лекція до теми 13

20 Февраль 2014 →

Тема 13. Послуги банків

Роль послуг банків, їх структура та значення для населення.

Основні нормативно-технічні документи, що регламентують їх надання.

Характеристика основних видів послуг банків: послуги за вкладами населення; приймання різних видів платежів; послуги щодо видачі акредитивів, чеків, ощадних книжок та позик; послуги щодо операцій з цінними паперами; послуги з розміщення лотерей; послуги з операцій з вільноконвертованою валютою.

Шляхи удосконалення послуг банків та підвищення їх ефективності.

Повнота надання послуг банків та контроль їх якості.

Традиційно банки приймають вклади, видають кредити і здійснюють розрахунки. Один з шляхів класифікації різних послуг банківської сфери полягає в тому, кому і як банківські установи надають свої послуги.

Банківські послуги фізичним особам включають розміщення вкладів, надання кредиту і здійснення розрахунків з фізичними особами. Тому банки, орієнтовані на обслуговування фізичних осіб, повинні бути доступними для них. Слід мати мережу філіалів з досить великою кількістю кваліфікованого персоналу. Фізичні особи використовують банківські вклади як основне джерело їх ліквідних матеріальних цінностей. Вони користуються банківськими кредитами, щоб фінансувати купівлю будинків, автомобілів, товарів тривалого користування, освіту та інші витрати. Вони використовують поточні рахунки та оплату за допомогою банкоматів, щоб здійснювати більшість своїх платежів. Традиційно банки, які обслуговують фізичних осіб, були чистими постачальниками коштів для банківської системи.

Персональні банківські послуги - це обслуговування багатих клієнтів. Поєднання швейцарських традицій та американського стилю інвестиційного менеджменту, яке виникло досить недавно, і складає сучасні персональні банківські послуги, які включають в себе широке коло фінансових (а іноді і не фінансових) послуг приватним особам, які можуть собі їх дозволити.

Банківські послуги юридичним особам роблять для юридичних осіб те, що попередні види банківських послуг здійснюють для фізичних осіб. Вони забезпечують робочим капіталом, строковими позиками, фінансування торгівлі, послуги по платежам, контроль і регулювання грошових операцій, фінансове хеджування і тому подібне. У випадку обслуговування малих фірм цей вид фінансових послуг мало чим відрізняється від обслуговування фізичних осіб. Для компаній середнього розміру (які більші за тих, на які банкіри звертають увагу лише через ім'я власника) життєво важливими для бізнесу є відносини банкір-клієнт. Серед послуг, які найбільше ціняться клієнтом-позичальником є кредитні лінії - зручні для кредитів по поточному рахунку, відкриття акредитиву, купівлі іноземної валюти чи облігацій, які висилаються поштою.

І для клієнта вони є набагато важливіші, ніж вартість компенсаційних залишків, платежів чи відданості, необхідних для підтримання тісних взаємозв'язків з банкірами.

Для тих юридичних і фізичних осіб, які позичають гроші і достатньо кредитоспроможні, щоб вийти на фінансові ринки лише завдяки їхньому імені, відносини з банками, які надають послуги юридичним особам, не є такими важливими. Але не розмір є визначальним фактором, який дає фірмі вихід на фінансові ринки, а саме кредитоспроможність. Там, де існують надмірні складнощі і ризик для одного банку в отриманні кредиту, створюються синдикати та проектно-фінансово консультативні групи.

Кореспондентські банківські послуги стосуються міжбанківських депозитів і рахунків. Вони зосереджуються виключно на обслуговуванні механізмів розрахунків між різними взаємними міжбанківськими рахунками. Прибуток за здійснення розрахунків по кореспондентським послугам, як правило, отримуються з безвідсоткових вкладів. Кореспондентські банківські послуги сформували унікальну мережу міжнародного обслуговування юридичних осіб: клієнти обслуговуються кореспондентами. Банк приймає акредитиви своїх кореспондентів і надає інші послуги від їхнього імені. Пізніше кореспондентські банківські послуги стали включати автоматизований механізм розрахунків і забезпечення більш жорсткого контролю за витратами здійснення розрахунків проти прибутків з компенсаційних залишків чи зборів. Так відбулося природне розширення кореспондентських банківських і клірингових послуг по цінним паперам.


See also:
Для студента
Похожие записи

Комментарии закрыты.