Переведите на англиский язык! Народився Тарас Григорович Шевченко 9 березня 1814 року в селі Моринцях на Черкащині у сім’ї кріпаків. З дитинства був до

1 Январь 0001 →

переведите на англиский язык!
Народився Тарас Григорович Шевченко 9 березня 1814 року в селі Моринцях на Черкащині у сім'ї кріпаків. З дитинства був допитливим, любив малювати, співати. Тарасові було дев'ять років, коли він, Катря, Ярина, Марія, Микита і Йосип залишилися без матері. Батько одружився вдруге. Мачуха мала трьох своїх дітей, і життя в хаті стало нестерпним. Коли ж через два роки помер і батько, хлопець пішов у найми.
Тарасові дуже хотілося вчитися. Але шкільний дяк, до якого найнявся малий за можливість навчатися, виявився п'яницею і змушував його красти. Хлопець знайшов собі нового вчителя — маляра, але Тараса приставили козачком до пана. Це була нудна робота: цілими днями чекати, поки господар забажає люльку чи склянку води, яка стоїть поряд з ним на столі.
Нехтуючи забороною, Тарас таємно перемальовував картини зі стін панського будинку. За це його одного разу дуже покарали. Але й помітили неабиякі здібності кріпака і вирішили віддати його до майстра вчитися на «кімнатного живописця».
У 24 роки друзі викупили Тараса з кріпацтва. Він з великим завзяттям узявся за науку. Навчаючись у Петербурзькій академії художеств, він водночас здобував знання із мови, літератури, історії, географії, навіть математики, і незабаром став освіченою людиною. Друзі-земляки посприяли виходу у світ першої книги його віршів — «Кобзаря», який «вибухнув, мов джерело чистої холодної води, заяснів невідомою доти в українському письменстві виразністю, простотою і поетичною грацією вислову».

  • Taras Shevchenko was born on March 9, 1814 in the village Moryntsi in Cherkasy region in a family of serfs. Since childhood I was curious , loved to draw, sing. Taras was nine years old when he Katra, Yasmin , Mary, and Joseph Nikita left without a mother. His father married again . Stepmother had her three children and lives in the house was unbearable. When two years later, his father passed away , the boy went into employment.Taras really wanted to learn. But the school clerk , which was hired by a small opportunity to learn , was a drunkard and forced him to steal. Man found a new teacher - a painter , but placed a Cossack Taras Mr . It was a boring job : all day to wait for the owner wants a pipe or cup of water that stands next to him on the table.Ignoring the ban , Taras Secret peremalovuvav paintings from the walls of the manor house. For this he was punished once too . But notice serf outstanding abilities and decided to give it to the master to learn from the " room of the painter ."In 24 years of Taras friends bought from serfdom . He took great zeal for science. While studying at the St. Petersburg Academy of Arts , it also attained knowledge of the language, literature, history, geography and even math, and soon became an educated man . Fellow countrymen have contributed to the publication of his first book of poems - "Poet" , which " exploded like a spring of pure cold water zayasniv previously unknown in Ukrainian writing expressiveness, simplicity and poetic grace of expression ."
  • Taras Shevchenko was born on March 9, 1814 in the village Moryntsi in Cherkasy region in a family of serfs. Since childhood I was curious , loved to draw, sing. Taras was nine years old when he Katra, Yasmin , Mary, and Joseph Nikita left without a mother. His father married again . Stepmother had her three children and lives in the house was unbearable. When two years later, his father passed away , the boy went into employment.Taras really wanted to learn. But the school clerk , which was hired by a small opportunity to learn , was a drunkard and forced him to steal. Man found a new teacher - a painter , but placed a Cossack Taras Mr . It was a boring job : all day to wait for the owner wants a pipe or cup of water that stands next to him on the table.Ignoring the ban , Taras Secret peremalovuvav paintings from the walls of the manor house. For this he was punished once too . But notice serf outstanding abilities and decided to give it to the master to learn from the " room of the painter ."In 24 years of Taras friends bought from serfdom . He took great zeal for science. While studying at the St. Petersburg Academy of Arts , it also attained knowledge of the language, literature, history, geography and even math, and soon became an educated man . Fellow countrymen have contributed to the publication of his first book of poems - "Poet" , which " exploded like a spring of pure cold water zayasniv previously unknown in Ukrainian writing expressiveness, simplicity and poetic grace of expression ."

See also:
Английский язык
Похожие записи

Комментарии закрыты.

Переведите на англиский язык! Народився Тарас Григорович Шевченко 9 березня 1814 року в селі Моринцях на Черкащині у сім’ї кріпаків. З дитинства був до

1 Январь 0001 →

переведите на англиский язык!
Народився Тарас Григорович Шевченко 9 березня 1814 року в селі Моринцях на Черкащині у сім'ї кріпаків. З дитинства був допитливим, любив малювати, співати. Тарасові було дев'ять років, коли він, Катря, Ярина, Марія, Микита і Йосип залишилися без матері. Батько одружився вдруге. Мачуха мала трьох своїх дітей, і життя в хаті стало нестерпним. Коли ж через два роки помер і батько, хлопець пішов у найми.
Тарасові дуже хотілося вчитися. Але шкільний дяк, до якого найнявся малий за можливість навчатися, виявився п'яницею і змушував його красти. Хлопець знайшов собі нового вчителя — маляра, але Тараса приставили козачком до пана. Це була нудна робота: цілими днями чекати, поки господар забажає люльку чи склянку води, яка стоїть поряд з ним на столі.
Нехтуючи забороною, Тарас таємно перемальовував картини зі стін панського будинку. За це його одного разу дуже покарали. Але й помітили неабиякі здібності кріпака і вирішили віддати його до майстра вчитися на «кімнатного живописця».
У 24 роки друзі викупили Тараса з кріпацтва. Він з великим завзяттям узявся за науку. Навчаючись у Петербурзькій академії художеств, він водночас здобував знання із мови, літератури, історії, географії, навіть математики, і незабаром став освіченою людиною. Друзі-земляки посприяли виходу у світ першої книги його віршів — «Кобзаря», який «вибухнув, мов джерело чистої холодної води, заяснів невідомою доти в українському письменстві виразністю, простотою і поетичною грацією вислову».

  • Taras Shevchenko was born on March 9, 1814 in the village Moryntsi in Cherkasy region in a family of serfs. Since childhood I was curious , loved to draw, sing. Taras was nine years old when he Katra, Yasmin , Mary, and Joseph Nikita left without a mother. His father married again . Stepmother had her three children and lives in the house was unbearable. When two years later, his father passed away , the boy went into employment.Taras really wanted to learn. But the school clerk , which was hired by a small opportunity to learn , was a drunkard and forced him to steal. Man found a new teacher - a painter , but placed a Cossack Taras Mr . It was a boring job : all day to wait for the owner wants a pipe or cup of water that stands next to him on the table.Ignoring the ban , Taras Secret peremalovuvav paintings from the walls of the manor house. For this he was punished once too . But notice serf outstanding abilities and decided to give it to the master to learn from the " room of the painter ."In 24 years of Taras friends bought from serfdom . He took great zeal for science. While studying at the St. Petersburg Academy of Arts , it also attained knowledge of the language, literature, history, geography and even math, and soon became an educated man . Fellow countrymen have contributed to the publication of his first book of poems - "Poet" , which " exploded like a spring of pure cold water zayasniv previously unknown in Ukrainian writing expressiveness, simplicity and poetic grace of expression ."
  • Taras Shevchenko was born on March 9, 1814 in the village Moryntsi in Cherkasy region in a family of serfs. Since childhood I was curious , loved to draw, sing. Taras was nine years old when he Katra, Yasmin , Mary, and Joseph Nikita left without a mother. His father married again . Stepmother had her three children and lives in the house was unbearable. When two years later, his father passed away , the boy went into employment.Taras really wanted to learn. But the school clerk , which was hired by a small opportunity to learn , was a drunkard and forced him to steal. Man found a new teacher - a painter , but placed a Cossack Taras Mr . It was a boring job : all day to wait for the owner wants a pipe or cup of water that stands next to him on the table.Ignoring the ban , Taras Secret peremalovuvav paintings from the walls of the manor house. For this he was punished once too . But notice serf outstanding abilities and decided to give it to the master to learn from the " room of the painter ."In 24 years of Taras friends bought from serfdom . He took great zeal for science. While studying at the St. Petersburg Academy of Arts , it also attained knowledge of the language, literature, history, geography and even math, and soon became an educated man . Fellow countrymen have contributed to the publication of his first book of poems - "Poet" , which " exploded like a spring of pure cold water zayasniv previously unknown in Ukrainian writing expressiveness, simplicity and poetic grace of expression ."

See also:
Английский язык
Похожие записи

Комментарии закрыты.