Тема 2

20 Февраль 2014 →

Тема 2. Історія світової політичної думки(вивчається самостійно). Звіт- складання схеми:

Політичні вчення Античності (Греція, Рим)

а) Платон про державу і політику

б) Політичні погляди Аристотеля

Основні риси політичної думки епохи Середньовіччя

а) Августин Аврелій

б) Фома Аквінський

Політична думка епохи Відродження

а) Н. Макіавеллі

Політичні ідеї Нового часу (XVl-XIX ст.)

а) Томас Гобсс

б) Дж. Локк

в) Шарль Луї Монтеск'є

г) Жан Жак Руссо

Політичні теорії кінця XIX-XX ст.

а) політичні погляди Гегеля

І. Кант

б) Політичні концепції марксизму

в) М. Вебер

Література

Політологія. Підручник за ред.. Бабкіної О. В. (ст.. 38-69)

Юрій М. Ф. Основи політології (ст. 25-39)


See also:
Для студента
Похожие записи

Комментарии закрыты.