СОДЕРЖАНИЕ КУРАСК 2

20 Февраль 2014 →

ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………………

РОЗДІЛ І: Теоретичні основи організації обліку і розрахунків з постачальниками і підрядниками на підприємстві………………..........

1.1. Сутність, значення, форми розрахунків з постачальниками і підрядниками………………………………………………………………

1.2. Номенклатурно-правова база щодо обліку розрахунків з постачальниками………………………………………………………...

1.3. Оцінка та визначення зобов’язань з постачальниками і підрядниками………………………………………………………………

РОЗДІЛ ІІ: Характеристика ПАТ «***» та аналіз його фінансового стану………

2.1. Загальна організаційно-економічна характеристика підприємства ПАТ «***», його галузевих особливостей і технологічного процесу і технологічного процесу.................................

2.2. Аналіз фінансового стану ПАТ «***», оцінка його господарської діяльності…………………………………………………………………

РОЗДІЛ ІІІ: Організація бухгалтерського обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками та шляхи його удосконалення…….................................

3.1. Організація первинного обліку розрахунків з постачальниками і підрядникам ……………………………………………………………..

3.2. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з постачальниками і підрядниками………………………………………

3.3. Організація податкового обліку розрахунків з постачальниками…………………………………………………………

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………....

ДОДАТКИ……………………………………………………………………............

ЛУКАШОВОЇ ЮЛІЇ

«ОБЛІК З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ»


See also:
Новое
Похожие записи
  • Титльник и содержание
    Министерство образования Омской области БОУ ОО СПО «Омский колледж транспортного строительства» Специальность...
  • Теоретическое содержание
    Основные этапы развития литературно-критической мысли Девятнадцатый век В девятнадцатом веке литературоведение оформилось...
  • Теоретическое содержание (2)
    Тема 7. ПРОБЛЕМА РОДА И ЖАНРА В НАУКЕ О ЛИТЕРАТУРЕ* Большинство исследователей...

Комментарии закрыты.