2 титульных листа и содержание

20 Февраль 2014 →

МІНІСТЕРСТВО ОСТВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ДОНЕЦЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ АВТОТРАНСПОРТУ

ДИПЛОМНА РОБОТА

на тему:_____________________________________

____________________________________________

учениці групи ТУ-3-2

__________________________

За професією: «Перукар (перукар-модельєр), манікюрник»

Керівник роботи:Джуха Ірина Володимирівна

м. Донецьк 2014 рік

Розглянуто

на засіданні методичної комісії

Протокол №___від "__"_______2013р.

Затверджено:

Заступник директора з НВР

______________ В.М.Ткач

"__"________20__р.

ЗАВДАННЯ

на дипломну роботу випускниці групи № ТУ-3-2

___________________________________

(прізвище,ім'я,по батькові)

За професією: «Перукар (перукар-модельєр), манікюрник»

Дата видачі завдання:______20__р.

Термін здачі завдання _____20__р.

ТЕМА ЗАВДАННЯ

__________________________________________________________________

Дипломна робота виконується в наступному об'ємі:

І.Пояснювальна записка:

Перукарська справа

Вступ;

Історична частина розвитку перукарського мистецтва.

Вибір та обґрунтування інструментів та пристосувань для виконання роботи.

Технологія виконання зачіски згідно теми.

Охорона праці

Висновок до розділу

Список використаної літератури.

Манікюрна справа

Вступ.

2.1 Історична частина розвитку манікюрної справи.

2.2 Вибір та обґрунтування інструментів та пристосувань для виконання роботи.

2.3 Технологія виконання манікюрних послуг згідно темі.

2.4 Охорона праці

Висновок

Список використаної літератури

II. Практичне відтворення завдань згідно темі дипломної роботи.

III. Рекомендована література:

1. Ветров А. А «Парикмахер – стилист». - К.: Фенікс, 2003. - 364 с.

2. Головко А. «Заборонені і дозволені елементи весільної зачіски»[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.vesillia.com.ua/zhurnal/ krasa/zaboroneni-j-dozvoleni-elementy-vesil-noi-zachisky.html. - Загол. з екрана.

3. Гутыря Л.Г. «Парикмахерское искусство». - Х.: Фолио, 2005. - 464 с.

4. Иванов В.А. «Современные прически». - Х.: Клуб сімейного дозвілля, 2007. - 366 с.

5. Клименко С.К. «Косметика і здоров'я». - К.: Наука, 1999. - 298 с.

6. Козлова І.В. «Перукарські послуги». - К.: Знання, 1997. - 236 с.

7. Константинов А.В. « Парикмахерское дело». - М.: Высшая школа, 1999. - 227 с.

8. Корнєв В.Д. «Моделювання та художнє оформлення зачісок». - К.: Знання, 2001. - 294 с.

9. Корнєв В.Д. «Мы причесываем женщин». - М.: Наука, 2001. - 258 с.

10. Кулешкова О.Н. «Технология и оборудование парикмахерских работ». - М.: Академия, 2002. - 170 с.

Керівник роботи_________Джуха І.В

Роботу одержав "__"______2013р. Підпис учня ________

ЗМІСТ

Кваліфікаційний рівень «Манікюрник 1 класу»

ВСТУП……………………………………………………………………………………

ІСТОРИЧНА ЧАСТИНА………………………………………………………

ІНСТРУМЕНТИ ТА ПРИСТОСУВАННЯ……………………………………

ТЕХНОЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ………………………

ОХОРОНА ПРАЦІ …………………………………………………………….

ВИСНОВОК ………….……………………………………………………………

СПИСОК ВИКОРИСТАННОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………………..

Кваліфікаційний рівень «Перукар 1 класу»

ВСТУП……………………………………………………………………………

2.1 ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ………………………………………………………..

2.2 ІНСТРУВМЕНТИ ТА ПРИСТОСУВАННЯ ………………………………

2.3 ТЕХНОЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ …………………..

2.4 ОХОРОНА ПРАЦІ……………………………………………………………

ВИСНОВОК ………………………………………………………………………

СПИСОК ВИКОРИСТАННОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………………..


See also:
Новое
Похожие записи
  • Титльник и содержание
    Министерство образования Омской области БОУ ОО СПО «Омский колледж транспортного строительства» Специальность...
  • Теоретическое содержание
    Основные этапы развития литературно-критической мысли Девятнадцатый век В девятнадцатом веке литературоведение оформилось...
  • Теоретическое содержание (2)
    Тема 7. ПРОБЛЕМА РОДА И ЖАНРА В НАУКЕ О ЛИТЕРАТУРЕ* Большинство исследователей...

Комментарии закрыты.