11 тема

20 Февраль 2014 →

ҚММУ Ф 4/3-07/02

ҚММУ БЕ 4/02

Қарағанды мемлекеттік медицина университеті

Қазақстан тарихы және әлеуметтік-саяси пәндер кафедрасы

Оқытушының жетекшілігімен студенттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік нұсқаулық

Тақырыбы: Қазақстанда тараған дәстүрлі және дәстүрден тыс бағыттар.

Пәні: Дінтану негіздері

Мамандығы: Қоғамдық денсаулық сақтау-«5В 110 200»

Курсы: 2

Құрастырушы: оқытушы Мустафина Т.В.

Қарағанды 2013 ж.

Кафедра отырысында талқыланды және бекітілді

№ __ хаттамасы __.__. 20__ж.

Кафедра меңгерушісі: Темірғалиев Қ.А.

Тақырыбы: Қазақстанда тараған дәстүрлі және дәстүрден тыс бағыттар

Мақсаты: діндер дәстүрлі және дәстүрлі емес деп бөлінеді. Дәстүрлі діндер деп- бірнеше ғасырлар бойы қалыптасқан дәстүрі, діни әдет- ғұрыптары, қоғамық қатынас нормалары мен отбасылық қарым- қатынасы және белгілі бір ұлттың дәстүрлі өмір сүру формасы мен мәдени құндылықтарын жоққа шығармай, өз ілімдері тұрғысынан қабылдап, оған қарсы келмей ұрпақтан- ұрпаққа мұра етіп қалдыратын ерекше құбылыс.

Оқыту мақсаты: Қазақстандағы соңғы он жыл ішінде діни өмір көптеген жаңа діни ағымдардың көптеп пайда бола бастауынан байқалады. Елдегі дәстүрлі ислам және христиан діндерімен бәсекелестікке түскен бірқатар жаңа діндер шет елдік миссионерлер арқылы елімізде көптеп тарап кетті. Олардың өздерін ерекше көрсеткен кезі ХХ ғ. 90 ж., алайда жаңа діни ағымдардың келе бастауы кеңестік кезеңде басталды.

Өткізу нысаны: студенттер тақырыпты өздігінен игеріп, конспект дайындауы қажет.

Тақырып бойынша тапсырмалар:

Қазіргі Қазақстан территориясындағы тарихи қалыптасқан діндер.

Қазақ халқы тарихындағы діннің орны.

20 ғасырдағы қазақстандық қоғамның діни құрамы.

20 ғ.-дың соңы – 21 ғ.-дың басындағы Қазақстан территориясындағы діни ағымдар туралы.

Таратылатын материалдар:

http://www.armedia.am

http://www.smartpolitic.ru

http://adal-kz.info/article

http://prozrenie.ucoz.kz/news

Әдебиет:

Введение в общее религиоведение. Под редакцией И.Н.Яблокова. М., 2001.

Религиоведение: Энциклопедический словарь. М., 2006.

Религия в истории и культуре / Под ред. М.Г. Писманика. М., 2000.

Религии мира: Учебное пособие / Под ред. М.М. Шахнович. СПб., 2005.

Аванесов С.С. Введение в историю религий. Томск, 2002.

Бақылау сұрақтары:

1. Құдайды теріске шығаратын көзқарас қалай аталады?

А) атеизм

B) анемизм;

С) тотемизм;

D) фетишизм

E) политеизм

2. Экстатикалық күйге жеткізетін рәсімді қалай атауға болады?

А) фетишизм

B) анемизм

C) шаманизм

D) тотемизм

E) атеизм

3. Жансыз заттарға табынуды қалай атайды?

А) тотемизм

Б) атеизм

В) фетишизм

Г) магия/сиқырлық

Д) монотеизм

4. Көне Үнді елінің әлеуметтік-экономикалық және мәдениетінің тарихы туралы дерек көздерін қалай атайды?

А) Коран

Б) Авеста

С) Библия

Д) Веды

Е) Тора

5. Араб тілінен аударғанда «ислам» қғымы қандай мағына береді?

А) діншілдік

В) қатаңдылық

С) мойынсұну

Д) қиянатсыздық

Е) әрекетсіздік


See also:
Разное
Похожие записи
  • Финансовое тема 1
    Банковский кредит в системе кредитных отношений: понятие и принципы Деньги, как и...
  • Фінанси акціонерних товариств тема 1
    Тема 1 Сутність та призначення корпоративних фінансів Поняття корпоративних фінансів  Корпоративні фінанси (Corporate Finance)...
  • фінанси тема 1-2
    Тема 1 Фінанси це система відносин з приводу розподілу та перерозподілу створеного...

Комментарии закрыты.