовувати колекції електронних документів, розміщених в самій системі, а також надавати доступ до них через телекомунікаційні мережі.

Інтернет-енциклопедія - це енциклопедія, діюча у Web-середовищі. Вони поділяються на дві групи:

- енциклопедії, написані колективом авторів. Є аналогом паперової енциклопедії, тільки перенесеної на Web-сервер.

- енциклопедії, які створюються читачами і користувачами Інтернету відповідно до правил окремо взятого проекту.

Можна виділити такі різновиди енциклопедій:

1. Енциклопедії і енциклопедичні словники

2. Загальномовні (багатомовні і одномовні), спеціальні словники

3. Словники мови письменника

Словник — книга (веб-сайт), у якій в алфавітному чи тематичному порядку подано слова якоїсь мови (з тлумаченням, перекладом на іншу мову тощо).

Електронний словник — комп'ютерна база даних (програма), що містить особливим чином закодовані словникові статті, що дозволяють здійснювати швидкий пошук потрібних слів, часто з урахуванням морфологічних форм і з можливістю пошуку поєднань слів (прикладів вживання), а також з можливістю Зміни напряму перекладу (наприклад, українсько-російський або російсько-український).

Приклади електронних словників (онлайн-переклад):

http://mova.info/

http://www.slovnyk.net/.

Програми-перекладачі — це програми, що надають можливість перекладу тексту з однієї мови на іншу з урахуванням синтаксичних та морфологічних особливостей мов.


See also:
Разное
Похожие записи
  • Финансовое тема 1
    Банковский кредит в системе кредитных отношений: понятие и принципы Деньги, как и...
  • Фінанси акціонерних товариств тема 1
    Тема 1 Сутність та призначення корпоративних фінансів Поняття корпоративних фінансів  Корпоративні фінанси (Corporate Finance)...
  • фінанси тема 1-2
    Тема 1 Фінанси це система відносин з приводу розподілу та перерозподілу створеного...

Комментарии закрыты.