лекція до теми 16

20 Февраль 2014 →

Тема 16. Окремі види послуг населенню

Характеристика окремих видів послуг: послуги з фінансового посередництва; послуги із страхування життя; послуги із страхування майна; послуги, що пов'язані з операціями на ринку майна (нерухомості); послуги з оренди; послуги щодо роботи на обчислювальній техніці і пов'язане з цим обслуговування; послуги щодо складання балансів, консультації з питань податків, управління виробництвом; послуги у галузі реклами; послуги у науковій галузі; послуги щодо встановлення охоронної сигналізації та охорони житла; митні послуги. їх структура та значення для населення.

Основні нормативно-технічні документи, що регламентують їх надання.

Шляхи удосконалення окремих видів послуг та підвищення їх ефективності.

Повнота надання окремих видів послуг та контроль їх якості.

Закордонний досвід надання окремих видів послуг.

Страхові послуги включають здійснення страховими компаніями-резидентами різних видів страхування для нерезидентів, і навпаки. Такі послуги обчислюються чи оцінюються на основі плати за послуги, що включається в загальну суму отриманих страхових премій, а не за загальною сумою страхових премій.

Фінансові послуги включають посередницькі та допоміжні послуги, за виключенням послуг підприємств з страхування життя та пенсійних фондів (які включаються в страхування життя та пенсійне забезпечення), а також страхові послуги, які здійснюються між резидентами та нерезидентами. Такі послуги можуть надаватись банками, фондовими біржами, факторинговими компаніями, підприємствами-емітентами кредитних карток та іншими підприємствами. В цю статтю входять послуги, що надаються в зв‘язку із здійсненням операцій з фінансовими інструментами, а також інші послуги, пов‘язані з фінансовою діяльністю, такою як консультування, хранение цінних паперів та управління активами підприємств.

Комп‘ютерні та інформаційні послуги поділяються на 3 підкомпонента: комп‘ютерні послуги, послуги інформаційних агентств та інші послуги з надання інформації. “Комп‘ютерні послуги” охоплюють послуги, пов‘язані з апаратним та програмним забезпеченням, та послуги з обробки даних. Вони включають послуги технічного консультування та впровадження апаратних та програмних засобів; послуги технічного обслуговування і ремонту комп‘ютерів та периферійного обладнання; послуги з ліквідації аварійних збоїв, сервісне обслуговування та допомога в питаннях, пов‘язаних з використанням комп‘ютерних ресурсів, тощо. “Послуги інформаційних агентств” включають забезпечення засобів масової інформації новинами, фотографічними матеріалами та тематичними статтями. “Інші послуги з надання інформації” включають послуги, пов‘язані з базами даних, - створення, зберігання та розповсюдження даних та баз даних (в тому числі абонентські книги та списки адрес) як в інтерактивному режимі, так і на магнітних, оптичних чи друкованих носіях; та портали пошуку web-сторінок (послуги пошуку адрес Інтернету для клієнтів, які зробили запит за ключовим словом). Також вони включають пряму, не колективну підписку на газети та журнали з використанням пошти, електронних каналів передачі інформації чи інших засобів.

Роялті та ліцензійні платежі поділяються на 2 підкомпонента: права в системі “Франчайз” і аналогічні права; та інші роялті і ліцензійні платежі. Перший включає міжнародні платежі та надходження у вигляді зборів за використання прав “франчайз” та роялті, що сплачуються за використання зареєстрованих торгових марок. “Інші роялті та ліцензійні платежі” включають міжнародні платежі та надходження за використання на законних основах невиробленими, не фінансовими активами нематеріального характеру та правами власності (такими як патенти, авторські права, технологічні процеси та конструкторські розробки) та використання, на сонові ліцензійних угод, вироблених оригіналів та прототипів (таких як рукописи, комп‘ютерні програми, кінематографічні твори та звукові записи). При цьому не включаються платежі та надходження від прямого придбання чи продажу цих активів та прав (вони реєструються в КПБ на рахунку операцій з капіталом, а не як послуги), а також права на прокат аудіовізуальних продуктів, які діють протягом обмеженого періоду часу чи в обмеженому районі (які відносяться до статті “створення аудіовізуальних програм та пов‘язані з ними послуги”).

Інші ділові послуги включають перепродаж за кордоном та інші зовнішньоторгові послуги, операційний лізинг, різні ділові, професійні та технічні послуги (в тому числі юридичні, бухгалтерські, консультаційні, в галузі зв‘язків з громадськістю), послуги в галузі архітектури, інженерні та інші технічні послуги, послуги в галузі сільського господарства, видобутку корисних копалин та обробки продукції на місцях (в тому числі обробка відходів та очистка навколишнього середовища), інші ділові послуги.

Послуги приватним особам та послуги в сфері культури та відпочинку поділяються на 2 підкомпонента: створення аудіовізуальних програм та пов‘язані з ними послуги; та інші послуги приватним особам та інші послуги в галузі культури та відпочинку. Стаття “створення аудіовізуальних програм та пов‘язані з ними послуги” включає послуги та відповідні платежі, пов‘язані із створенням художніх фільмів (на плівці та відеокасетах), радіо- та телевізійних програм (в прямому ефірі чи в запису) та з записом музикальних творів. Вона враховує платежі та надходження від прокату; суми отримані акторами, постановниками, режисерами і т.д.; які є резидентами даної країни за постановки за кордоном, тощо. Стаття “інші послуги приватним особам та інші послуги в галузі культури та відпочинку” включає послуги, пов‘язані з роботою музеїв, бібліотек, архівів, а також послуги з організації інших заходів в сфері культури, спорту та відпочинку.

Державні послуги, не віднесені до інших категорій включають всі інші зовнішньоекономічні операції з надання послуг держаними установами (в тому числі міжнародними організаціями), які не ввійшли в склад жодного з перелічених вище компонентів. Вони включають всі зовнішньоекономічні операції (з товарами та послугами) посольств, консульств, воєнних представництв та оборонних організацій, які здійснюються резидентами країни, в якій знаходяться ці посольства, консульства, воєнні представництва та оборонні організації, а також з іншими країнами світу. Не враховуються їх операції з резидентами тієї країни, інтереси яких представляють посольства, консульства, воєнні представництва та оборонні організації, а також торгові операції, які здійснюються господарськими підрозділами, поштовими відділеннями на території цих посольств та консульств [14, 72-99].

Сукупність цих 11 компонентів класифікації послуг в основному відповідає відповідним компонентам класифікації ГАТС, за деякими винятками. По-перше, з ГАТС в більшості виключено державні послуги. По-друге, деякі операції, які в ГАТС розглядаються як послуги, в КПБ реєструються як товари (наприклад, товари, що відправляються за кордон для ремонту). По-третє, деякі компоненти КПБ, особливо поїздки, включають операції з товарами. По-четверте, в КПБ входять роялті та ліцензійні платежі. За винятком платежем “франчайз”, цей компонент в сферу ГАТС не входить.

ГАТС охоплює міжнародну торгівлю послугами, за виключенням послуг, що надаються органами державної влади (ті, що надаються на некомерційній основі та не є конкурентними по відношенню до інших постачальників послуг – поліція, митниця, тощо), а також багатьох авіатранспортних послуг. Сторони, що приймали участь у затвердженні ГАТС визначили перелік послуг, що складається з 12 секторів та 155 підсекторів. Цей перелік, які і перелік КПБ базується на Класифікації основних продуктів ООН (Central Product Classification of the UN), яка є частиною системи взаємопов‘язаних класифікацій видів економічної діяльності і продуктів (тобто товарів і послуг). Вона є стандартом для всіх продуктів, які виробляються в результаті економічної діяльності, в тому числі транспортовані та нетранспортовані товари і послуги. Щодо товарів Класифікація основних продуктів (КОП) повністю узгоджена з Гармонізованою системою опису та кодування товарів (ГС). Щодо послуг, то КОП є першою міжнародною класифікацією, що охоплює весь спектр послуг, що надаються.

Класифікація послуг, прийнята в СОТ, має таку структуру:

1. Ділові послуги

А. Професійні послуги:

(a) Юридичні послуги;

(b) Бухгалтерські та аудиторські послуги;

(c) Податкові послуги;

(d) Архітекторські послуги;

(e) Інженерні послуги;

(f) Інтегровані інженерні послуги;

(g) Послуги з планування міст та ландшафтної архітектури;

(h) Медичні та стоматологічні послуги;

(і) Ветеринарні послуги;

(j) Приватні послуги акушерів та медичних сестер, фізіотерапевтів та медичного персоналу;

(k) Інші.

В. Комп’ютерні та суміжні послуги:

(a) Консультаційні послуги, пов’язані із встановленням комп’ютерного обладнання;

(b) Послуги по застосуванню програмного забезпечення;

(c) Послуги, пов’язані з обробкою даних;

(d) Послуги, пов’язані з базами даних;

(e) Інші.

С. Послуги з досліджень та розробок:

(a) Послуги з досліджень та розробок в галузі природничих наук та техніки;

(b) Послуги з досліджень та розробок в галузях суспільних та гуманітарних наук;

(c) Послуги з досліджень та розробок у міждисциплінарних галузях.

D. Послуги у сфері нерухомості

Е. Послуги при позиченні або лізингу без операторів

F. Інші ділові послуги

(a) Рекламні послуги;

(b) Послуги з ринкових досліджень та збору громадської думки;

(c) Консультативні послуги з управління;

(d) Послуги з консалтингу з питань менеджменту;

(e) Послуги з технічних випробувань та аналізу з метою сертифікації продукції;

(f) Послуги у сільському господарстві, полюванні та лісництві;

(g) Послуги у рибальстві;

(h) Гірничо-видобувні послуги;

(і) Послуги, що пов’язані з виробництвом;

(j) Послуги по розподілу енергії;

(k) Послуги з розміщення та постачання персоналу;

(l) Послуги щодо розслідувань та безпеки;

(m) Відповідні наукові та консультативно-технічні послуги;

(n) Послуги з догляду та обслуговування обладнання (не включаючи морських суден, літаків або будь-якого транспортного обладнання);

(о) Послуги з прибирання будівель;

(р) Фотографічні послуги;

(q) Послуги по пакуванню;

(r) Послуги друку та публікації;

(s) Договірні послуги;

(t) Інші.

2. ПОСЛУГИ ЗВ’ЯЗКУ

А. Поштові послуги

В. Кур’єрські послуги

С. Телекомунікаційні послуги:

(a) Послуги голосової телефонії;

(b) Послуги передачі пакетів даних;

(c) Послуги з передачі даних по комутаційних каналах;

(d) Телексні послуги;

(e) Телеграфні послуги;

(f) Факсимільні послуги;

(g) Послуги по приватним виділеним лініям;

(h) Послуги електронної пошти;

(і) Послуги з передачі голосових повідомлень;

(j) Інформація он-лайн та пошук і вибірка по базам даних;

(k) Електронний обмін даними (EDI);

(l) Надання послуг в області факсимільного зв’язку з доданням вартості, включаючи зберігання і відсилку, а також зберігання і отримання цих даних;

(m) Конвертування кодів і протоколів;

(n) Інформація он-лайн і/або обробка бази даних (включаючи обробку передач);

(о) Інші.

D. Аудіовізуальні послуги

Е. Інші.

3. БУДІВНИЦТВО ТА СУМІЖНІ ІНЖЕНЕРНІ ПОСЛУГИ

А. Загальні будівельні роботи.

В. Загальні будівельні роботи для цивільного інжинірингу.

С. Роботи з установки та зборки.

D. Закінчення будівництва.

Е. Інші.

4. ПОСЛУГИ ДИСТРИБ’ТОРІВ

А. Послуги комісійних агентів.

В. Послуги оптової торгівлі.

С. Послуги роздрібної торгівлі.

D. Франчайзинг.

Е. Інші.

5. ПОСЛУГИ У СФЕРІ ОСВІТИ

А. Послуги у сфері початкової освіти.

В. Послуги у сфері середньої освіти.

С. Послуги у сфері вищої освіти.

D. Освітні послуги для дорослих.

Е. Інші послуги освіти.

6. ПОСЛУГИ З ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

А. Послуги каналізації і очищення стоків.

В. Послуги з прибирання сміття.

С. Санітарно-епідеміологічні послуги.

D. Інші.

7. ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ

А. Послуги страхування та послуги, що мають відношення до страхування:

(a) Послуги по страхуванню життя;

(b) Послуги страхування не пов’язані із страхуванням життя;

(c) Послуги по перестрахуванню та ретроцесії;

(d) Допоміжні послуги по страхуванню (в тому числі брокерські та агентські операції).

В. Банківські та інші фінансові послуги (крім страхування):

(a) Прийом депозитів та інших позичкових коштів від населення;

(b) Кредитування всіх видів, включаючи споживчий кредит, кредит під заставу, факторинг і фінансування комерційних договорів;

(c) Фінансовий лізинг;

(d) Усі види послуг по переказу платежів та готівки;

(e) Гарантії та зобов’язання;

(f) Торгівля за власний рахунок чи за рахунок клієнтів, або на валютній біржі чи на позабіржовому ринку, або іншим наступним чином:

інструментами грошового ринку (в тому числі чеки, перевідні векселі, депозитні сертифікати);

іноземною валютою;

деривативами, включаючи, але не виключно, ф’ючерсні контракти і опціони;

інструментами, пов’язаними зі зміною курсів та процентних ставок, включаючи контракти “своп”, форвардні контракти, тощо;

переказними цінними паперами;

іншими обіговими цінними паперами та фінансовими активами, в тому числі зливками (дорогоцінних металів).

(g) Участь в емісії всіх видів цінних паперів, включаючи гарантування розміщення їх випуску на ринку і розміщення в якості агента (публічна або закрита підписка) і надання послуг, що відносяться до випуску цінних паперів;

(h) Брокерські операції на грошовому ринку;

(і) Операції по управлінню активами, такими як готівка та портфельні інвестиції, всі форми управління спільними інвестиційними проектами, управління пенсійними фондами, послуги депозитаріїв і трастові послуги;

(j) Послуги по здійсненню платежів і клірингових розрахунків за фінансовими активами, включаючи цінні папери, деривативи та інші обігові документи;

(k) Консультативні, посередницькі та інші допоміжні фінансові послуги з усіх видів діяльності, перелічених у статті 1В MTN.TNC/W/50, в тому числі відомості про позичальників та кредитний аналіз, дослідження та рекомендації щодо інвестицій і портфелів цінних паперів, рекомендації з питань придбань, реструктуризації та стратегії діяльності підприємств;

(l) Забезпечення і передача фінансової інформації, обробка фінансових даних і надання відповідного програмного забезпечення провайдерами інших фінансових послуг.

С. Інші.

8. СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ, ЩО ВІДНОСЯТЬСЯ ДО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

А. Послуги лікарень.

В. Інші послуги стосовно здоров’я людини.

С. Соціальні послуги.

D. Інші.

9. ПОСЛУГИ, ЩО ПОВ’ЯЗАНІ З ТУРИЗМОМ

А. Послуги готелів та ресторанів.

В. Послуги туристичних агентств та агентів.

С. Послуги екскурсоводів.

D. Інші.

10. ПОСЛУГИ, ЩО ПОВ’ЯЗПНІ З ОРГАНІЗАЦІЄЮ ВІДПОЧИНКУ, КУЛЬТУРНИХ ТА СПОРТИВНИХ ЗАХОДІВ

А. Відпочинок (включаючи театр, концерти, цирк).

В. Послуги інформаційних агентств.

С. Бібліотеки, архіви, музеї та інші послуги культури.

D. Спортивні та інші послуги, пов’язані з організацією відпочинку.

Е. Інші.

11. ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ

А. Послуги морського транспорту:

(a) Перевезення пасажирів;

(b) Перевезення вантажів;

(c) Оренда суден з екіпажем;

(d) Обслуговування та ремонт суден;

(e) Послуги буксування;

(f) Допоміжні послуги для морського транспорту.

В. Внутрішній водний транспорт:

(a) Перевезення пасажирів;

(b) Перевезення вантажів;

(c) Оренда суден з екіпажем;

(d) Обслуговування та ремонт суден;

(e) Послуги буксування;

(f) Допоміжні послуги для внутрішнього водного транспорту.

С. Послуги авіаційного транспорту:

(a) Перевезення пасажирів;

(b) Перевезення вантажів;

(c) Оренда суден з екіпажем;

(d) Обслуговування та ремонт літаків;

(e) Допоміжні послуги для авіаційного транспорту.

D. Космічний транспорт.

Е. Залізничний транспорт:

(a) Перевезення пасажирів;

(b) Перевезення вантажів;

(c) Послуги буксування;

(d) Обслуговування та ремонт залізничного обладнання;

(e) Допоміжні послуги для залізничного транспорту.

F. Автомобільний транспорт:

(a) Перевезення пасажирів;

(b) Перевезення вантажів;

(c) Оренда машин з водієм;

(d) Обслуговування та ремонт автомобільного транспорту;

(e) Допоміжні послуги для автомобільного транспорту.

G. Трубопровідний транспорт:

(a) Транспортування палива;

(b) Транспортування інших товарів.

Н. Допоміжні послуги для всіх видів транспорту:

(a) Обслуговування вантажів;

(b) Послуги по збереженню та складуванню;

(c) Послуги вантажних агентств;

(d) Інші.

І. Інші транспортні послуги.

12. ІНШІ ПОСЛУГИ, НЕ ЗАЗНАЧЕНІ НІДЕ ІНДЕ [17]

Хоча сфера застосування правил ГАТС досить широка, деякі важливі для постачальників послуг питання не регулюються Угодою, зокрема:

імміграційні правила;

послуги уряду;

фіскальні і податкові заходи (гарантії того, що податки дійсно стягнуті на основі режиму найбільшого сприяння);

митна система (імпорт обладнання і товарів, необхідних для поставки послуги);

деякі аспекти захисту інвестора стосовно руху капіталу;Страницы: 1 | 2 | Одной страницей


See also:
Разное
Похожие записи
  • Финансовое тема 1
    Банковский кредит в системе кредитных отношений: понятие и принципы Деньги, как и...
  • Фінанси акціонерних товариств тема 1
    Тема 1 Сутність та призначення корпоративних фінансів Поняття корпоративних фінансів  Корпоративні фінанси (Corporate Finance)...
  • фінанси тема 1-2
    Тема 1 Фінанси це система відносин з приводу розподілу та перерозподілу створеного...

Комментарии закрыты.