Тема 1 англ м

20 Февраль 2014 →

1. All of us know that knowledge of English is very important now. We study English at the lessons courses and at home. But we must study Independently too. Independent learners keep organized vocabulary notebooks.

2. They also use the language outside the classroom. Besides cinema and television independent learners enjoy listening to song in English .They use language on the Independent in chat room and writing e-mails. It is good when a person has a chance to live for some time in an English - speaking country.

1. Всі ми знаємо, що знання англійської мови дуже важливо зараз. Ми вивчати англійську мову на курсах уроків і вдома. Але ми повинні вчитися самостійно теж. Незалежні учні тримають організовані словниковий-записники.

2. Вони також використовують мову за межами класної кімнати. Крім кіно і телевізора незалежні учнів насолоджуються прослуховуванням пісень англійською мовою. Вони використовують мову в незалежних чатах і пишуть електронні листи. Це добре, коли у людини є можливість жити протягом деякого часу в англомовній країні.


See also:
Для студента
Похожие записи

Комментарии закрыты.