Содержание КП

20 Февраль 2014 →

ЗМІСТ

ВСТУП...…………………….………………………………………………….....4

РОЗДІЛ 1. ПРИРОДНОІСТОРИЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РАЙОНУ РОЗМІЩЕННЯ ПІДПРИЄМТВА……….…6

1.1. Місцезнаходженняпідприємства…………………………………………...6

1.2. Кліма.…………………………………………………………………………7

1.3. Геологія………………………………………………………………………7

1.4. Гідрологія…………………………………………………………………….8

1.5. Геологія…………………………………………………………………........9

1.6. Флора…………………………………………………………………….......10

1.7. Фауна………………………………………………………………………...13

1.8. Економічна характеристика району………….. .…………………….…...14

РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІСОВОГО ФОНДУ………………..…16

РОЗДІЛ 3. ОПИС ОБ'ЄКТА РЕКРЕАЦІЙНОГОЛІСОКОРИСТУВАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЙОГО БЛАГОУСТРОЮ……………..…….…27

3.1. Загальний опис об'єкта рекреаційного лісокористування…………….…27

3.2. Рекреаційно-оздоровча оцінка лісів об'єкта рекреаційного лісокористування…………………………………………………………...…...273.3. Пропозиції щодо благоустрою території розміщення об'єкта рекреаційного лісокористування………………….…………………………...29

РОЗДІЛ 4.ВИЗНАЧЕННЯ ОБ'ЄМУ РЕКРЕАЦІЙНОГО ЛІСОКОРИСТУВАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ ОБ'ЄКТУ УЧ-КОШ………...31

4.1. Визначення об'єму рекреаційного лісокористування………………….…31

4.2. Визначення екологічної ємності лісових насаджень на території об'єкта рекреаційного лісокористування Уч-Кош…………………………………….32

РОЗДІЛ 5.ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЗАПРОЕКТОВАНИХ ЗАХОДІВ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ЄМНОСТІ ОБ'ЄКТА..…….33

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………35

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………...……37

ДОДАТКИ………………………………………………………...……………39


See also:
Новое
Похожие записи
  • Титльник и содержание
    Министерство образования Омской области БОУ ОО СПО «Омский колледж транспортного строительства» Специальность...
  • Теоретическое содержание
    Основные этапы развития литературно-критической мысли Девятнадцатый век В девятнадцатом веке литературоведение оформилось...
  • Теоретическое содержание (2)
    Тема 7. ПРОБЛЕМА РОДА И ЖАНРА В НАУКЕ О ЛИТЕРАТУРЕ* Большинство исследователей...

Комментарии закрыты.