ТЕМА 2 з цп

20 Февраль 2014 →

ТЕМА 2. ФІЗИЧНА ТА ЮРИДИЧНА ОСОБИ (2 гол)

Питання для обговорення:

Загальні положення про фізичну та юридичну особи. Акти цивільногостану.

Цивільна правоздатність та дієздатність.

Визнання фізичної особи безвісно відсутньою. Оголошення фізичної осо-би померлою.

Опіка та піклування.

Оз ворення та реєстрація юридичної особи.

Система управління юридичною особою. Ліквідація юридичної особи.

Фізична особа - підприємець. Підприємницькі товариства.

Основні терміни і поняття: фізична особа, фізична особа безвісті відсут-ня, юридична особа, дієздатність, правоздатність, опіка, піклування.

Реферати:

І Іравові наслідки визнання фізичної особи недієздатною.

Цивільна відповідальність неповнолітньої особи.

Надання повної цивільної дієздатності.

Регулювання опіки та піклування в законодавстві України.

Відповідальність юридичних осіб.

Порядок ліквідації юридичної особи.

Задоволення вимог кредиторів юридичної особи.

Поняття акціонерного товариства.

Порядок аудиторської перевірки.

Рекомендовані джерела ти літератури

Бармак М., Основи правознавства Кишеньковим довідничок. — Тернопіль. 2008.

Цивільне право України: Академічний курс: І Іідруч. для студ. горид. спец, вузів: У 2т. Т. 2: Особлива частина / За заг-. ред. Я.М.Шевченко. - К: Вид. Дім "Ін Юре". 2004.-408 с.

І цівільне право України: Академічний курс: Підруч. для студ. юрвд. спец. виш. па-вч закл.і У 2 т Т.1: Загальна частина/ За заг. ред, ЯМ.Шевченко. -К.: Вил Дім "ІнЮре". 2004. - 520 с

Цивільне право України: Підруч.: У 2 т. Т. І / За чаг ред В.І.Борисової, І.В.Спасибо-Фатєєвої. В.Л.Яроцького. - К : Юрінком інтер. 2004. - 480 с.


See also:
Разное
Похожие записи
  • фінанси тема 1-2
    Тема 1 Фінанси це система відносин з приводу розподілу та перерозподілу створеного...
  • Эссе на тему
    Эссе на тему: «Вред алкоголя на организм» Ученицы 52 группы Платоновой Марии...
  • Я выбрала эту тему
     Я выбрала эту тему потому, что считаю её очень интересной и полезной: хочу...

Комментарии закрыты.