9 тема

20 Февраль 2014 →

ҚММУ Ф 4/3-07/02

ҚММУ БЕ 4/02

Қарағанды мемлекеттік медицина университеті

Қазақстан тарихы және әлеуметтік-саяси пәндер кафедрасы

Оқытушының жетекшілігімен студенттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік нұсқаулық

Тақырыбы: Дәстүрден тыс бағыттардың ерекшелігі мен классификациясы

Пәні: Дінтану негіздері

Мамандығы: Қоғамдық денсаулық сақтау-«5В 110 200»

Курсы: 2

Құрастырушы: оқытушы Мустафина Т.В.

Қарағанды 2013 ж.

Кафедра отырысында талқыланды және бекітілді

№ __ хаттамасы __.__. 20__ж.

Кафедра меңгерушісі: Темірғалиев Қ.А.

Тақырыбы: Дәстүрден тыс бағыттардың ерекшелігі мен классификациясы

Мақсаты: дәстүрлі емес діндер, дәстүрлі емес табынушылар - XX ғасырдың екінші жартысында пайда болған, әлемдік дін дердің басты принциптерінің синкретизм идеяларына негізделген, қүрылымдық түрғыда дәстүрлі (әлемдік және ұлттық) діндерге оппозициядағы жаңа конфессиялар..

Оқыту мақсаты: діндер дәстүрлі және дәстүрлі емес деп бөлінеді. Дәстүрлі діндер деп- бірнеше ғасырлар бойы қалыптасқан дәстүрі, діни әдет- ғұрыптары, қоғамық қатынас нормалары мен отбасылық қарым- қатынасы және белгілі бір ұлттың дәстүрлі өмір сүру формасы мен мәдени құндылықтарын жоққа шығармай, өз ілімдері тұрғысынан қабылдап, оған қарсы келмей ұрпақтан- ұрпаққа мұра етіп қалдыратын ерекше құбылыс. Бірақ, дәстүрлі діндерге деген әр қоғамда әртүрлі көзқарастар туындауы мүмкін.

Өткізу нысаны: студенттермен қаладағы бірнеше діни ұйымдарға барған соғ, практикалыө және теориялық білімге негізделе отырып, эссе дайындау тапсырмасы беріледі.

Тақырып бойынша тапсырмалар:

1.Дәстүрлі емес діни культтердің ерекшеліктері мен классификациясы.

2.Тоталитарлық діни ағымдар.

3.Қазіргі заманғы діни ағымдардағы радикализм.

Таратылатын материалдар:

http://iph.ras.ru/elib/2067.html

http://ru.wikipedia.org/wiki/Новое_религиозное_движение

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Relig/Balag/index.php

http://kursak.net/sovremennye-netradicionnye-religii-i-kulty/

Әдебиет:

Введение в общее религиоведение. Под редакцией И.Н.Яблокова. М., 2001.

Религиоведение: Энциклопедический словарь. М., 2006.

Религия в истории и культуре / Под ред. М.Г. Писманика. М., 2000.

Религии мира: Учебное пособие / Под ред. М.М. Шахнович. СПб., 2005.

Аванесов С.С. Введение в историю религий. Томск, 2002.

Бақылау сұрақтары:

1. Құдайды теріске шығаратын көзқарас қалай аталады?

А) атеизм

B) анемизм;

С) тотемизм;

D) фетишизм

E) политеизм

2. Экстатикалық күйге жеткізетін рәсімді қалай атауға болады?

А) фетишизм

B) анемизм

C) шаманизм

D) тотемизм

E) атеизм

3. Жансыз заттарға табынуды қалай атайды?

А) тотемизм

Б) атеизм

В) фетишизм

Г) магия/сиқырлық

Д) монотеизм

4. Көне Үнді елінің әлеуметтік-экономикалық және мәдениетінің тарихы туралы дерек көздерін қалай атайды?

А) Коран

Б) Авеста

С) Библия

Д) Веды

Е) Тора

5. Араб тілінен аударғанда «ислам» қғымы қандай мағына береді?

А) діншілдік

В) қатаңдылық

С) мойынсұну

Д) қиянатсыздық

Е) әрекетсіздік


See also:
Разное
Похожие записи
  • Я выбрала эту тему
     Я выбрала эту тему потому, что считаю её очень интересной и полезной: хочу...
  • Финансовое тема 1
    Банковский кредит в системе кредитных отношений: понятие и принципы Деньги, как и...
  • Фінанси акціонерних товариств тема 1
    Тема 1 Сутність та призначення корпоративних фінансів Поняття корпоративних фінансів  Корпоративні фінанси (Corporate Finance)...

Комментарии закрыты.