16 Тема

20 Февраль 2014 →

Тема: «Запальні захворювання тонкого кишківника»

Актуальність теми:

Хронічний ентерит – це хронічне запальне або запально-дистрофічне ураження слизової оболонки тонкої кишки, яке характеризується порушенням травної, всмоктувальної, видільної та моторної функції кишок і порушенням усіх видів обміну речовин. Хронічний ентерит – поліетіологічне захворювання, рідко перебігає ізольовано. Може бути зумовлений перенесеною гострою кишковою інфекцією, хронічними інтоксикаціями, тривалим вживанням алкоголю, деяких лікарських препаратів, а також ендогенною інтоксикацією, дією іонізуючого випромінення. Виникненню захворювання сприяють нерегулярне, незбалансоване харчування, приймання їжі поспіхом, голодування, вживання надмірної кількості сухої їжі, гострих, дуже гарячих або холодних страв, недоброякісних продуктів. Хронічний ентерит може бути також алергічного походження - алергія мікробна, харчова.

Тому майбутня медична сестра повинна орієнтуватись у клінічній картині хронічного ентериту, знати методи діагностики, здійснювати мотивований догляд та опіку за пацієнтами, виконувати лікарські призначення та надавати невідкладну долікарську допомогу під час розвитку гострих станів.

2.Навчальні цілі:

Знати:

1. Сутність хронічного ентериту,етіологію.а=ІІ.

2. Класифікацію хронічного коліту. а=ІІ.

3. Клінічну картину . а=ІІ.

4. Медсестринський процес при хронічному ентериті. а=ІІ.

5. Методи діагностики. а=ІІ.

6. Основні принципи лікування та профілактики. а=ІІ.

7. Принципи догляду за пацієнтами з хронічним ентеритом. а=ІІ.

Вміти:

1.Правильно вибрати і систематизувати наукову інформацію. а=ІІІ.

2. Логічно і послідовно викласти матеріал. а=ІІІ.

3. Грамотно оформити графологічну структуру. а=ІІІ.

4. Планувати медсестринське втручання. а=ІІІ.

5. Здійснити медсестринський процес при хронічному ентериті. а=ІІІ.

6. Здійснити профілактичні заходи при хронічному ентериті. а=ІІІ.

7.Здійснити диспансерне спостереження.а=ІІІ.

3. Матеріали доаудиторної самостійної роботи.

3.1. Базові знання, уміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплі-

нарна інтеграція):

№ п/п

Дисципліни

Знати

Вміти

1.

Основи латинської мови з медичною термінологією

Латинську мову та її значен-

ня в розвитку науки, зокрема

медицини

Перекладати з латин-ської мови на рідну певні медично-ана-

томічні, клінічні, фармацевтичні тер-міни

2.

Основи профілактичної медицини

Організацію медичного

обслуговування населення

Використовувати одержані знання у процесі вивчення медсестринства у внутрішній медицині

3.

Анатомія людини

Органи травлення. Суть і значення, будову органів травлення.

Розрізняти відділи органів травлення, особливості її будо-ви

4.

Патоморфологія та патофізіологія

Патологія системи травлення

Використовувати одержані знання з дисципліни в процесі вивчення медсестринства у внутрішній медицині

5.

Фармакологія та медична рецептура

Лікарські засоби, що впливають на функцію органів травлення

Виписувати у рецептах сучасні лікарські форми

6.

Основи медсестринства

Основні симптоми захворю-

вань органів травлення.

Спостереження і догляд за

пацієнтами з хронічним ентеритом.

1.Надати допомогу при діареї.

2.Надати допомогу при метеоризмі.

3.Надати допомогу при блюванні.

3.3. Рекомендована література:

Основна:

1.В.В.Стасюк «М/с у внутрішній медицині.»ст.316-320.

2. Паращак Г.П. Внутрішні хвороби. - К.: Здоров`я, 2005.- С. 182-185.

3. Середюк Н.М. Внутрішня медицина. - К.: Медицина, 2006.-E-mail: [email protected]., С. 463-468.

Додаткова:

1.Н.М.Середюк «Внутрішня медицина.»ст.463-468.

2. Шегедин М.Б. Медсестринство в терапії. - Видавнича фірма: Відродження,2006.- С. 92-95.

3. Єпішин А.В. Внутрішні хвороби. - Т.: Укрмедкнига, 2005.- С. 460-462.

3.2.Зміст теми:

1.Сутність хронічного ентериту.

2.Етіологія.

3.Класифікація.

4.Клінічна картина.

5.Перебіг.

6.Додаткові методи обстеження.

7.Лікування(дієтичне,медикаментозне.)

8.Профілактика.

9.Диспансеризація.

3.4.Орієнтовна карта для самостійної роботи з літературою.

Основні завдання

Вказівки

Відповіді

1.Вивчити:

1.Сутність захворювання.

1.Дайте визначення «хронічний ентероколіт»

2.Етіологія.

1.Назвіть основні етіологічні фактори.

3.Клініку.

1.Охарактеризуйте місцеві клінічні симптоми.

2. Охарактеризуйте загальні клінічні симптоми.

4.Діагностику.

Перелікуйте основні методи діагностики.

5.Лікування.

Складіть типову форму лікування.

6.Профілактика.

Перерахуйте основні профілактичні міроприємства.

7.Диспасерилізація.

Складіть план диспансерного спостереження.

3.5. Матеріали для самоконтролю.

А). Питання для самоконтролю:

1. Дайте визначення хронічного ентериту.

2. Основні причини та сприятливі фактори виникнення хронічного ентериту.

3. Перерахуйте класифікацію хронічного ентериту:

А) за етіологією

Б) за локалізацією

В) за клінічним перебігом

Г) за фазами

4. Перерахуйте етапи сестринського процесу.

5. Розкрийте медсестринський процес при хронічному ентериті за 5 етапами:

- І етап сестринського процесу - медсестринське обстеження;

- ІІ етап сестринського процесу - медсестринська діагностика;

- ІІІ етап сестринського процесу - планування медсестринських втручань

- ІY етап сестринського процесу – здійснення плану медсестринських втручань;

- Y етап сестринського процесу - оцінка ефективності медсестринських втручань.

6. Вкажіть профілактичні заходи при хронічному ентериті.

Задача №1.

Пацієнт С.,36 р. скаржиться на нападоподібний біль в животі,який локалізується переважно навколо пупка,послаблення калових мас до 2р. на добу,слабкість,зниження апетиту.

Об`єктивно: стан середньої тяжкості,шкіра бліда,суха,язик обкладений сірим налітом, живіт болючий під час пальпації навколо пупка.

1.Який м/с діагноз.

2.Мета м/с втручань.

3.Складіть план м/с втручань.

Задача №2.

Пацієнтка 28р.скаржиться на не сильний біль у животі,навколо пупка,зниження

працездатності,загальну слабкість,головний біль,особливо турбують часті випорожнення

до 6разів на добу,частіше після їди.

Об`єктивно:шкіра бліда,суха. Язик обкладений біло-сірим налітом.При пальпації живіт болісний навколо пупка,вздуття,калові маси рідкі,містять залишки неперетравленої їжі.

1.Який м/с діагноз.

2.Мета м/с втручань.

3.План м/с втручань.

5.Матеріали після аудиторної самостійної роботи.

1.Складіть графічну структуру хронічного ентероколіту.


See also:
Разное
Похожие записи
  • фінанси тема 1-2
    Тема 1 Фінанси це система відносин з приводу розподілу та перерозподілу створеного...
  • Эссе на тему
    Эссе на тему: «Вред алкоголя на организм» Ученицы 52 группы Платоновой Марии...
  • Я выбрала эту тему
     Я выбрала эту тему потому, что считаю её очень интересной и полезной: хочу...

Комментарии закрыты.