1.Назвіть складові часнитки крові та їхні компоненти.2.Дайте визначення <> та назвіть його види.3.Назвіть органи кровоносної системи.4.Назвіть типи су

1 Январь 0001 →

1.Назвіть складові часнитки крові та їхні компоненти.

2.Дайте визначення <<імунітет>> та назвіть його види.

3.Назвіть органи кровоносної системи.

4.Назвіть типи судин кровоносноїсистеми.

5.Назвіть захворювання кровоносної системи.

6.Назвіть види кровотеч.

 • Основоположником вчення про імунітет є Е. Дженнер, який наприкінці XVIII століття досвідченим шляхом знайшов спосіб попередження захворювань натуральною віспою. І.І. Мечников сформулював клітинну теорію імунітету і відкрив захисну роль фагоцитозу. З середини 20-х років почалося самостійне розвиток імунології-науки, що вивчає захисні реакції організму. 
  Під імунітетом розуміється здатність організму розпізнавати появу в організмі чужорідних речовин або клітин і мобілізовувати клітини і утворені ними речовини на ефективне їх видалення з метою збереження своєї життєздатності. 
  Наш організм наділений вродженим і набутим імунітетом. В основі вродженого імунітету лежать неспецифічні захисні механізми. Це - бар'єрна функція крові і слизових оболонок, бактерицидну дію молочної кислоти і жирних кислот у виділеннях потових і сальних залоз, бактерицидні властивості шлункового і кишкового вмісту. Важливу роль відіграє лізоцим, який руйнує оболонки бактеріальних клітин і присутній у слізної залозі. До неспецифічним реакцій вродженого типу відноситься взаємодія факторів сироватки крові з поверхнею чужорідних частинок (мікроорганізмів), що полегшує їх захоплення фагоцитами. Фагоцитоз-головний механізм захисту проти інфекцій у безхребетних і центральний механізм неспецифічного імунітету у хребетних. Ці рідини тісно між собою взаємозв'язані. Вони постійно дифундують одна в одну, переносячи при цьому розчинені в них речовини, і таким чином впливають на хімічний склад одна одної. За допомогою цих рідин в організмі перебігають усі важливі фізіологічні процеси, а саме: до клітин безперервно надходять поживні речовини і видаляються кінцеві продукти життєдіяльності.Надзвичайно важливою особливістю внутрішнього середовища є відносна сталість його складу, фізичних і хімічних показників. Сукупність процесів, що підтримують або відновлюють відносну сталість умов життєдіяльності клітин у внутрішньому середовищі, називають гомеостазом.

  Які функції виконують рідини внутрішнього середовища організму?Ви вже знаєте, що кров належить до тканин внутрішнього середовища. Вона переносить кисень, поживні речовини, продукти розпаду, вуглекислий газ, гормони, ферменти, вітаміни, забезпечує утворення імунітету тощо. Кров циркулює по замкненій кровоносній системі. Крізь найдрібніші кровоносні судини (капіляри) деякі складові рідкої частини крові (плазма) потрапляють у міжклітинний простір. Так утворюється тканинна рідина, що омиває кожну клітину та забезпечує обмін речовин між клітинами, кров'ю і лімфою.Лімфа - це прозора, безбарвна рідина, що утворюється з тканинної рідини. Вона відіграє значну роль в обміні речовин і виконує низку захисних функцій. Лімфа переміщується по лімфатичних судинах, які починаються в тканинах лімфатичними капілярами. Дрібні лімфатичні судини, зливаючись, утворюють лімфатичну протоку, яка з'єднана з венозним руслом кровоносної системи.

  Який склад крові?До складу крові входять плазма, клітини - еритроцити та лейкоцити, кров'яні пластинки – тромбоцити (неклітинні елементи). Еритроцити, лейкоцити і тромбоцити ще називають форменими елементами крові.Плазма крові виконує роль міжклітинної речовини. Вона містить 90% води та розчинені в ній органічні (білки - 7-8%, вуглеводи - 0,12%, жири - 0,7-0,8%) й неорганічні речовини (близько 1%). Білки плазми крові беруть участь у зсіданні крові, підтриманні гомеостазу, захисних реакціях організму.Водний розчин солей, зокрема натрію хлориду, концентрація якого дорівнює 0,9%, називають фізіологічним розчином. Він підтримується на сталому рівні. Його іноді використовують у медицині для поповнення об'єму крові в організмі у разі значних крововтрат і відсутності для переливання крові відповідної групи.В організмі людини кров становить близько 7,7% загальної маси тіла, що для людини масою 70 кг становить близько 5 л.

  Які функції крові?Кров, безперервно циркулюючи по кровоносних судинах, виконує роль «транспортної системи», що забезпечує виконання нею різних функцій: дихальної, живлення, виділення, регуляції, терморегуляції, захисної.Дихальна функція крові полягає в перенесенні кисню до тканин, а вуглекислого газу - від тканин до органів дихання. Функція живлення - це транспортування поживних речовин від органів травлення до клітин. Видільна функція крові - це перенесення від тканин тіла до органів виділення (нирок, л


  See also:
Биология
Похожие записи

Комментарии закрыты.