Модуль 2. Тести

20 Февраль 2014 →

Спеціальна патоморфологія

Вступ до нозології. Захворювання кровотворної системи.

Системні гемобластози. Реґіонарні гемобластози.

Захворювання серцево-судинної системи.

Ішемічна хвороба серця. Церебро-васкулярна хвороба.

Ревматичні захворювання.

Гострі захворювання бронхолегеневої системи.

ХНЗЛ. Рак легень.

Змістовій модуль №4

Хвороби органів системи травлення.

Хвороби гепатобіліарної системи та підшлункової залози

Хвороби нирок.

Хвороби жіночої та чоловічої статевої системи. Патологія ендокринної системи.

Змістовій модуль №5

Інфекційні та паразитарні хвороби. Сепсис. Кишкові бактеріальні інфекційні хвороби.

Туберкульоз. Сифіліс.

Вірусні повітряно-крапельні інфекції. ВІЛ-інфекція. Дітячі інфекції. Карантінні інфекції.

Хвороби кістково-м'язової системи

Професійні хвороби

Змістовій модуль 6

Підсумковий модульний контроль №2

1. Вступ до нозології. Захворювання кровотворної системи.

У хворого при огляді порожнини рота визначається атрофія слизистої оболонки мови з червоними плямами (Гюнтеровській глосит). Склери жовтуваті. У аналізі крові - кольоровий показник більше одиниці. Для якої анемії характерні ці зміни?

* В-12-фолієводефіцитної

Залізодефіцитної

Гострої постгеморагічноі

Хронічної постгеморагічноі

Гемолітичної

У хворого анемією при дослідженні крові визначено переважання еритробластів, нормобластів і мегалобластів. Такі ж клітки знайдені в червоному кістковому мозку. Для якого виду анемії характерна така картина крові?

*B-12-фолієводефіцитної

Гемолітичної

Залізодефіцитної

Постгеморагічної

Апластичної

Смерть 7-річного хлопчика наступила унаслідок гострої постгеморагічної анемії, обумовленої профузною кровотечею з шлунково-кишкового тракту. В ході патологоанатомічного дослідження виявлено: макроскопічно - недокрів'я внутрішніх органів, збільшення різних груп лімфатичних вузлів, тимомегалія, помірно виражена гепато-спленомегалія, яскраво-червоний кістковий мозок; мікроскопічно - гіперцелюлярний кістковий мозок з мономорфним інфільтратом з бластних клітин, дифузно-осередкові пухлинні інфільтрати в печінці, селезінці, лімфатичних вузлах, оболонках і речовині головного мозку. Діагностуйте захворювання.

*Гострий лімфобластний лейкоз

Гострий міелобластний лейкоз

Гострий недиференційований лейкоз

Гострий монобластний лейкоз

Гострий плазмобластний лейкоз

Самостійна робота студента:

Захворювання: визначення, етіологія, патогенез, класифікація.

Діагноз та лікарські помилки.

Гемобластози: визначення, класифікація, етіологія, патогенез.

Гострі лейкози: класифікація, загальна характеристика.

Клініко-морфологічна характеристика гострого лімфолейкозу та гострого мієлолейкозу.

Зміст

2. Системні гемобластози. Реґіонарні гемобластози.

У хворого при рентгенологічному обстеженні в плоских кістках виявлені множинні вогнища остеопорозу і остеолізису. У трепанобіоптаті кісткового мозку визначений високий вміст пухлинних плазматичних кліток. Ваш діагноз?

*Мієломна хвороба

Гострий моноцитарний лейкоз

Хронічний мієлолейкоз

Лімфогранулематоз

Гістіоцитоз

У жінки 64 років виник патологічний перелом плечової кістки. При трепанопсії кісткового мозку - атипові плазматичні клітки. Рентгенологічно в місці перелому - пухлиноподібні утворення. Ваш діагноз:

*Мієломна хвороба

Хронічний остеомієліт

Хондросаркома

Фіброзна дисплазія кістки

Метастаз аденокарциноми

У хворого в кістках щелеп рентгенологічно виявлені численні дефекти у вигляді округлих утворень. При гістологічному дослідженні - остеолізис і остеопороз при явищах слабкого остеосинтезу. У сечі хворого знайдений білок Бенс-джонса. Ваш діагноз.

* Мієломна хвороба

Хронічний мієлолейкоз

Хронічний еритромієлоз

Гострий мієлолейкоз

Гострий недиференційований лейкоз

При розтині померлого хворого виявлена гіперплазія кісткового мозку плоских і трубчастих кісток (піоїдний кістковий мозок), спленомегалія (6 кг), гепатомегалія (5 кг), збільшення всіх груп лімфатичних вузлів. Якому захворюванню відповідають виявлені зміни?

*Хронічний мієлолейкоз

Хронічний лімфолейкоз

Мієломна хвороба

Дійсна поліцитемія

Лімфогранулематоз

Самостійна робота студента:

Хронічні лейкози: класифікація, загальна характеристика.

Хронічний мієлолейкози: етіологія, стадії розвитку, патоморфологія.

Хронічний лімфолейкоз: етіологія, клініко-морфологічга характеристика, морфологія.

Парапротеїнемічні лейкози. Мієломна хвороба.

Клініко-морфологічна характеристика лімфом. Лімфогранульоматоз.

Зміст

3. Захворювання серцево-судинної системи.

При гістологічному дослідженні стінки аорти виявлена велика кількість ксантомних клітин, які розташовані переважно в інтимі. Для якого захворювання можлива така картина?

*Атеросклероз

Гіпертонічна хвороба

Сифілітичний мезаартрит

Неспецифічний аортоартереїт

Нодозний періартеріїт

При розтині чоловіка 70 років, померлого від серцево-судинної недостатності, який страждав стенокардією гіперхолестеринемією і ожирінням, виявлено хронічне венозне повнокрів'я органів, гіпертрофію лівого шлуночку серця з мілковогнещевим кардіосклерозом, об'ємні жовто-білі бляшки в інтимі аорти з дрібнозернистими масами в центрі, які заглиблюються в товщу стінки. Який патологічний процес в аорті?

*Атероматоз

Ліпоїдоз

Ліпосклероз

Артеріолосклероз

Кальциноз

При розтині померлого 78 років зачеревна клітковина просочена кров'ю, в черевному відділі аорти виявлено мішковидне випинання, в якому визначається дефект з нерівним краєм, стінка аорти місцями кам'янистої щільності. Ускладнення якого захворювання розвинулося у хворого?

*Атеросклерозу

Гіпертонічної хвороби

Системного васкуліту

Вісцелярного сифілісу

Хвороби Марфана

При розтині трупа жінки 48 років в інтимі аорти визначаються ділянки жовтуватого кольору, які не підносяться над її поверхнею. При гістологічному дослідженні цих ділянок виявляються клітини з пінявою цитоплазмою, які при фарбуванні суданом ІІІ набувають жовтого кольору. Для якої стадії атеросклерозу характерні такі зміни в аорті?

*Ліпоїдоз

Ліпосклероз

Атероматоз

Виразки

Атерокальциноз

При розтині трупа чоловіка 47 років в інтимі черевного відділу аорти знайдені вогнища жовтого кольору у вигляді плям і смуг, які не підносяться над поверхнею інтим. При фарбуванні суданом ІІІ спостерігається оранжеве забарвлення. Для якої стадії атеросклерозу характерні такі зміни?

*Ліпоїдозу

Ліпосклероза

Атероматозу

Атерокальцинозу

Стадії утворення атероматозної виразки

При розтині трупа жінки 69 років, з підвищеною масою тіла, померлою від гострого інфаркту міокарду, в інтимі коронарних артерій виявлені численні білуваті, щільні, виступаючі в просвіт і різко звужуючі його утворення. Для якої стадії атеросклерозу характерні такі зміни?

*Ліпосклерозу

Ліпоїдозу

Атероматозу

Атерокальцинозу

Стадія утворення атероматозної виразки

Під час мікроскопічного дослідження аорти виявлена осередкова інфільтрація інтим ліпідами, білками. Ліпіди просочують інтиму і накопичуються в міоцитах середнього пласта і макрофагах. Встановіть стадію атеросклерозу.

*Ліпоїдоз

Ліпосклероз

Атероматоз

Атерокальциноз

Доліпідна стадія

На аутопсії трупа чоловіка 39 років в інтимі черевного відділу аорти визначаються ділянки жовтуватого кольору, які не підносяться над її поверхнею. Гістологічно в цих ділянках серед гладком'язових клітин і макрофагів виявлені клітини з пінявою цитоплазмою. При забарвленні суданом III наголошується їх яскраво-оранжеве забарвлення. Для якої стадії атеросклерозу це характерно?

*Ліпоїдозу

Ліпосклерозу

Атероматозу

Виразки

Атерокальцинозу

При мікроскопічному дослідженні коронарної артерії у померлого 53 років виявлено звуження просвіту судини за рахунок фіброзної бляшки з домішкою ліпідів. Найбільш вірогідна стадія атеросклерозу:

*Ліпосклероз

Ліпоїдоз

Доліпідна

Атероматоз

Виразка

Хворий 75 років, впродовж 15 років що страждала бронхіальною астмою, ішемічною хворобою серця, підвищенням артеріального тиску протягом останніх 2 років. Встановлена гіпертрофія лівого шлуночку. Яка причина розвитку гіпертрофії лівого шлуночку?

*Артеріальна гіпертензія

Легенева недостатність

Хронічна ішемія серцевого м'яза

Бронхіальна астма

Емфізема легенів

Хворий 67 років впродовж 20 років хворів на гіпертонічну хворобу. Помер від хронічної ниркової недостатності. Який вигляд мали нирки при розтині трупа?

*Малі, щільні, поверхня дрібнозерниста

Великі строкаті

Великі червоні

Великі білі

Великі, з множинними тонкостінними кістами

У хворого гіпертонічною хворобою розвинувся тривалий гіпертонічний криз. Які патоморфологічні зміни в стінках артеріол виникають під час гіпертонічного кризу?

*Фібриноїдний некроз

Гіаліноз

Склероз

Амілоїдоз

Кальциноз

Самостійна робота студента:

Етіологія і патогенез атеросклерозу. Значення ліпопротеїдної функції крові в ланці захворювання.

Морфогенез атеросклерозу: макро-мікроскопічна характеристика процесу.

Клініко-морфологічні форми атеросклерозу

Етіологія і патогенез гіпертонічної хвороби.

Характеристика клініко-анатомічних форм гіпертонічної хвороби

Зміст

4. Ішемічна хвороба серця. Церебро-васкулярна хвороба.

У померлого при розтині визначений тромбоз лівої середньої мозкової артерії і велике вогнище сірого розм'якшення тканин лівої півкулі мозку. Який патологічний процес розвинувся в головному мозку?

*Ішемічний інфаркт

Коагуляційний некроз

Абсцес

Волога гангрена

Секвестр

На розтині померлого 48 років виявлена обтурація просвіту середньої мозкової артерії тромбом. У тім'яно-скроневій області лівої півкулі головного мозку - вогнище кашоподібної консистенції сірого кольору. Виявлені зміни характерні для:

*Інфаркту

Секвестру

Гангрени

Казеозного некрозу

Фібриноїдного некрозу

У хворого 55 років, протягом 12 років того, що страждав гіпертензією, клінічно розвинулося гостре порушення мозкового кровообігу, на початку якого наголошувалося порушення руху в правих кінцівках, головний біль, а потім розвинулася правостороння геміплегія, і хворий помер. На розтині виявлений системний гіаліноз дрібних артерій, тромбоз лівої середньої мозкової артерії, а в лівій тім'яно-скроневій області виявлено вогнище, яке називається:

*Ішемічний інфаркт

Крововилив

Абсцес мозку

Геморагічний інфаркт

Набряк мозку

У хворого 58 років при розтині в правій скроневій частці головного мозку виявлено велике вогнище розм'якшення сірої речовини кашкоподібної консистенції, блідо-сірого кольору. У артеріях основи мозку численні білувато-жовті потовщення інтим, які різко звужують просвіт. Ваш діагноз?

*Ішемічний інсульт

Абсцес мозку

Крововилив

Геморагічний інфаркт

Набряк мозку

При розтині померлого, такого, що страждав атеросклерозом, в головному мозку виявлений тромбоз гілки внутрішньої сонної артерії і вогнище вологого розм'якшення тканини сірого кольору. Який патологічний процес виявлений в головному мозку?

*Ішемічний інфаркт

Геморагічна інфільтрація

Гематома

Енцефаліт

Пухлина мозку

У чоловіка 70 років, що страждав атеросклерозом, на розтині в підкірковій області лівої півкулі мозку виявлено вогнище неправильної форми, розмірами 6х5 см, в'ялий, безструктурний, сірого кольору з порожниною, що намічається, в центрі. Про який результат процесу свідчать зміни в мозку?

*Асептичне розсмоктування

Організація

Септичний розпад

Інкапсуляція

Петрифікація

При розтині хворого в підкіркових ядрах правої півкулі головного мозку визначається порожнина неправильної форми 5 х 3,5 см, заповнена червоними згортками крові і розм'якшеною тканиною мозку. Назвіть патологію, яка розвинулася в головному мозку?

*Гематома

Геморагічне просочення

Ішемічний інфарктСтраницы: Первая | 1 | 2 | 3 | ... | Следующая → | Последняя | Одной страницей


See also:
Новости
Похожие записи

Комментарии закрыты.