Скласти правила для уроку английськой

1 Январь 0001 →

скласти правила для уроку английськой

  • Зміст
    Введення1. Особливості навчання іноземних мов у початковій школі2. Правила мовного етикету, характеристика для англомовних країн та їх урахування у курсі англійської мови в початковій школі3. Методичні прийоми для навчання формам мовного етикету в початковій школіВисновокСписок літератури
    Введення
    Тема нашого дослідження «Навчання мовному етикету на уроках англійської мови в початковій школі» зачіпає одну з важливих і актуальних проблем на сьогоднішній день у сфері освіти. Відомо, що англійська мовний етикет - сукупність спеціальних слів і висловів, які надають ввічливу форму англійської мови, а так само правила, згідно з якими ці слова і вирази вживаються на практиці в різних ситуаціях спілкування. Майстерне володіння мовним етикетом є ознака вихованого людини, а вихованість, рівно як і інші достоїнства особистості, високо цінується в порядному товаристві. Англія та інші англомовні країни не зазнали тих історичних катастроф, якісь випали на долю Росії, тому англійський мовний етикет має давні і дуже авторитетні традиції - будь-яке відхилення від мовного етикету сприймається як прояв невихованості або як навмисна грубість [4, с. 11].Актуальність даного дослідження полягає в тому, що мета освіти полягає у вихованні розвиненої особистості, а це в свою чергу вимагає створення умов для ранньої комунікативно-психологічної адаптації молодших школярів до нового мовною світу; формування елементарних лінгвістичних уявлень, розвиток мовних, інтелектуальних і пізнавальних здібностей молодших школярів, а так само загальнонавчальних умінь.Питання про виховні можливості іноземної мови як засіб спілкування неодноразово ставилося у вітчизняній методичнійлітературі (І. Л. Бім, І. М. Верещагіна, Є. І. Вишневський, К. Б. Есипович, Г. В. Рогова та ін). Намітилася, в суспільстві тривожна тенденція до недооцінки важливості дотримання культурно-етичних норм спілкування, дефіциту культури в цілому і культури спілкування зокрема змушує шукати резерви виховного впливу на молодь, тому особливо важливо вже в початковій школі дати дітям знання мовного етикету.Метою нашого дослідження є виявлення ефективних прийомів навчання мовному етикету англійською мовою у початковій школі.Об'єкт нашого дослідження - процес навчання мовному етикету англійської мови на початковому етапі.Предмет нашого дослідження - прийоми та способи формування навичок мовного етикету англійської мови в початковій школі.На початковому етапі навчання для первинного ознайомлення дітей з іноземною мовою вводяться одиниці мовного етикету, що використовуються в найпростіших ситуаціях спілкування: знайомства, привітання, зустріч, прийом гостей і т.д., що дозволяє надалі накопичувати лексичний матеріал, розвивати найпростіші граматичні механізми. Таким чином, відбувається знайомство з культурою мови.На даний момент залишається протиріччя між оволодінням лексико - граматичної стороною англійської мови в початковій школі і засвоєнням культурно - етичних норм поведінки, властивих носіям мови. Це протиріччя дозволило нам сформувати проблему нашого дослідження: чи є сучасний англійський мовний етикет важливим джерелом виховних цінностей дітей молодшого шкільного віку.Мета і проблема дослідження визначили коло завдань, які було необхідно вирішити в процесі дослідницької роботи:виявити особливості навчання мовному етикету дітей молодшого шкільного віку;дати визначення поняттю «мовний етикет»;з'ясувати, які кошти навчання сприятимуть кращому освоєнню форм іншомовного мовленнєвого етикету.Методи нашого дослідження: аналіз науково-методичної літератури з методики викладання англійської мови, педагогіки, психології; узагальнення наукових даних та їх класифікація.Гіпотеза нашого дослідження: засвоєння форм іншомовного мовленнєвого етикету в молодшій школі буде більш ефективним, якщо на уроці буде організовано рольовий спілкування, рольова гра.

See also:
Английский язык
Похожие записи

Комментарии закрыты.